Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD. Kde se nachází magnetické ? Pokus kolem magnetu, zmagnetizovaného tělesa kolem vodiče s proudem kolem cívky, kterou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD. Kde se nachází magnetické ? Pokus kolem magnetu, zmagnetizovaného tělesa kolem vodiče s proudem kolem cívky, kterou."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD

2 Kde se nachází magnetické ? Pokus kolem magnetu, zmagnetizovaného tělesa kolem vodiče s proudem kolem cívky, kterou prochází proud

3 Cívka schématická značka vodič namotaný na pevnou osu při průchodu el. proudu má cívka dva magnetické póly magnetické pole je vně i uvnitř cívky severní pól cívky určíme pravidlem pravé ruky

4 Elektrický proud stejnosměrný - el. proud proudí stejným směrem (od kladného k zápornému pólu zdroje) - zdroje stejnosměrného proudu: baterie, akumulátor střídavý - el. proud pravidelně mění svůj směr

5 Vznik střídavého proudu Při pravidelné změně magnetické pole v okolí cívky se indukuje v cívce indukované napětí a indukovaný proud - otáčení cívky v magnetickém poliotáčení cívky v magnetickém poli

6 Časový průběh střídavého proudu. Hodnoty střídavého proudu se pravidelně v čase mění Tuto závislost vyjadřuje sinusoida Grafem závislosti střídavého napětí na čase je také sinusoida

7 Časový průběh střídavého proudu. Nejkratší doba, za kterou se průběh opakuje, se nazývá perioda. - značka T, jednotka s Počet period za jednu sekundu je frekvence. - značka f, jednotka Hz (hertz) - výpočet f = 1 / T I MAX, U MAX maximální hodnoty proudu (napětí)

8 Efektivní napětí zdroje Efektivní napětí zdroje střídavého napětí je napětí, které by měl stejnosměrný zdroj se stejnými tepelnými účinky U ef = 0,7. U MAX Podobně zavádíme efektivní proud I ef = 0,7. I MAX

9 Generátor aplet generátor Generátor je stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. 1. Alternátor – generátor střídavého napětí 2. Dynamo – generátor stejnosměrného napětí Generátor je složen ze dvou částí: 1. Rotor – část, která se otáčí ve statoru (elektromagnet) 2. Stator – část, ve které se otáčí rotor (cívka, ve které se indikuje napětí) Komutátor – u dynama, slouží k přeměně polarizace

10 Elektrárny Jaderná Sluneční Tepelná Vodní

11 Transformátory Je zařízení umožňující měnit velikost střídavého napětí. Jeho činnost je založena na elektromagnetické indukci Skládá se: 1. Feromagnetické jádro 2. Primární cívka – přivádíme do ní napětí, které chceme změnit 3. Sekundární cívka

12 Transformační poměr U1U1 napětí prim. cívky U2U2 napětí sek. cívky N1N1 počet závitů prim.c. N2N2 počet závitů sek.c. I1I1 proud prim. cívky I2I2 proud sek. cívky Využití transformátoru TF se využívá k dálkovému přenosu napětí. Čím větší napětí, tím menší ztráty. TF – televize, nabíječky, různé el. spotřebiče TF – má vysokou činnost (kvalitní TF až 98%)


Stáhnout ppt "ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD. Kde se nachází magnetické ? Pokus kolem magnetu, zmagnetizovaného tělesa kolem vodiče s proudem kolem cívky, kterou."

Podobné prezentace


Reklamy Google