Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – kombinované studium Regionální politika Přednáška 2 13. 11. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – kombinované studium Regionální politika Přednáška 2 13. 11. 2004."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – kombinované studium Regionální politika Přednáška 2 13. 11. 2004

2 2 Dobré ráno … vám všem přeji a doufám, že ve smíchovských prostorách VŠFS bude více místa, než ve Vlkovce.

3 3 OSNOVA 1. Obecné vymezení RP 1. Historické příčiny vzniku RP 2. Definice RP 3. Vývoj RP 4. Nástroje RP

4 4 OSNOVA - pokračování 2. Základy RP ČR 1. Vznik R problémů v období transformace 2. Základní rysy RP ČR a její srovnání s RP EU 3. Adaptace ČR na RP EU 4. Regionální spolupráce s dalšími KZ EU

5 5 ad 1 – Obecné vymezení RP 1.1 Historické příčiny vzniku RP 3 hlavní typy problémových R R nedostatečně vybavené přírodními zdroji; R s nedostatečným využitím vlastních zdrojů R se stagnujícími či upadajícími základními odvětvími.

6 6 ad 1 – 1. pokračování Rozdíly v sociálně ekonomické úrovni mezi R podvazují ekonomický rozvoj státu, vznik konfliktů. Země formulují a realizují RP.

7 7 ad 1 – 2. pokračování 1.2 Definice RP vznik 30. léta 20. století; nejednotnost názorů na obsah; úzká vazba RP na celkovou HP obtížné zařadit do definice RP neekonomické aspekty;

8 8 ad 1 – 3. pokračování Definice - Matoušková, Halouzka, Brandová, Černoch: Úvod do prostorové ekonomiky. VŠE Praha 1992. „Regionální politika je souhrn opatření a nástrojů, pomocí kterých má dojít ke zmírnění nebo odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů.“

9 9 ad 1 – 4. pokračování 1.3 Stručná historie vývoje RP kolébkou VB (počátkem 30. let); stát musel reagovat na rozdíly v R, nutné zmírnění; 1934 Zákon o speciálních územích (vymezoval problémové regiony a definoval způsoby pomoci);

10 10 ad 1 – 5. pokračování Francie po 2. sv. v. – do konce 40. let; znak regionální struktury: rozdíl mezi Pařížským R a ostatním územím; Francouzská RP – zaměření na vyvážení R struktury prostřednictvím rozvoje 12 tzv. metropolí rovnováhy (Marseille, Lille, Bordeaux aj.) při současném omezování rozvoje Paříže.

11 11 ad 1 – 6. pokračování RP Itálie po 2. sv. v. – řešení rozdílů mezi S a J Itálie; 1950 – plán Cassa per il Mezzorgiorno – industrializace agrárních, zaostalých R. 50. a 60. léta Německo– podpora restrukturalizace;

12 12 ad 1 – 7. pokračování 50. a 60. léta Nizozemsko – orientace na vysoce urbanizované problémové R; 50. a 60. léta Skandinávie – problémy málo osídlených oblastí za polárním kruhem. V bývalých CPE v 90. letech řešení regionálních důsledků přechodu k TE;

13 13 ad 1 – 8. pokračování Za socialismu u nás: výstavba bytů, technická infrastruktury, Slovensko, město- venkov. Současná RP: zaměření na vysokou R diferenciaci v míře nezaměstnanosti; Tabulka 1

14 14 ad 1 – 9. pokračování 70. léta – těžiště RP na regiony; trend oslabování národních hranic, vznik Euroregionů. 1.4 – Nástroje RP makro + mikro Makro fiskální politika

15 15 ad 1 – 10. pokračování monetární politika protekcionismus. Mikro – členění do 2 skupin, podle toho, na který ekonomický subjekt jsou zaměřeny. nástroje ovlivňující prostorový pohyb PS; dtto – Kapitál.

16 16 ad 1 – 11. pokračování cíl mikro nástrojů: obnovení rovnováhy na trzích práce; forma. finanční částky ze SR a rozpočtu regionů aj.

17 17 ad 2 – Základy RP ČR 2.1 Charakteristika R problémů v období transformace V ČR několik problémových R – obdobné nedostatky, jako v ZE – jedná se o regiony se soustředěnou podporou státu (obrázek 2). Tabulka 2

18 18 ad 2 – 1. pokračování 2.2 Základní rysy RP ČR RP – součást HP; RP – souhrn HP zásad a opatření, zaměřených na ovlivňování prostorové struktury R a jejich ekonomických subjektů. Hospodářská strategie vstupu do EU (vláda 1999):

19 19 ad 2 – 2. pokračování podpora postižených R; DP mezi státem, samosprávnými kraji a obcemi; hlavní aktivity krajů. EK k dřívější RP ČR kritická. Vláda ČR 1998 – širší pojetí RP.

20 20 ad 2 – 3. pokračování RP respektuje základní principy R a S politiky EU: decentralizace rozhodování; princip doplňkovosti; princip partnerství. Stát: podpora předem vymezených problémových R (Tabulka 3).

21 21 ad 2 – 4. pokračování Zákon o podpoře RP (2000). 2.3 Adaptace ČR na RP EU přiblížení, ale: absence R samosprávy; roztříštěnost RP; úzké spektrum nástrojů RP.

22 22 ad 2 – 5. pokračování 2.4 Regionální spolupráce s ostatními státy KZ: Polsko, Slovensko.

23 23 Závěr … Děkuji za pozornost a na shledanou 27. 11. ve stejnou dobu a – opětovně – ve Vlkovce. Nezapomeňte: vánoce jsou již na rohožce!


Stáhnout ppt "1 VŠFS – kombinované studium Regionální politika Přednáška 2 13. 11. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google