Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – kombinované magisterské studium Prameny práva ES – právo EU Dodatky k politikám EU Regionální a strukturální politika EU 17. 12. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – kombinované magisterské studium Prameny práva ES – právo EU Dodatky k politikám EU Regionální a strukturální politika EU 17. 12. 2004."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – kombinované magisterské studium Prameny práva ES – právo EU Dodatky k politikám EU Regionální a strukturální politika EU 17. 12. 2004

2 2 OSNOVA 1. Podstata R (S) politiky 2. Nástroje realizace R (S) politiky 3. Historie RP do r. 1988 4. Cíle RP po r. 1989 5. Strukturální fondy 6. Cíle RP pro období 2000 -2006

3 3 ad 1 - Podstata R(S) politiky RP je součástí SP. Komunitární. SP: část hospodářské politiky, která záměrně ovlivňuje ekonomickou strukturu a je uplatňována společně s celkovou makroekonomickou politikou. Základní cíl SP: snížení a odstranění rozdílů v hospodářské úrovni mezi oblastmi.

4 4 ad 1 – 1. pokračování Selektivnost. Kučerová, Irah: Ekonomiky členských zemí EU. Karolinum, Praha 2003. SP: systém opatření, která jsou uplatňována diferencovaně vůči jednotlivým segmentům ekonomiky. Princip subsidiarity v SP EU.

5 5 ad 1 – 2. pokračování. Základní aspekty SP: regionální; sociálně ekonomické; oborové (odvětvové).

6 6 ad 2 – Nástroje SP dotace; daňové preference; speciální podpůrné programy; subvence investorům; část fondů z veřejných prostředků; různé priority kodifikované legislativou daného státu;

7 7 ad 2 – 1. pokračování přístup k úvěrům; cenová regulace; vývozní a dovozní kvóty.

8 8 ad 3 – Historie S/R politiky do r. 1988 2 etapy: 1957 - 1974; 1975 – 1988. 1957 – 1974 – individuální přístup ČZ do r. 1973 k RP. V r. 1972 tři plošné „sociálně strukturální programy“ – modernizace farem, rekvalifikace a předčasný odchod do starobního důchodu pro farmáře.

9 9 ad 3 – 1. pokračování V r. 1975 Směrnice o znevýhodněných oblastech – selektivnost. V r. 1975 založení Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR). RP. 1975 – 1988 nové ČZ (VB, Irsko a Dánsko); SE rozdíly mezi zeměmi i na úrovni regionů;

10 10 ad 3 – 2. pokračování VB – tradice RP – tlak na společnou RP (založení EFRR); EFRR (1975) – cíl: snížení velkých R rozdílů v ES. Prostředky EFRR: na národní projekty RP, nadnárodní projekty přeshraniční spolupráce.

11 11 ad 3 – 3. pokračování Příjemci: Itálie, VB, Irsko, později Řecko, Španělsko a Portugalsko. V r. 1986 první 2 společné programy RP ES: STAR + VALOREN V r. 1988 RESIDER + RENAVAL.

12 12 ad 4 – Cíle RP po r. 1989 Reforma S/R P na období 1989-93 (1988 Bruselský summit). Období přípravy JVT. Strukturální problémy Itálie a Irska řešeny bez reformy. Po jižním rozšíření ES: nárůst diferencí – Ř, Šp a Port – nutná reforma.

13 13 ad 4 – 1. pokračování Pět cílů S / R P pro období 1989-93: Cíl 1: Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů. Cíl 2: Konverze úpadkových regionů. Cíl 3: Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců). Cíl 4: Adaptace PS na změny.

14 14 ad 4 – 2. pokračování Cíl 5a: Strukturální přeměna zemědělství. Cíl 5b: Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů (min. 2 ze 3 kritérií): vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství; nižší příjmová úroveň v zemědělství; nižší hustota osídlení, či trendy depopulace.

15 15 ad 4 – 3. pokračování Cíle i pro období 1994-99, ale v r. 1995 – cíl č. 6: Rozvoj řídce zalidněných regionů ve Švédsku a Finsku (do 8obyv. /1 km čtv. Z těchto cílů jsou předmětem RP: 1, 2, 5b a 6.

16 16 ad 4 – 4. pokračování 1992 – Smlouva o EU – založení Fondu solidarity (Kohezní fond), Výbor na slyšení regionů (Evropa regionů) – zaměření na zvýšení adresnosti strukturálních operací. Maastricht – posun v pojetí S/R P: nelze redukovat pouze na dotace, pro období 1994 – 99: cílové oblasti podpory. Politika koheze.

17 17 ad 5 – Strukturální fondy (SF) Evropský regionální a rozvojový fond (1975). Evropský sociální fond (1961). Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (1962). Finanční nástroj pro podporu rybářství (1993).

18 18 ad 5 – 1. pokračování V 1994-99 30 % z rozpočtu EU (141,5 mld. ECU) na SP, z toho 122,5 mld. ECU na RP, z toho na cíl 1: 93,8 mld. ECU (ŠP 32,6 mld. ECU, Něm 19,9, Port 15,2 a Francie 12,5. Principy realizace SP: koncentrace úsilí; partnerství;

19 19 ad 5 – 2. pokračování plánování a programy; průběžné sledování a vyhodnocování; adicionalita.

20 20 ad 6 – Cíle RP pro období 2000 - 06 Význam Agendy 2000 (Lucemburk 1997, platnost 1/5/99). Pro období 2000 – 06 tři cíle SP: 2 výrazně regionální, 1 průřezový. Cíl 1: Pomoc zaostalým oblastem; Cíl 2: Hospodářská a sociální restrukturalizace oblastí;

21 21 ad 6 – 1. pokračování Cíl 3: Strategie rozvoje lidských zdrojů.

22 22 ad 6 – 2. pokračování V 90. letech strukturální opatření z 50 % financována z prostředků EFRR. Kohezní fond 15,15 mld. ECU mezi 4 ČZ. Celkový finanční rámec všech SF na období 2000-06 téměř 213 mld. EUR. Význam EIB. Program TEN – regionální aspekty.


Stáhnout ppt "1 VŠFS – kombinované magisterské studium Prameny práva ES – právo EU Dodatky k politikám EU Regionální a strukturální politika EU 17. 12. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google