Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"— Transkript prezentace:

1 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

2 P O S T A V E N Í P R O D U K T Ů N A T R H U
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

3 POSTAVENÍ PRODUKTU NA TRHU
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

4 KONKURENČNÍ SÍLA A PŘITAŽLIVOST TRHU
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

5 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
KONKURENČNÍ SÍLA Je obecně chápána jako schopnost produktu vyvolat na trhu zájem o koupi. Čím větší je konkurenční síla produktu, tím více produkt ovlivňuje kupní rozhodování zákazníků a jejich ochotu koupit nabízený produkt. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

6 STANOVENÍ KONKURENČNÍ SÍLY PRODUKTU
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

7 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
PŘITAŽLIVOST TRHU Je možné charakterizovat jako míru reálné i latentní schopnosti trhu akceptovat nabídku. Čím je na trhu větší počet zákazníků a jejich reálný i potenciální zájem o nabízený druh produktů, tím je trh přitažlivější. V tomto smyslu se často hovoří o tzv. tržním potenciálu, který zahrnuje všechny zákazníky s určitým, někdy jen nepatrným zájmem o daný druh produktů. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

8 STANOVENÍ PŘITAŽLIVOSTI TRHU
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

9 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
B O S T O N S K Á M A T I C E AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

10 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
BOSTONSKÁ MATICE Poradenská firma z Bostonu vyvinula model BCG (Boston Consulting Group‘s Growth – Share Matrix) a popularizovala metodu hodnocení tržního postavení známou jako matice „růst-podíl“ či „bostonská matice“. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

11 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
BOSTONSKÁ MATICE Růst – tempo růstu trhu, které vyjadřuje procentní změny prodeje na cílovém tržním segmentu. Podíl – relativní poměr prodeje produktů podniku k prodeji konkurenčního produktu největšího konkurenta. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

12 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
BOSTONSKÁ MATICE AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

13 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
BOSTONSKÁ MATICE AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

14 ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU A JEHO CHARAKTERISTIKA V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

15 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI
Strategie rozvíjení Strategie udržení Strategie sklízení Strategie zbavování AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

16 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI
Strategie rozvíjení je zaměřena na posílení tržního postavení s cílem dosáhnout vyšších výnosů. Je určena především pro perspektivní „otazníky“, které mají šanci stát se „hvězdami“. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

17 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI
Strategie udržení je určena především pro „dojné krávy“, které se vyznačují velkými výnosy a mají pevné postavení na stabilních trzích. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

18 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI
Strategií sklízení je zaměřena na dosažení krátkodobých zisků za cenu radikálního snížení především fixních nákladů. Protože tato strategie vede k oslabení tržních pozic, je určena především slabým „psům“ a „dojným krávám“, jejichž tržní postavení je nejisté. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

19 STRATEGIE K BOSTONSKÉ MATICI
Strategie zbavování znamená stažení nerentabilních a neperspektivních výrobků z trhu a uvolněné peněžní prostředky využít pro posílení produktů jiných, perspektivnějších. Tato strategie se hodí nejen pro oblast slabých „psů“, nacházející se na konci svého životního cyklu, ale i pro „otazníky“, u kterých není naděje, že dosáhnou pevného tržního postavení. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

20 M A T I C E G E N E R A L E L E C T R I C
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

21 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
MATICE GE Společnost GE vyvinula spolehlivější způsob hodnocení tržního postavení tím, že přitažlivost trhu a konkurenční sílu jednotlivých produktů je určována pomocí vícekriteriálních postupů, které berou v úvahu větší počet faktorů, které dané veličiny ovlivňují. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

22 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

23 MATICE GE Postup při stanovení přitažlivosti trhu
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

24 MATICE GE Postup při stanovení přitažlivosti trhu
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

25 MATICE GE Postup při stanovení konkurenční síly
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

26 MATICE GE Postup při stanovení konkurenční síly
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

27 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
MATICE GE AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

28 D V O U K R I T E R I Á L N Í H O D N O C E N Í
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

29 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
Dvoukriteriální hodnocení patří mezi časté přístupy hodnocení mezi několika produkty. Zákazníci při koupi například průmyslových spotřebních předmětů velmi často porovnávají hodnotu určité významné vlastnosti s cenou daného produktu. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

30 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
Součástí dvoukriteriálního hodnocení je převádění hodnot zkoumaných vlastností a cen zkoumaných výrobků na bodové vyjádření, aby mohlo dojít k vzájemné měřitelnosti. Přitom se využívá například bodová stupnice <1;5> a expertních hodnocení, při kterých výběrové konzistentní skupiny respondentů přiřazují body hodnotám jednotlivých faktorů, ovlivňujících konkurenční sílu srovnatelných produktů. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

31 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
Závěrečným krokem dvoukriteriálního hodnocení v marketingu je zkoumání skupiny produktů z hlediska nejvýznamnějších vlastností ve vztahu k potřebám zákaznických segmentů. AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

32 DVOUKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ


Stáhnout ppt "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"

Podobné prezentace


Reklamy Google