Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS KSM MEI Společný rozpočet EU 8. 4. 2005. 2 Společný rozpočet EU Osnova: 1. Obecná charakteristika společného rozpočtu EU 2. Příjmy společného rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS KSM MEI Společný rozpočet EU 8. 4. 2005. 2 Společný rozpočet EU Osnova: 1. Obecná charakteristika společného rozpočtu EU 2. Příjmy společného rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS KSM MEI Společný rozpočet EU 8. 4. 2005

2 2 Společný rozpočet EU Osnova: 1. Obecná charakteristika společného rozpočtu EU 2. Příjmy společného rozpočtu EU 3. Výdaje společného rozpočtu EU

3 3 ad 1 – Obecná charakteristika společného rozpočtu EU Politiky EU a administrativní výdaje institucí EU jsou financovány společným rozpočtem EU. Operace prováděné na základě Pařížské smlouvy z r. 1951 a podpora obchodu s rozvojovými zeměmi byly a jsou financovány zvláštními rozpočty:

4 4 ad 1 – 1. pokračování rozpočtem ESUO a Evropským rozvojovým fondem. Na základě konvence podepsané 1975 v Lomé mezi ES a 46 RZ Afriky, Karibské oblasti a Pacifiku vznikl Evropský rozvojový fond. Je určen na financování hospodářského a kulturního rozvoje těchto zemí.

5 5 ad 1 – 2. pokračování Specifika SREU oproti veřejným rozpočtům jednotlivých států. SREU musí být vyrovnaný, nepřipouští se deficitní financování, SREU nemůže plnit funkci nástroje anticyklické politiky. Specifický rozsah: výdaje SREU nemohou překročit 1,27 % celkového HDP EU.

6 6 ad 1 – 3. pokračování Podstatná část výdajů obligatorní – SREU oproti národním rozpočtům je méně flexibilní.

7 7 ad 2 – Příjmy SREU Historický vývoj příjmové stránky SREU. Příspěvky jednotlivých zemí – adresné. Později vlastní zdroje společenství. Vývoj zdrojů – viz. tabulka 1.

8 8 ad 2 – 1. pokračování Význam zemědělských dávek se začal postupně snižovat. Zavedení tzv. čtvrtého zdroje. Je flexibilní podle potřeby doplňuje vlastní zdroje do výše předpokládaných výdajů (1,27 % HDP).

9 9 ad 2 – 2. pokračování Význam přebytků SR pro využití v dalším období. Význam tzv. 5. zdroje. 1998-99 největší část vlastních zdrojů SR – příjmy z podílu na DPH a tzv. 4. zdroj (ten v r. 1998 42,4 % z celkových vlastních zdrojů, v r. 1999 to bylo již 45,9 % a v r. 2000 48,3 %.

10 10 ad 2 – 3. pokračování Nespokojenost tzv. čistých plátců.

11 11 ad 3 – Výdaje SR Struktura výdajů SR: administrativní náklady na činnost institucí EU; aktivity fondů EU (zemědělský, regionální, kohezní a sociální); činnost společenství EURATOM, věda a výzkum.

12 12 ad 3 – 1. pokračování Půjčky zemím Afriky, Karibiku a Pacifiku z Evropského fondu rozvoje, v případě potřeby rovněž ze SREU. Rozdíl mezi přislíbenými příděly a vyplacenými příděly. Přislíbené – finanční rámec i pro víceleté programy.

13 13 ad 3 – 2. pokračování Vyplacené příděly – skutečná částka pro daný finanční rok. Výdaje na fungování administrativy malé – r. 1998 5 % celkových výdajů, r. 1999 4,6 %, dále stabilizace. Výdaje na zemědělství vysoké, ale dochází ke snižování jejich podílů.

14 14 ad 3 – 3. pokračování V počátcích SZP více než 70 % rozpočtových výdajů, od poloviny 90. let pod 50 % (2000 mírně přes 40 %). Koncem 90. let žádné podstatné změny oproti nastoupenému trendu ve vývoji výdajové stránky nastoupené v 90. letech. Nejvyšší výdaje na SZP.

15 15 ad 3 – 4. pokračování Druhá nejvyšší výdajová položka – strukturální operace (mírně nad 40 % v r. 2000). Nejvíce do strukturálních fondů a do fondu koheze. Dlouhodobé trendy protisměrné: v 90. letech podíl výdajů na SZP pokles o přibližně 10 %, podíl výdajů na strukturální operace v této době narostl o přibližně 10 %.

16 16 ad 3 – 5. pokračování Stabilní postavení koncem 90. l. prostředky na zahraniční pomoc a spolupráci )kolem 6,5 %). V rámci této položky 25 % prostředků pro země SVE (TEN). podíl výdajů na výzkum a VT pokrok koncem 90. let 3,6 %, podíl administrativních výdajů (4,6 % v r. 1999).

17 17 ad 3 – 6. pokračování Specifika společného rozpočtu pro období 2000 – 2006 Agenda 2000 (ER 1999) vybavuje Unii účinnějšími politikami a finančními nástroji jejich realizace. Omezení ve výši 1,27 % HDP. Pracovní hypotéza, že nové ČS 2002.

18 18 ad 3 – 7. pokračování Stálé ceny 1999 + inflace. Pokles výdajů na SZP. Výdaje na strukturální operace. Administrativa pod 5 %. Předvstupní pomoc. Rozšíření (2002 – 2003).


Stáhnout ppt "1 VŠFS KSM MEI Společný rozpočet EU 8. 4. 2005. 2 Společný rozpočet EU Osnova: 1. Obecná charakteristika společného rozpočtu EU 2. Příjmy společného rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google