Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrické motory a pohony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrické motory a pohony"— Transkript prezentace:

1 Elektrické motory a pohony
Automatizační technika

2 Všeobecně Motory jsou zařízení, měnicí elektrickou energii v mechanickou. Mohou byt připojeny ke střídavému nebo stejnoměrnému zdroji elektrické energie — jedna se o střídavé nebo stejnosměrné motory Motor má pevný stator a pohyblivý rotor mezi nimiž je vzduchová mezera. Statorem bývá obvykle vnější část motoru, rotor, uložený na ložiskách, se v ní otáčí. Ve speciálních případech se vyskytuje i uspořádání opačné, kdy rotuje vnější část motoru. Stator i rotor jsou opatřeny vinutím. Vinutí bývá rozložené, sestávající z cívek založených v drážkách po obvodě vzduchové mezery mezi statorem a rotorem, nebo ve formě cívek, nasunutých na vyniklých pólech, rozmístěných po obvodě vzduchové mezery. Konce vinutí jsou vyvedeny do svorkovnic. Místo pólů s cívkami se v některých případech používají permanentní magnety.

3 Zapojení Trojfázová vinutí bývají spojena do hvězdy (konce všech fází vinutí tvoří společný uzel, jejich začátky se připojují na jednotlivé fáze U, V a W zdroje napětí) nebo do trojúhelníku (konec předchozí fáze vinutí je vždy spojen se začátkem následující fáze vinutí a uzly se připojí k jednotlivým fázím zdroje)

4 Zapojení do hvězdy Vinutí, zapojená do hvězdy, mají proud fází roven proudu I v síťových přívodech a napětí U1f fází je menší než síťové napětí U1S.

5 Zapojení do trojúhelníka
U vinutí v trojúhelníku je proud I1f menší než proud I1S v síťových přívodech a napětí fází je rovno síťovému napětí U1S.

6 Platí Ta část motoru, v níž se při pohybu indukuje napětí, bývá též nazývána kotvou. Motory působí na základě tažné síly od vodiče, umístěného v magnetickém poli a protékaného proudem. V uspořádání, obvyklém v motorech, je tato síla F=BLI kde B je magnetická indukce v místě vodiče, L délka vodiče a I jeho proud. Směr a smysl tažné síly je možno určit např. podle známého pravidla levé ruky (Flemingova)

7 Pravidlo levé ruky Položí-li se levá ruka na vodič tak, aby prsty směřovaly ve směru proudu I a siločáry magnetického pole (neboli magnetická indukce B) vstupovaly do dlaně (směřují od severního pólu S k jižnímu J), má síla F směr a smysl ukazované palcem.

8 Důležité vztahy Celková tažná síla F, vznikající mezi statorem a rotorem, působí tangenciálně na efektivním poloměru R rotoru motoru a vyvozuje točivý moment M = RFC přenášený hřídelí rotoru na poháněné zařízeni. Motor odevzdává mechanický výkon P2 = M. ω

9 Důležité vztahy Nejběžnější vztah pro trojfázové motory
Pro stejnosměrné motory


Stáhnout ppt "Elektrické motory a pohony"

Podobné prezentace


Reklamy Google