Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 7."— Transkript prezentace:

1 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 7

2 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ2 P O S T A V E N Í P R O D U K T Ů N A T R H U

3 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ3 POSTAVENÍ PRODUKTU NA TRHU

4 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ4 KONKURENČNÍ SÍLA A PŘITAŽLIVOST TRHU

5 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ5 KONKURENČNÍ SÍLA Je obecně chápána jako schopnost produktu vyvolat na trhu zájem o koupi. Čím větší je konkurenční síla produktu, tím více produkt ovlivňuje kupní rozhodování zákazníků a jejich ochotu koupit nabízený produkt.

6 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ6 STANOVENÍ KONKURENČNÍ SÍLY PRODUKTU

7 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ7 PŘITAŽLIVOST TRHU Je možné charakterizovat jako míru reálné i latentní schopnosti trhu akceptovat nabídku. Čím je na trhu větší počet zákazníků a jejich reálný i potenciální zájem o nabízený druh produktů, tím je trh přitažlivější. V tomto smyslu se často hovoří o tzv. tržním potenciálu, který zahrnuje všechny zákazníky s určitým, někdy jen nepatrným zájmem o daný druh produktů.

8 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ8 STANOVENÍ PŘITAŽLIVOSTI TRHU

9 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ9 B O S T O N S K Á M A T I C E

10 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ10 BOSTONSKÁ MATICE Poradenská firma z Bostonu vyvinula model BCG (Boston Consulting Group‘s Growth – Share Matrix) a popularizovala metodu hodnocení tržního postavení známou jako matice „růst-podíl“ či „bostonská matice“.

11 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ11 BOSTONSKÁ MATICE Růst – tempo růstu trhu, které vyjadřuje procentní změny prodeje na cílovém tržním segmentu. Podíl – relativní poměr prodeje produktů podniku k prodeji konkurenčního produktu největšího konkurenta.

12 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ12 BOSTONSKÁ MATICE

13 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ13 BOSTONSKÁ MATICE

14 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ14 ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU A JEHO CHARAKTERISTIKA V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH

15 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ15 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI  Strategie rozvíjení  Strategie udržení  Strategie sklízení  Strategie zbavování

16 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ16 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI Strategie rozvíjení je zaměřena na posílení tržního postavení s cílem dosáhnout vyšších výnosů. Je určena především pro perspektivní „otazníky“, které mají šanci stát se „hvězdami“.

17 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ17 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI Strategie udržení je určena především pro „dojné krávy“, které se vyznačují velkými výnosy a mají pevné postavení na stabilních trzích.

18 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ18 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI Strategií sklízení je zaměřena na dosažení krátkodobých zisků za cenu radikálního snížení především fixních nákladů. Protože tato strategie vede k oslabení tržních pozic, je určena především slabým „psům“ a „dojným krávám“, jejichž tržní postavení je nejisté.

19 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ19 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI Strategie zbavování znamená stažení nerentabilních a neperspektivních výrobků z trhu a uvolněné peněžní prostředky využít pro posílení produktů jiných, perspektivnějších. Tato strategie se hodí nejen pro oblast slabých „psů“, nacházející se na konci svého životního cyklu, ale i pro „otazníky“, u kterých není naděje, že dosáhnou pevného tržního postavení.

20 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ20 M A T I C E G E N E R A L E L E C T R I C

21 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ21 MATICE GE Společnost GE vyvinula spolehlivější způsob hodnocení tržního postavení tím, že přitažlivost trhu a konkurenční sílu jednotlivých produktů je určována pomocí vícekriteriálních postupů, které berou v úvahu větší počet faktorů, které dané veličiny ovlivňují.

22 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ22

23 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ23 MATICE GE Postup při stanovení přitažlivosti trhu

24 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ24 MATICE GE Postup při stanovení přitažlivosti trhu

25 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ25 MATICE GE Postup při stanovení konkurenční síly

26 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ26 MATICE GE Postup při stanovení konkurenční síly

27 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ27 MATICE GE

28 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ28 D V O U K R I T E R I Á L N Í H O D N O C E N Í

29 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ29 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ Dvoukriteriální hodnocení patří mezi časté přístupy hodnocení mezi několika produkty. Zákazníci při koupi například průmyslových spotřebních předmětů velmi často porovnávají hodnotu určité významné vlastnosti s cenou daného produktu.

30 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ30 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ Součástí dvoukriteriálního hodnocení je převádění hodnot zkoumaných vlastností a cen zkoumaných výrobků na bodové vyjádření, aby mohlo dojít k vzájemné měřitelnosti. Přitom se využívá například bodová stupnice a expertních hodnocení, při kterých výběrové konzistentní skupiny respondentů přiřazují body hodnotám jednotlivých faktorů, ovlivňujících konkurenční sílu srovnatelných produktů.

31 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ31 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ Závěrečným krokem dvoukriteriálního hodnocení v marketingu je zkoumání skupiny produktů z hlediska nejvýznamnějších vlastností ve vztahu k potřebám zákaznických segmentů.

32 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ32 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ


Stáhnout ppt "AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google