Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR."— Transkript prezentace:

1 Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR

2 Úvod 2  Široký kontext pojetí rozvoje území (ekonomika, ŽP, veřejné služby…)  Diferenciace možností i cílů podpory region. rozvoje (velikost obce/kraje, sociálně-ekonomická struktura, poloha aj.)  Nové přístupy a metody k podpoře rozvoje území  Nutnost hledání inovací  Orientace do budoucnosti, adaptace na nové socio- ekonomické potřeby

3 Zavádění metod strategického řízení 3  Období zavádění metodiky  Příčiny změny postoje VS  Povaha vztahů se soukromým sektorem  Aplikace modelu strategického řízení

4 Strategie jako termín 4  soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje území  Smysl: Nastavení rozvojových priorit obce – regionu – státu  Orientace na dlouhodobé cíle  Proces zaměřený na dlouhodobý výhled  Význam zdrojů  Nástroje  Metodika

5 5 STRATEGIE Je ucelený soubor zásadních změn (cílů) předpokládajících určitou budoucí situaci, budoucí stav území. Vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou jednotlivé cíle dosaženy. Může mít i formu několika scénářů budoucího vývoje a reakcí na jednotlivé možné varianty vývoje. Strategie a čas Z hlediska časového horizontu není jednoznačná odpověď. Časový horizont je výrazně ovlivňován specifickými podmínkami a potřebami veřejné správy. Časové vymezení kriteria charakter konkurenčního prostředí, míra nejistoty spojená s budoucím vývojem, délka (fáze) životního cyklu služeb v době formulování strategie, časová potřeba inovace výrobků či služeb, časový úsek, na který má správa uzavřeny pevné smluvní závazky. Každá dobrá strategie musí začínat a končit u očekávání občanů a ostatních aktérů.

6 STRATEGIE: proces zpracování 6  Zhodnocení silných a slabých stránek obce/regionu  sdílená vize  strategický plán  definici jednotlivých projektů a opatření k dosažení plánovaného rozvoje  kritéria a indikátory

7 7 Zhodnocení potenciálu území -Ekonomika -Demografie -Sociální -Politika Sociálně spravedlivé služby pro občany Principy TUR STRATEGIE

8 8 Vize Rozvojové cíle Hodnocení potenciálu Nastavení projektů Rozpočet Subjekty Dopady do území

9 Hodnocení potenciálu rozvoje území 9  Metodika BSC  SWOT analýza  Význam a využití  výsledky

10 Význam strategií 10  Podpora transparentnosti a otevřenosti rozhodování  Orientace jednotlivých subjektů  Stanovení jasných pravidel – řešení problému ekonomického a politického času  Zapojení místních aktérů a jejich priorit a potřeb do rozhodování (PPP, NS, OS)  Posílení místní komunity, zodpovědnost  Představuje jasné cíle a směry budoucí činnosti  Koordinace projektů a alokace zdrojů  Pochopení budoucích problémů a příležitostí  Zvyšování kvality řízení v území

11 11 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ O CÍLECH Vliv prostředí Očekávání Zdroje organizace Interní vztahy v organizaci Minulý vývoj organizace Vlastnosti a schopnosti vrcholových řídících pracovníků

12 Rozvoj strategického řízení v ČR  Aplikace na národní úrovni, ministerstva, resorty  Úroveň krajů  Regiony soudržnosti  města, statutární města  Obce, DSO 12

13 Problémy strategického řízení 13  Nepochopení smyslu – módní záležitost  Neexistence legislativního opatření (Program rozvoje obce – PRK, kraje, stát)  Propojenost s územním plánováním (koordinace odborů úřadu)  Profesionalita řízení  Časté změny v preferencích měst, krajů  Nestabilita finančního rámce a vnějšího prostředí  Časová a finanční náročnost strategie  Nutnost širokého politického konsensu!  Zájem občanů  Hodnocení – aplikace neekonomických ukazatelů

14 Problémy strategického řízení 14 dílčí strategie jsou rozptýlené v řadě nestrukturovaných dokumentů. celková strategie je pak pouze kombinací vybraných finančních ukazatelů a nic neříkajících prohlášení. rychlé reakce na měnící se zdroje Malé představení různých pravděpodobných situací, které mohou nastat – alternativy Existují úřady, které jsou efektivní i bez strategického řízení

15 Literatura k tématu 15  Jaké jsou vztahy mezi územním plánováním a strategickým plánem? Moderní obec 12/05.  Kol. : Úvod do veřejné správy a regionálních věd. Aleš Čeněk, 2004.  Khendriche Trhlínová Z., Kadeřábková J., Region a regionální vědy, VŠFS Praha.  Janečková, L., Vaštíková M., Marketing měst a obcí. Grada, 1999.  Strategie rozvoje jednotlivých měst, krajů, sektorů.


Stáhnout ppt "Regionalistika 2 Strategické řízení a jeho využití ve veřejné správě v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google