Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Elektoroakustické měniče II OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-020

3 Reproduktory  Reproduktory jsou elektroakustické měniče, které přeměňují elektrické signály na signály akustické.  Podle způsobu vyzařování zvukové energie se dělí na přímo vyzařující a nepřímo vyzařující.  Reproduktor přímo vyzařující má svůj mechanický prvek, membránu, přímo vázánu s vnějším prostředím, bez pomocných zařízení.  Reproduktor nepřímo vyzařující má membránu vázánu s prostředím pomocí tlakové komůrky a zvukovodu.

4 Reproduktory  Nejčastěji se používá přímo vyzařující elektrodynamický reproduktor, jehož hlavní části jsou na obr. 5.  Tvoří je magnetický obvod 1, kmitací cívka 2, membrána 3, koš reproduktoru 4 a středící membrána 5.  Magnetický obvod se skládá z prstencového permanentního a pólových nástavců z měkké oceli, mezi kterými je vytvořena válcová vzduchová mezera.  Ve vzduchové mezeře je silné radiální magnetické pole, ve kterém se může volně pohybovat kmitací cívka reproduktoru.

5 Reproduktory  Kmitací cívka bývá navinuta na tenkou papírovou podložku, aby přívod i vývod byl na jedné straně.  Kmitací cívka je pevně přilepena k membráně.  Vývody cívky jsou vyvedeny na membránu poblíž kmitací cívky a odtud vyvedeny ohebným přívodem.

6 Reproduktory Obr.5 Přímo vyzařující elektrodynamický reproduktor 1- magnetický obvod, 2 - kmitací cívka, 3 - membrána, 4 - koš reproduktoru, 5 - středící membrána

7 Reproduktory  Membrána reproduktoru bývá vyrobena ze zvláště připravované papíroviny. Okraj membrány mívá několik vlnek, aby membrána kmitala pokud možno pístově. Tvar a materiálové vlastnosti mají velký vliv na přenosové vlastnosti reproduktoru.  Koš reproduktoru tvoří mechanicky nosnou část magnetického obvodu i membrány. Většinou to bývá výlisek z plechu, u velkých reproduktorů koš z hliníkového odlitku.  Středící membrána přidržuje kmitací cívku s membránou v ose vzduchové mezery. Musí však dovolovat jejich pohyb ve vzduchové mezeře ve směru její osy.

8 Reproduktory  Přivede-li se na přívod do kmitací cívky proměnné elektrické napětí, procházející elektrický proud vytváří kolem cívky proměnné magnetické pole a to spolu s polem permanentního magnetu způsobí pohyb cívky a membrány v jednom nebo druhém směru.  Přímo vyzařující reproduktory potřebují ke správné funkci ozvučnici.  Ozvučnice je deska nebo skříňka, na kterou se připevňuje reproduktor a prodlužuje se jí vzdálenost mezi přední a zadní stranou membrány. Zabraňuje se tak akustickému zkratu na nízkých kmitočtech.

9 Reproduktory Obr. 6 Hlavní části tlakového reproduktoru Magnetický obvod, 2.kmitací cívka, 3- membrána, 4 – tlaková komůrka, 5 - zvukovod

10 Reproduktory  Z nepřímo vyzařujících reproduktorů jsou rozšířeny reproduktory tlakové.  U těchto reproduktorů nevyzařuje membrána přímo do prostředí, ale je s ním spojena zvukovodem.  Membrána má obvykle tvar kulového vrchlíku.  Mezi membránou a hrdlem zvukovodu je tlaková komůrka.  Tlaková komůrka a zvukovod představují akustický přizpůsobovací člen mezi membránou a okolním prostředím.

11 Reproduktory  Zvukovody jsou trubice s tuhými hladkými stěnami, do kterých na jedné straně akustický signál vstupuje a na druhé z nich vystupuje.  Zvukovody se používají u reproduktorů k lepšímu přizpůsobení poměrně malé membrány k okolnímu prostředí.  Vstupní průřez zvukovodu bývá mnohem menší než výstupní. Hrdlo zvukovodu je vázáno na otvor tlakové komůrky reproduktoru. Pro tlakové reproduktory se nejčastěji používají zvukovody exponenciální.  Řez takovým zvukovodem je na obr.7.

12 Reproduktory Obr 7. Řez zvukovodem

13 Reproduktory  Jeden reproduktor nedokáže věrně přenést celé rozpětí tónů hudebních děl. Proto se pro dosažení kvalitního přednesu hudby řadí několik vhodných reproduktorů do tzv. reproduktorových soustav.  Jednotlivé reproduktory v soustavě vyzařují jen určitou část zvukového spektra – pásma. Navazování pásem musí být plynulé, což je dáno jednak výběrem typů reproduktorů, jednak použitím elektrických vyhýbek ( vhodně zapojené kombinace cívek a kondenzátorů).

14 Reproduktory  Místo překrývání jednotlivých pásem se nazývá dělící frekvence.  Dvoupásmová reproduktorová soustava má jednu dělící frekvenci, třípásmová dvě dělící frekvence atd.  Elektrické zapojení dvoupásmové reproduktorové soustavy je na obr. 8

15 Reproduktory Obr. 8 Zapojení dvoupásmové reproduktorové soustavy

16  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google