Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGNETICKÁ INDUKCE. S N Vodič s proudem v magnetickém poli Vodič s proudem se vychýlí ze své rovnovážné polohy v magnetickém poli působením magnetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGNETICKÁ INDUKCE. S N Vodič s proudem v magnetickém poli Vodič s proudem se vychýlí ze své rovnovážné polohy v magnetickém poli působením magnetické."— Transkript prezentace:

1 MAGNETICKÁ INDUKCE

2 S N Vodič s proudem v magnetickém poli Vodič s proudem se vychýlí ze své rovnovážné polohy v magnetickém poli působením magnetické síly F m.

3 Určení směru magnetické síly F m S N Flemingovo pravidlo levé ruky: Prsty ukazují směr proudu, indukční čáry vstupují do dlaně, natažený palec ukazuje směr magnetické síly. levá ruka

4 Určení směru magnetické síly F m Prsty ukazují směr proudu, indukční čáry vstupují do dlaně, natažený palec ukazuje směr magnetické síly. John Ambrose Fleming (1849-1945), anglický technik levá ruka

5 Určení směru magnetické síly F m S N Změní-li se směr proudu ve vodiči, změní se směr magnetické síly na opačný.

6 Velikost magnetické síly F m I - elektrický proud ve vodiči l - aktivní délka vodiče  - úhel mezi indukčními čárami a vodičem S N

7 S N Číselná hodnota magnetické indukce B je rovna velikosti magnetické síly, působící na vodič s proudem 1A, aktivní délky 1m, postavený kolmo na magnetické indukční čáry. Magnetická indukce B

8 Jednotka magnetické indukce je tesla. Magnetická indukce B Nikola Tesla (1856 - 1943) srbsko-americký technik

9 Permanentní magnety B = (0,01 – 0,5)T Elektromagnety B = až 2T

10 Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina. Směr vektoru magnetické indukce v témž bodě magne- tického pole je shodný se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čáře v tomto bodě.

11 Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina. Směr vektoru magnetické indukce v témž bodě magne- tického pole je shodný se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čáře v tomto bodě.

12 Magnetická indukce homogenního magnetického pole je konstantní vektor, tj. v každém bodě pole má stejnou velikost a směr. Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina. S N B = konst.

13 N S orientace před nákresnu orientace za nákresnu Označování magnetického pole N S

14 Jakou velkou silou působí homogenní magnetické pole s magnetickou indukcí B = 2 T na přímý vodič aktivní délky 8 cm, kterým prochází proud 6 A? Vodič svírá s vektorem magnetické indukce úhel 30 o. F m = 0,48 N Řešte úlohu:

15 Určete velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, působí-li na vodič kolmý k indukč- ním čárám síla velikosti 0,2 N. Vodič má aktivní délku 12,5 cm a protéká jím stálý proud 4 A. B = 0,4 T Řešte úlohu:

16 Velikost magnetické síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli závisí na: a) B, I, l, sin , b) B, I, l, cos , c) B, U, l, cos , d) B, U, l, cos . Test 1

17 Magnetická síla působící na vodič s proudem v magne- tickém poli je maximální, je-li úhel mezi vodičem a indukčními čárami: a)  = 0 o, b)  = 30 o, c)  = 45 o, d)  = 90 o. Test 2

18 3 Magnetická síla působící na vodič s proudem v magne- tickém poli je minimální, je-li úhel mezi vodičem a indukčními čárami: a)  = 0 o, b)  = 30 o, c)  = 45 o, d)  = 90 o.

19 Směr magnetické síly, působící na vodič s proudem v magnetickém poli, je určen: a) Flemingovým pravidlem pravé ruky, b) Ampérovým pravidlem levé ruky, c) Flemingovým pravidlem levé ruky, d) Ampérovým pravidlem pravé ruky. Test 4

20 Vektor magnetické indukce v daném místě pole má směr: a) tečny k indukční čáře, b) kolmice k tečně k indukční čáře, c) k jižnímu magnetickému pólu, d) k severnímu magnetickému pólu. Test 5

21 Jednotka magnetické indukce je: a) [B] = newton, b) [B] = ampér, c) [B] = tesla, d) [B] = fleming. Test 6


Stáhnout ppt "MAGNETICKÁ INDUKCE. S N Vodič s proudem v magnetickém poli Vodič s proudem se vychýlí ze své rovnovážné polohy v magnetickém poli působením magnetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google