Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat"— Transkript prezentace:

1 Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat
Markéta Hanzlová, studentka VŠB-TU, obor GIS ČSN EN ISO 9000 Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO v oblasti geodat

2 Normy ISO 9000 jsou jakostní normy pro vytvoření nebo zdokonalení systému řízení jakosti.
Můj projekt se zabývá možností implementace SJ podle těchto norem do GIS oblastí.

3 Systém řízení jakosti (SŘJ)
Definice: Jakost - celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby (ČSN ISO 8402) Řízení jakosti - vyvíjet, konstruovat, vyrábět a zabezpečovat servisem kvalitní výrobek, který je nanejvýš ekonomický a užitečný a který uživatele trvale uspokojuje Certifikace: potvrzení shody SJ s normou pomocí 3.strany Český institut pro akreditaci

4 Evropská komise pro normalizaci
ISO (the International Organization for Standardization) Mezinárodní organizace pro normalizaci je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO) EN ISO 9002 tato evropská norma byla schválena členy CEN CEN (European Committee for Standardization) Evropská komise pro normalizaci Normalizační orgány(členi CEN): Spojené království Španělsko Švýcarsko Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Island Itálie Lucembursko Německo Nizozemsko Norsko Portugalsko Rakousko Řecko

5 Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu
Prověřování SJ ISO 9001 Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu tato norma je doporučována zejména těm podnikům, které mají svůj vlastní vývoj a přípravu výroby ISO 9002 Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu pro podniky, které se přípravou výroby nezabývají,tj. vytvořený návrh na výrobu dostanou jako dokumentaci a zabývají se jen výrobou, instalaci a servisem ISO 9003 Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení

6 Další normy návody pro stavbu SJ ISO 9004-1 ISO 9004-2 ISO 10 013
“kuchařka“ pro zavádění SJ ISO stanovení postupů ISO norma pro tvorbu příručky SJ ISO 8402 slovník návody pro stavbu SJ

7 Fáze projektu 1. Fáze: Kurz SJ v Unigeo a.s.
- ČSN EN ISO 9002 - Právní aspekty jakosti - Lidský činitel a vedení zaměstnanců - Osvědčení o absolvování kurzu 2. Fáze: Fiktivní firma „XXXX “, s.r.o. - organizační schéma firmy - dokumentace firmy - činnosti firmy 3. Fáze: Teoretická implementace SJ do firmy dle ČSN EN ISO 9002

8 1. Fáze: Kurz SJ v Unigeo a.s.
Doc. Ing. Vojtěch Zeman, CSc. Termíny kurzu: právní aspekty jakosti lidský činitel a vedení zaměstnanců výklad normy

9 1. Fáze: ČSN EN ISO 9002 Obsah normy
Systémy jakosti Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji,výrobě, instalaci a servisu Norma obsahuje čtyři hlavní kapitoly. Předmět normy, normativní odkazy, definice a požadavky na systém jakosti. Předmět normy popisuje v jakých situacích se norma používá. Normativní odkazy uvádí odkazy na normy, které jsou uváděné v textu. Definice odkazuje na normu ISO 8402 (slovník). Kapitola čtvrtá je strukturovaná do 19 podkapitol (4.1 až 4.20, vylučuje se 4.4, protože se zabývá přípravou výroby). Obsah normy 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Definice 4 Požadavky na systém jakosti

10 Organizační struktura firmy XXXX, s.r.o. Statutární orgán (jednatelé)
2. Fáze: Fiktivní firma „XXXX“, s.r.o. Organizační struktura firmy XXXX, s.r.o. Statutární orgán (jednatelé) Ředitel Oddělení Ředitelé Pořizování a sběr dat Projekty GIS Technická a systémová podpora Marketing a obchod výstupní kontrola skenování technická a systémová podpora marketing a obchod ruční digitalizace aktualizace dat automatická vektorizace

11 automatizované zpracování dat výkon zeměměřických činností
2. Fáze: Činnost firmy činnosti spojené se zpracováním dat automatizované zpracování dat výkon zeměměřických činností

