Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

2 Elektromagnetizmus Elektromagnet Magnetické vlastnosti elektrického proudu Magnetické pole kolem vodiče s elektrickým proudem Magnetické pole kolem vodiče s elektrickým proudem Magnetické pole cívky Magnetické pole cívky a směr el.proudu v cívce Magnetické pole cívky a směr el.proudu v cívce Homogenní magnetické pole Působení magnetického pole na vodič Vzájemné působení vodičů Stejnosměrný elektromotor Střídavý elektromotor

3 Elektromagnet cívka s proudem + jádro z měkké ocele = elektromagnet princip – když cívkou teče el.proud, chová se jako magnet a jádro zesiluje jeho magnetické účinky

4 Magnetické vlastnosti elektrického proudu vodič, jímž prochází proud, vytváří kolem sebe magnetické pole

5 Magnetické pole kolem vodiče s elektrickým proudem směr magnetické síly v poli kolem vodiče znázorňují magnetické indukční čáry magnetické indukční čáry mají tvar soustředných kružnic ležících v rovinách kolmých na vodič orientace magn. ind. čar závisí na směru proudu

6 Magnetické pole kolem vodiče s elektrickým proudem palec ukazující směr proudu ve vodiči Ampérovo pravidlo pravé ruky nám pomůže určit orientaci pole: uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči, pokrčené prsty ukazují pak směr indukčních čar prsty ukazující orientaci indukčních čar vodič s proudem

7 Magnetické pole cívky magnetické pole cívky je podobné magnetickém u poli tyčového magnetu. pravou ruku po- ložíme na cívku (závit) tak, aby pokrčené prsty ukazovaly směr proudu v cívce, pak palec ukazuje směr ind. čar v dutině cívky Ampérovo pravidlo pravé ruky nám pomůže určit orientaci magn. pole:

8 Magnetické pole cívky a směr proudu v cívce když změníme směr proudu procházející cívkou na opačný, změní se i orientace magnetického pole cívky na opačnou

9 Homogenní magnetické pole mezi dvěma póly podkovovitého magnetu a uvnitř cívky (v jeho střední části) jsou magnetické indukční čáry navzájem rovnoběžné a stejně vzdálené - je zde tedy homogenní magnetické pole

10 Působení magn.pole na vodič na vodič s proudem působí v magn.poli magnetická síla směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem

11 Působení magn.pole na vodič na vodič s proudem působí v magn.poli magnetická síla směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem

12 Působení magn.pole na vodič na vodič s proudem působí v magn.poli magnetická síla směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem

13 Působení magn.pole na vodič Flemingovo pravidlo levé ruky nám pomůže určit směr síly, kterou pole působí na vodič: položíme-li otevřenou levou ruku k vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, odtažený palec nám ukazuje směr magnetické síly působící na vodič směr ind. čar směr proudu směr magnetické síly

14 Vzájemné působení vodičů dva rovnoběžné vodiče, jimiž protéká proud, na sebe působí magnetickou silou přitahují se, teče-li proud v obou vodičích stejným směrem, a odpuzují se, teče-li proud ve vodičích v navzájem opačných směrech Proud protéká ve vodičích stejným směrem : v opačných směrech :

15 Stejnosměrný elektromotor princip : cívka s proudem se chová jak magnet a nachází se v magn. poli trvalého magnetu, co vyvolá její otočení o 180° proud teče z + pólu baterie přes kartáč do komutátoru a do cívky díky odděleným půlkám komutátoru se směr proudu, který teče cívkou, mění po každé půl-otáčce na opačný a to se stále opakuje popis : stator ( nepohyblivá část, trvalý magnet tvaru podkovy ) rotor ( otáčející se část, cívka s proudem, ozn.také jako kotva ) komutátor (kruhová část s dvěma oddělenými půlkruhy - modrým a červeným, je zapojený do elektrického obvodu přes 2 kartáče, mění směr proudu v cívce rotoru) funkce elektromotoru : přeměňuje elektrickou energii na pohybovou (otáčivý pohyb)

16 Střídavý elektromotor neobsahuje komutátor a rotor není tvořen trvalým magnetem neustálou změnu směru proudu zabezpečuje elektromagnet, který tvoří stator elektromotoru používá se ve vysavačích, k pohonu tramvají,, lokomotiv apod. funkce elektromotoru : přeměňuje elektrickou energii na pohybovou

17 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google