Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Elektoroakustické měniče II
OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-020

3 Reproduktory Reproduktory jsou elektroakustické měniče , které přeměňují elektrické signály na signály akustické. Podle způsobu vyzařování zvukové energie se dělí na přímo vyzařující a nepřímo vyzařující. Reproduktor přímo vyzařující má svůj mechanický prvek, membránu, přímo vázánu s vnějším prostředím, bez pomocných zařízení. Reproduktor nepřímo vyzařující má membránu vázánu s prostředím pomocí tlakové komůrky a zvukovodu.

4 Reproduktory Nejčastěji se používá přímo vyzařující elektrodynamický reproduktor, jehož hlavní části jsou na obr. 5. Tvoří je magnetický obvod 1, kmitací cívka 2, membrána 3, koš reproduktoru 4 a středící membrána 5. Magnetický obvod se skládá z prstencového permanentního a pólových nástavců z měkké oceli, mezi kterými je vytvořena válcová vzduchová mezera. Ve vzduchové mezeře je silné radiální magnetické pole, ve kterém se může volně pohybovat kmitací cívka reproduktoru.

5 Reproduktory Kmitací cívka bývá navinuta na tenkou papírovou podložku, aby přívod i vývod byl na jedné straně. Kmitací cívka je pevně přilepena k membráně. Vývody cívky jsou vyvedeny na membránu poblíž kmitací cívky a odtud vyvedeny ohebným přívodem.

6 Reproduktory Obr.5 Přímo vyzařující elektrodynamický reproduktor 1- magnetický obvod, 2 - kmitací cívka, 3 - membrána, 4 - koš reproduktoru, 5 - středící membrána

7 Reproduktory Membrána reproduktoru bývá vyrobena ze zvláště připravované papíroviny. Okraj membrány mívá několik vlnek, aby membrána kmitala pokud možno pístově. Tvar a materiálové vlastnosti mají velký vliv na přenosové vlastnosti reproduktoru. Koš reproduktoru tvoří mechanicky nosnou část magnetického obvodu i membrány. Většinou to bývá výlisek z plechu, u velkých reproduktorů koš z hliníkového odlitku. Středící membrána přidržuje kmitací cívku s membránou v ose vzduchové mezery. Musí však dovolovat jejich pohyb ve vzduchové mezeře ve směru její osy.

8 Reproduktory Přivede-li se na přívod do kmitací cívky proměnné elektrické napětí, procházející elektrický proud vytváří kolem cívky proměnné magnetické pole a to spolu s polem permanentního magnetu způsobí pohyb cívky a membrány v jednom nebo druhém směru. Přímo vyzařující reproduktory potřebují ke správné funkci ozvučnici. Ozvučnice je deska nebo skříňka, na kterou se připevňuje reproduktor a prodlužuje se jí vzdálenost mezi přední a zadní stranou membrány. Zabraňuje se tak akustickému zkratu na nízkých kmitočtech.

9 Reproduktory Obr. 6 Hlavní části tlakového reproduktoru
Magnetický obvod, 2 .kmitací cívka, 3- membrána, 4 – tlaková komůrka, 5 - zvukovod

10 Reproduktory Z nepřímo vyzařujících reproduktorů jsou rozšířeny reproduktory tlakové. U těchto reproduktorů nevyzařuje membrána přímo do prostředí, ale je s ním spojena zvukovodem. Membrána má obvykle tvar kulového vrchlíku . Mezi membránou a hrdlem zvukovodu je tlaková komůrka. Tlaková komůrka a zvukovod představují akustický přizpůsobovací člen mezi membránou a okolním prostředím.

11 Reproduktory Zvukovody jsou trubice s tuhými hladkými stěnami, do kterých na jedné straně akustický signál vstupuje a na druhé z nich vystupuje. Zvukovody se používají u reproduktorů k lepšímu přizpůsobení poměrně malé membrány k okolnímu prostředí. Vstupní průřez zvukovodu bývá mnohem menší než výstupní. Hrdlo zvukovodu je vázáno na otvor tlakové komůrky reproduktoru. Pro tlakové reproduktory se nejčastěji používají zvukovody exponenciální. Řez takovým zvukovodem je na obr.7.

12 Reproduktory Obr 7. Řez zvukovodem

13 Reproduktory Jeden reproduktor nedokáže věrně přenést celé rozpětí tónů hudebních děl. Proto se pro dosažení kvalitního přednesu hudby řadí několik vhodných reproduktorů do tzv. reproduktorových soustav. Jednotlivé reproduktory v soustavě vyzařují jen určitou část zvukového spektra – pásma. Navazování pásem musí být plynulé, což je dáno jednak výběrem typů reproduktorů, jednak použitím elektrických vyhýbek ( vhodně zapojené kombinace cívek a kondenzátorů).

14 Reproduktory Místo překrývání jednotlivých pásem se nazývá dělící frekvence. Dvoupásmová reproduktorová soustava má jednu dělící frekvenci, třípásmová dvě dělící frekvence atd. Elektrické zapojení dvoupásmové reproduktorové soustavy je na obr. 8

15 Obr. 8 Zapojení dvoupásmové reproduktorové soustavy
Reproduktory Obr. 8 Zapojení dvoupásmové reproduktorové soustavy

16 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989 M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google