Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Enzymy - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Enzymy - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Enzymy - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová

2 Vaším úkolem je rozhodnout se u každé otázky v testu (1 – 25) o správnosti jednotlivých tvrzení (a, b, c, d). Tyto nabízené odpovědi mohou být všechny správné, pouze některé správné nebo všechny nesprávné. Odpovíte-li dobře, získáte +1 bod, za špatnou odpověď -1 bod, za odpověď „?“ se žádný bod nepřičítá ani neodečítá. A = souhlasím s daným tvrzením N = nesouhlasím s daným tvrzením ? = neumím odpovědět NoNo abcd 1AN?AN?AN?AN? 2AN?AN?AN?AN? 3AN?AN?AN?AN? 4AN?AN?AN?AN? 5AN?AN?AN?AN?

3 NoNo abcd 1AN?AN?AN?AN? 2AN?AN?AN?AN? 3AN?AN?AN?AN? 4AN?AN?AN?AN? 5AN?AN?AN?AN?

4 Fosfatáza katalyzuje a) zabudování P i do substrátu b) odštěpení P i ze substrátu c) hydrolýzu esterové vazby d) reakci při níž vzniká ATP

5 Fosfatáza katalyzuje a) zabudování P i do substrátu b) odštěpení P i ze substrátu c) hydrolýzu esterové vazby d) reakci při níž vzniká ATP NoNo abcd 1AN?AN?AN?AN?

6 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 defosforylace fosforylace (hydrolytické štěpení esterové vazby) (zabudování fosfátu do substrátu) hydroláza fosfotransferáza (esteráza)

7 Vyberte pravdivé(á) tvrzení: a)dehydrogenázy se účastní oxidačně- redukčních reakcí b)karboxylázy potřebují pro svou funkci ATP c)kinázy přenášejí fosfát z makroergní sloučeniny do substrátu d)hydroxylázy katalyzují oxidaci substrátu

8 Vyberte pravdivé(á) tvrzení: a)dehydrogenázy se účastní oxidačně- redukčních reakcí b)karboxylázy potřebují pro svou funkci ATP c)kinázy přenášejí fosfát z makroergní sloučeniny do substrátu d)hydroxylázy katalyzují oxidaci substrátu

9 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Alkoholdehydrogenáza oxidace substrátu bez přímé účasti kyslíku (jako koenzym využívá NAD + )

10 Karboxyláza prodlužuje molekulu o jeden uhlík (o karboxyl, COO - ). Využívá k tomu CO 2 rozpuštěný ve vodě jako HCO 3 -. Je to ligáza, pro svou funkci potřebuje energii, kterou získává štěpením ATP na ADP a fosfát.

11 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Reakce katalyzovaná glukokinázou (hexokinázou)

12 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Hydroxyláza je monooxygenáza katalyzuje zabudování jednoho atomu kyslíku do molekuly jako –OH; druhý kyslík (z molekulárního O 2 ) je redukován na H 2 O

13 Alaninaminotransferáza (ALT) katalyzuje reakci mezi Ala a  -ketoglutarátem. Mezi produkty patří a) oxalacetát b) aspartát c) glutamát d) pyruvát

14 Alaninaminotransferáza (ALT) katalyzuje reakci mezi Ala a  -ketoglutarátem. Mezi produkty patří a) oxalacetát b) aspartát c) glutamát d) pyruvát

15 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Alaninaminotransferáza přenáší –NH 2 skupinu z alaninu na  -ketoglutarát (z alaninu vznikne pyruvát, z  -ketoglutarátu glutamát; vratná reakce)

16 Enzym, který štěpí v proteinech vazbu mezi aminokyselinami, patří mezi a) lyázy b) peptidázy c) hydrolázy d) transferázy

17 Enzym, který štěpí v proteinech vazbu mezi aminokyselinami, patří mezi a) lyázy b) peptidázy c) hydrolázy d) transferázy

18 Obrázek převzat z http://www.richmond.edu/~jbell2/04F03.JPG (prosinec 2006)http://www.richmond.edu/~jbell2/04F03.JPG H2OH2O AMK 1 AMK 2 dipeptid peptidová vazba

