Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální výchova a Ochrana přírody Bc. Martin Bodešínský Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální výchova a Ochrana přírody Bc. Martin Bodešínský Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 Environmentální výchova a Ochrana přírody Bc. Martin Bodešínský Krnov 27. 10. 2010

2 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEDSTAVENÍ TUTORA Martin Bodešínský MIKS – Středisko ekologické výchovy Petrovická 251 794 01 Krnov bodesinsky@mikskrnov.cz sevkrnov@krnov.cz tel. 776 593 987

3 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 ZAPOJENÍ DO PROJEKTU předchozí spolupráce s Vzdělávacím centrem Slezské univerzity přednášky pro Univerzitu třetího věku tvorba materiálů pro projekt ESF – Dveře k dalšímu vzdělávání příležitost poznat nové technologie (Moodle) zkušenosti z praxe na SEV Krnov (od roku 1998) možnost výměny zkušeností v rámci tutoriálů

4 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 REALIZOVANÉ KURZY - CÍLE Environmentální výchova - vybrané kapitoly z ochrany přírody stručný náhled do historie ochrany přírody ve světě a u nás legislativní základ této problematiky v českém právu představení jednotlivých chráněných částí přírody biologický princip ochrany přírody Environmentální výchova - hrajeme si, nebo učíme? základní znalosti a dovednosti uvažovat v souvislostech tvořivě aplikovat získané znalosti formování ekologické etiky (preferování hierarchie životních hodnot)

5 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 CÍLOVÁ SKUPINA Pedagogové základních a středních škol v Moravskoslezském kraji Výhody znalost prostředí a podmínek (v rámci kraje jsou obdobné) potenciální výměna zkušeností mezi frekventanty kurzů možnost použití regionálních údajů a příkladů Nevýhody široké rozpětí oslovených škol (národní – střední) nutné použití mnoha teoretických a odborných údajů

6 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 VYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY PŘÍRODY Termín kurzu: 16.8.2010 - 1.10.2010 Počet účastníků: 9 pedagogů, vše ženy Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin, z toho 14 hodin samostudia a 2 hodiny na závěrečném tutoriálu Obsah: Historie ochrany přírody Právní rámec ochrany přírody – základní zákonné normy Obecná ochrana přírody – definice pojmů, základní způsoby ochrany Zvláštní ochrana přírody – typy chráněných částí přírody, jejich ochrana Očekávaný vývoj životního prostředí v ČR a v Moravskoslezském kraji definice ohrožení vybraných složek životního prostředí, schopnost popisu problémů životního prostředí v rámci ČR a MSK, základní informace o financování ochrany přírody státem

7 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PRŮBĚH KURZU 9 účastníků (8 škol) realizace v průběhu června – září 2010 závěrečný tutoriál 30. 9. 2010

8 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

9 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Spokojenost s celkovou náplní kurzu Velmi spokojen 1 Spokojen 4 S výhradami 4 Nespokojen 0

10 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Hodnota vytvořených studijních opor Velmi dobré 3 Dobré 5 S výhradami 1 Neuspokojivé 0

11 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz? Získal jsem nové poznatky 8 Nepřinesl nic nového 1 Žádný 0

12 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia? Ano zcela 7 Ano s výhradami 2 Ne 0

13 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce? Velmi ochotný 7 Dobrý 2 S výhradami 0 Neuspokojivý 0

14 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 EVVO – HRAJEME SI, NEBO UČÍME? Termín kurzu: 16.8.2010 - 1.10.2010 Počet účastníků: 13 pedagogů, vše ženy Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin, z toho 14 hodin samostudia a 2 hodiny na závěrečném tutoriálu Obsah: Proč a jak EVVO? – situace, RVP, způsoby motivace vnitřní i vnější Metody, cíle a vybavení – dostupnost a vybavenost, vzory a ukázky Jednorázové aktivity Internet a multimédia Projekty – krátkodobé i celoroční Organizace a jejich nabídka aktivit v EVVO definice ekoprogramů, materiály a ukázky, kontakty

15 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PRŮBĚH KURZU 13 účastníků (6 škol) realizace v průběhu června – září 2010 závěrečný tutoriál 30. 9. 2010

16 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

17 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Spokojenost s celkovou náplní kurzu Velmi spokojen 3 Spokojen 5 S výhradami 5 Nespokojen 0

18 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Hodnota vytvořených studijních opor Velmi dobré 3 Dobré 5 S výhradami 5 Neuspokojivé 0

19 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz? Získal jsem nové poznatky 11 Nepřinesl nic nového 2 Žádný 0

20 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia? Ano zcela 10 Ano s výhradami 2 Ne 1

21 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce? Velmi ochotný 7 Dobrý 5 S výhradami 0 Neuspokojivý 0

22 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PROBLÉMY PŘI TVORBĚ KURZŮ A JEJICH ŘEŠENÍ Podcenění časové náročnosti tvorby studijní opory kurz „EVVO – Hrajeme si, nebo učíme?“ – zpracována pouze část podkladů ŘEŠENÍ – dopracování studijní opory náhradním lektorem Různé požadavky na rozsah a odbornost studijních opor Témata byla zpracována obecněji pro použití na všech oslovených typech škol, zvláště vyučujícím nižších ročníků ZŠ chyběly aktivity pro použití ve výuce ŘEŠENÍ – v rámci tutoriálů byly informace doplněny o materiály použitelné přímo ve výuce

23 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI, HODNOCENÍ zpětná vazba v průběhu závěrečného tutoriálu => vysvětlení některých nejasností, doplnění témat připomínky mohou být zapracovány do studijní opory pro další použití akreditovaných kurzů problematice EVVO se SU věnuje i v dalších projektech (např. "Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou" r.č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006), kde budou připomínky zapracovány do materiálu věnovaného praktickým aktivitám EVVO na školách (Environmentální inspiromat) výhody e-learningu (využití dle vlastních časových možností uživatele, měřitelnost, levné zpřístupnění i rozsáhlých materiálů, možnost oslovení libovolného množství účastníků…)

24 EVVO a Ochrana přírody Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Prostor pro diskuzi Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Environmentální výchova a Ochrana přírody Bc. Martin Bodešínský Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google