12 2. Fáze: Dokumentace firmy XXXX, s.r.o.
STATUTÁRNÍ - společenská smlouva ORGANIZAČNÍ - pokyny ředitelů ŘÍDÍCÍ - rozhodnutí pověření jmenování VÁZANÉ - kupní smlouva - objednávka BĚŽNÉ Předlohy - technická dokumentace analogové mapy - formuláře letecké snímky - družicové snímky výstupy ze skenování Výstupy - rastrové obrazové soubory - digitální mapy (vektorové, rastrové) - vektorové soubory DATABÁZE

13 3. Fáze: teoretická implementace SJ do firmy dle ČSN EN ISO 9002
Řízení jakosti v oblasti geodat: vyvíjet, tvořit kvalitní ucelená řešení v oblasti GIS; přitom zajišťovat spolehlivost, důvěryhodnost geografické informace; dále zabezpečovat dodržení požadavků, předem i během vývoje, definovaných uživatelem, dodržet tedy stanovený cíl použití geografické informace Účel aplikace SŘJ v oblasti geodat: poznání požadavků uživatele definování charakteristik jakosti znalost nákladů předvídání problémů prevence chyb (odstranění příčiny, ne následků) Cíl aplikace SŘJ v oblasti geodat: kontrolovat kvalitu již v průběhu vývoje řešení v oblasti GIS zvýšení spolehlivosti geodat zvýšení přesnosti geodat konkurenceschopnost na trhu

14 3. Fáze: Následky implementace ISO 9002
- změny v organizaci dokumentů a údajů - zpřesnění odpovědnosti - větší porozumění pro potřeby a požadavky zákazníka, uživatele - pravidelné interní audity - výcvik zaměstnanců - analýza slabých stránek firmy - pravidelný monitoring spokojenosti zaměstnanců a zákazníků - další zlepšování systému jakosti např. přechod na systému TQM (Total Quality Management) J.Nenadál,D.Noskievičová, R.Petříková, J.Plura, J.Tošenovský:“Moderní systémy řízení jakosti“, Management Press,1998

15 3. Fáze: Řízení dokumentů a údajů
- všechny firemní dokumenty se přeorganizují do struktury níže naznačené Příručka jakosti Směrnice Pracovní postupy Dokumentují se požadavky normy, postupy SJ nebo odkazy na ně. Uvádí se zde struktura dokumentace.. Příkazy, rozhodnutí, opatření ředitele. Platí zpravidla pro jedno pracoviště.

16 3. Fáze: Řízení dokumentů a údajů
zpracování připomínkové řízení schvalování vydávání porady a úkoly rozdělování, distribuci evidence a záznamy platných dok. zničení, ztrátu výpisy a kopie uložení, archivace skartace neplatných neevidovaný výtisk dokumentu evidence externí dokumentace zjišťování aktuálního stavu způsob vyznačení změn v dokumentu

17 3. Fáze: STATUTÁRNÍ - společenská smlouva - pracovní řád - katalog profesí organizační řád ORGANIZAČNÍ - pokyny ředitelů - odpovědnosti - pracovní postupy organizační směrnice - příručka jakosti ŘÍDÍCÍ - rozhodnutí pověření jmenování VÁZANÉ - kupní smlouva - objednávka BĚŽNÉ Předlohy - technická dokumentace analogové mapy - formuláře letecké snímky - družicové snímky výstupy ze skenování Výstupy - rastrové obrazové soubory - digitální mapy (vektorové, rastrové) - vektorové soubory DATABÁZE

18 Odkaz na normu zpracovanou v dokumentu
Dokument obsahuje Norma.doc

19 GI A ISO NORMY CEN/TC 287 GEOGRAPHIC INFOTMATION
tato organizace vydala slovník pro geografické informace (13436.pdf) prENV Geographic information - Data description - Quality ISO/TC 211 norma zabývající se geografickými informacemi Geomatics

20 Budoucnost Literatura
projekt naváže na diplomovou práci v V.ročníku, zadavatelem by měla být Unigeo a.s. Literatura [1] ČSN EN ISO 9002 [2] Poznámky z kurzu

21 Děkuji za pozornost

22 Formulář k připomínkovému řízení

23 Formulář k zabezpečení porad a úkolů


Stáhnout ppt "Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat"

Podobné prezentace


Reklamy Google