19 Rozhodněte se o správnosti tvrzení a)maximální rychlost V max odpovídá maximálnímu počtu molekul substrátu, které mohou být přeměněny za jednotku času b)K M se udává v jednotkách rychlosti reakce (mol.s -1 ) c)K M je rovna koncentraci substrátu potřebné pro dosažení ½ V max d)K M je rovna koncentraci substrátu potřebné pro převedení ½ celkové množství enzymu na komplex enzym-substrát

20 Rozhodněte se o správnosti tvrzení a)maximální rychlost V max odpovídá maximálnímu počtu molekul substrátu, které mohou být přeměněny za jednotku času b)K M se udává v jednotkách rychlosti reakce (mol.s -1 ) c)K M je rovna koncentraci substrátu potřebné pro dosažení ½ V max d)K M je rovna koncentraci substrátu potřebné pro převedení ½ celkové množství enzymu na komplex enzym-substrát

21 Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255enz/gk3x15.gif (prosinec 2006)http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255enz/gk3x15.gif

22 K M pro dvojici enzym-substrát a)se snižuje při kompetitivní inhibici b)je rovna koncentraci substrátu při níž má enzym nejvyšší aktivitu c)se zvyšuje při nekompetitivní inhibici d)je přímo úměrná afinitě enzymu k substrátu

23 K M pro dvojici enzym-substrát a)se snižuje při kompetitivní inhibici b)je rovna koncentraci substrátu při níž má enzym nejvyšší aktivitu c)se zvyšuje při nekompetitivní inhibici d)je přímo úměrná afinitě enzymu k substrátu

24 Obrázek převzat z http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/EnzymeKinetics.html (prosinec 2006) http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/EnzymeKinetics.html Shrnutí inhibice enzymu

25 Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255enz/gk3x15.gif (prosinec 2006) http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/255/255enz/gk3x15.gif K m popisuje afinitu enzymu k danému substrátu ! nepřímá úměrnost!

26 Rozhodněte se o správnosti tvrzení a)o kompetitivní inhibici jde, pokud substrát s inhibitorem soutěží o aktivní centrum enzymu b)nekompetitivní inhibici lze snížit zvýšením koncentrace substrátu c)kompetitivní inhibitory mají často podobnou chemickou strukturu jako substrát d)nekompetitivní inhibitory snižují V max

27 Rozhodněte se o správnosti tvrzení a)o kompetitivní inhibici jde, pokud substrát s inhibitorem soutěží o aktivní centrum enzymu b)nekompetitivní inhibici lze snížit zvýšením koncentrace substrátu c)kompetitivní inhibitory mají často podobnou chemickou strukturu jako substrát d)nekompetitivní inhibitory snižují V max

28 Obrázek převzat z http://stallion.abac.peachnet.edu/sm/kmccrae/BIOL2050/Ch1-13/JpegArt1-13/05jpeg/05_jpeg_HTML/index.htm (prosinec 2006) http://stallion.abac.peachnet.edu/sm/kmccrae/BIOL2050/Ch1-13/JpegArt1-13/05jpeg/05_jpeg_HTML/index.htm Inhibice enzymů

29 Kompetitivní inhibice inhibitor je strukturně podobný substrátu váže se do aktivního centra, ale není enzymem přeměňován zvyšuje K m (  afinity enzymu k substrátu) zvýšením koncentrace substrátu lze inhibici potlačit inhibice je vratná Obrázek převzat z http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html (prosinec 2006) http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html

30 inhibitor se váže na jiné místo enzymu než substrát inhibici nelze potlačit zvýšením koncentrace substrátu (nemění se K m ) V max klesá (protože došlo ke snížení aktuální koncentrace aktivního enzymu) vratná pouze pokud se inhibitor neváže na enzym kovalentně Obrázek převzat z http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html (prosinec 2006)http://www.steve.gb.com/science/enzymes.html Nekompetitivní inhibice

31 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 1

32 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 2

33 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 3

34 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 4

35 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 1

36 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 2

37 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 3

38 Přiřaďte křivku popisující a)kompetitivní inhibici b)nekompetitivní inhibici c)inhibici nadbytkem substrátu d)alosterický enzym 4

39 Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Alosterický enzym: a) monomerní, b) oligomerní


Stáhnout ppt "Enzymy - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google