Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGNETICKÉ POLE.  Magnet je dočasně nebo trvale zmagnetizované těleso, které má magnetické pole.  Magnet má severní pól (N) a jižní pól (S).  Nesouhlasné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGNETICKÉ POLE.  Magnet je dočasně nebo trvale zmagnetizované těleso, které má magnetické pole.  Magnet má severní pól (N) a jižní pól (S).  Nesouhlasné."— Transkript prezentace:

1 MAGNETICKÉ POLE

2  Magnet je dočasně nebo trvale zmagnetizované těleso, které má magnetické pole.  Magnet má severní pól (N) a jižní pól (S).  Nesouhlasné magnety se přitahují, souhlasné magnety se odpuzují.  Permanentní magnet je zdrojem stálého magnetického pole.  Magnetka je otáčivý magnet, severním koncem míří vždy k jižnímu pólu magnetu.  Magnetické pole – existuje v okolí magnetů, cívek, polovodičů.  se projevuje silovými účinky – přitahuje železo, kobalt, nikl,  působí magnetickou silou na jiné magnety (otáčení střelky na kompase),  působí na pohybující se elektrické náboje.

3 MAGNETICKÉ POLE  Magnetické pole existuje i v okolí vodiče, kterým prochází elektrické pole.  Příčinou je pohybující se elektrický náboj.  Magnetickou silou na sebe působí i dva vodiče s proudem. Pokud přerušíme proud, zanikne magnetické pole.  Magnetické pole je znázorňováno pomocí indukčních čar.  Směr indukčních čar je určován magnetku.

4 MAGNETICKÉ POLE PŘÍMÉHO VODIČE A CÍVKY S PROUDEM  Nejlépe je znázorněno pomocí pilinového obrazce.  Na vodorovnou nevodivou plochu nasypeme ocelové piliny.  Vodič připojíme ke zdroji stejnosměrného proudu.  Lehkým poklepem na plochu s pilinami dojde k seskupení pilin do směru kruhových čar.  Magnetické pole cívky lze dokázat podobně.  Cívka je tvořena větším počtem závitů – každý závit vytváří své magnetické pole.  Indukční čáry jsou v dutině cívky rovnoběžné.  Indukční čáry jsou rozloženy ve stejných vzdálenostech.  Takové pole se nazývá homogenní pole.

5 MAGNETICKÉ POLE PŘÍMÉHO VODIČE A CÍVKY S PROUDEM  Indukční čáry magnetického pole jsou vždy uzavřené, nikde nezačínají ani nekončí.  Směr indukčních čar souvisí se směrem elektrického proudu ve vodičích.  V jednoduchých případech jej lze určit Ampérovým pravidlem pravé ruky.

6 MAGNETICKÉ POLE PŘÍMÉHO VODIČE A CÍVKY S PROUDEM  Pravidlo pro přímý vodič  Palec ukazuje dohodnutý směr proudu.  Prsty ukazují orientaci indukčních čar.  Pravidlo pro cívku  Položíme pravou ruku tak, aby prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky.  Palec ukazuje orientaci indukčních čar v dutině cívky.  Indukční čáry vystupují ve směru palce.

7 MAGNETICKÁ SÍLA  Působí v magnetickém poli a způsobuje přitahování nebo odpuzování magnetů či otáčení magnetky.  Magnetická síla může působit i na vodič s proudem, který se nazývá proudovodič.  Velikost síly bude záviset na vlastnostech proudovodiče – jeho délce l, proudu I, úhlu α.  Jednotka magnetické síly je 1 N.

8 MAGNETICKÁ SÍLA  Pokud je α = 0°, pak je sin = 0° a výsledná síla F m = 0.  Pokud je α = 90°, pak je sin = 1° a výsledná síla F m je maximální.  Magnetická indukce určuje silové působení magnetického pole na proudovodič. B – magnetická indukce, I – elektrický proud, l – délka vodiče, α – úhle sklonu

9 ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI  Magnetická síla působící nejen na magnety, ale i na elektricky nabité částice, které se nacházejí v magnetickém poli určil nizozemský fyzik Lorenz.  Síla je dána vztahem:  Vztah lze použít pouze pro částici, která se pohybuje kolmo k indukčním čarám. B – magnetická indukce, Q – elektrický náboj, v – rychlost částice

10 ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI  Směr síly je určován pomocí Flemingova pravidla levé ruky.  Magnetická síla zakřivuje trajektorií částice a působí jako síla dostředivá. m – hmotnost, Q – náboj, B – indukce, r – poloměr, v-rychlost částice

11 ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI  Vychylování částic se uplatňuje zejména u TV obrazovek, kde elektronový paprsek je vychylován pomocí cívek, jenž umožňuje řádkování obrazu.

12 www.fyzika-copt.webnode.cz


Stáhnout ppt "MAGNETICKÉ POLE.  Magnet je dočasně nebo trvale zmagnetizované těleso, které má magnetické pole.  Magnet má severní pól (N) a jižní pól (S).  Nesouhlasné."

Podobné prezentace


Reklamy Google