Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat Markéta Hanzlová, studentka VŠB-TU, obor GIS ČSN EN ISO 9000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat Markéta Hanzlová, studentka VŠB-TU, obor GIS ČSN EN ISO 9000."— Transkript prezentace:

1 Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat Markéta Hanzlová, studentka VŠB-TU, obor GIS ČSN EN ISO 9000

2 Normy ISO 9000 jsou jakostní normy pro vytvoření nebo zdokonalení systému řízení jakosti. Můj projekt se zabývá možností implementace SJ podle těchto norem do GIS oblastí.

3 Systém řízení jakosti (SŘJ) Definice: Jakost - celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby (ČSN ISO 8402) Řízení jakosti - vyvíjet, konstruovat, vyrábět a zabezpečovat servisem kvalitní výrobek, který je nanejvýš ekonomický a užitečný a který uživatele trvale uspokojuje Certifikace: potvrzení shody SJ s normou pomocí 3.strany Český institut pro akreditaci

4 ISO (the International Organization for Standardization) Mezinárodní organizace pro normalizaci r je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO) EN ISO 9002  tato evropská norma byla schválena 20.6.1994 členy CEN r Belgie r Dánsko r Finsko r Francie r Irsko r Island r Itálie r Lucembursko r Německo r Nizozemsko r Norsko r Portugalsko r Rakousko r Řecko r Spojené království r Španělsko r Švýcarsko Normalizační orgány(členi CEN): CEN (European Committee for Standardization) Evropská komise pro normalizaci

5 ISO 9001 Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu  tato norma je doporučována zejména těm podnikům, které mají svůj vlastní vývoj a přípravu výroby ISO 9002 Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu  pro podniky, které se přípravou výroby nezabývají,tj. vytvořený návrh na výrobu dostanou jako dokumentaci a zabývají se jen výrobou, instalaci a servisem ISO 9003 Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení Prověřování SJ

6 ISO 9004-1 r “kuchařka“ pro zavádění SJ ISO 9004-2 r stanovení postupů ISO 10 013 r norma pro tvorbu příručky SJ ISO 8402 r slovník návody pro stavbu SJ Další normy http://www.iso.ch

7 Fáze projektu 1. Fáze: Kurz SJ v Unigeo a.s. - ČSN EN ISO 9002 - Právní aspekty jakosti - Lidský činitel a vedení zaměstnanců - Osvědčení o absolvování kurzu 2. Fáze: Fiktivní firma „XXXX “, s.r.o. - organizační schéma firmy - dokumentace firmy - činnosti firmy 3. Fáze: Teoretická implementace SJ do firmy dle ČSN EN ISO 9002

8 Termíny kurzu: 24.11.1999 15.12.1999 19.1.2000 16.2.2000 15.3.2000 právní aspekty jakosti 12.4.2000 lidský činitel a vedení zaměstnanců Doc. Ing. Vojtěch Zeman, CSc. výklad normy 1. Fáze: Kurz SJ v Unigeo a.s.

9 1. Fáze: ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji,výrobě, instalaci a servisu Obsah normy 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Definice 4 Požadavky na systém jakosti Norma obsahuje čtyři hlavní kapitoly. Předmět normy, normativní odkazy, definice a požadavky na systém jakosti. Předmět normy popisuje v jakých situacích se norma používá. Normativní odkazy uvádí odkazy na normy, které jsou uváděné v textu. Definice odkazuje na normu ISO 8402 (slovník). Kapitola čtvrtá je strukturovaná do 19 podkapitol (4.1 až 4.20, vylučuje se 4.4, protože se zabývá přípravou výroby).

10 2. Fáze: Fiktivní firma „XXXX“, s.r.o. Organizační struktura firmy XXXX, s.r.o. Statutární orgán (jednatelé) Oddělení Pořizování a sběr dat Projekty GISTechnická a systémová podpora Marketing a obchod skenování ruční digitalizace automatická vektorizace výstupní kontrola aktualizace dat technická a systémová podpora marketing a obchod Ředitel Ředitelé

11 2. Fáze: Činnost firmy činnosti spojené se zpracováním dat automatizované zpracování dat výkon zeměměřických činností

12 2. Fáze: Dokumentace firmy XXXX, s.r.o. STATUTÁRNÍ - společenská smlouva ORGANIZAČNÍ - pokyny ředitelů ŘÍDÍCÍ - rozhodnutí - pověření - jmenování VÁZANÉ - kupní smlouva - objednávka BĚŽNÉ Předlohy - technická dokumentace - analogové mapy - formuláře - letecké snímky - družicové snímky - výstupy ze skenování Výstupy - rastrové obrazové soubory - digitální mapy (vektorové, rastrové) - vektorové soubory DATABÁZE

13 Řízení jakosti v oblasti geodat: r vyvíjet, tvořit kvalitní ucelená řešení v oblasti GIS; přitom zajišťovat spolehlivost, důvěryhodnost geografické informace; r dále zabezpečovat dodržení požadavků, předem i během vývoje, definovaných uživatelem, dodržet tedy stanovený cíl použití geografické informace Účel aplikace SŘJ v oblasti geodat: r poznání požadavků uživatele r definování charakteristik jakosti r znalost nákladů r předvídání problémů r prevence chyb (odstranění příčiny, ne následků) Cíl aplikace SŘJ v oblasti geodat: r kontrolovat kvalitu již v průběhu vývoje řešení v oblasti GIS r zvýšení spolehlivosti geodat r zvýšení přesnosti geodat r konkurenceschopnost na trhu 3. Fáze: teoretická implementace SJ do firmy dle ČSN EN ISO 9002

14 3. Fáze: Následky implementace ISO 9002 - změny v organizaci dokumentů a údajů - zpřesnění odpovědnosti - větší porozumění pro potřeby a požadavky zákazníka, uživatele - pravidelné interní audity - výcvik zaměstnanců - analýza slabých stránek firmy - pravidelný monitoring spokojenosti zaměstnanců a zákazníků - další zlepšování systému jakosti např. přechod na systému TQM (Total Quality Management) J.Nenadál,D.Noskievičová, R.Petříková, J.Plura, J.Tošenovský:“Moderní systémy řízení jakosti“, Management Press,1998

15 Příručka jakosti Směrnice Pracovní postupy Dokumentují se požadavky normy, postupy SJ nebo odkazy na ně. Uvádí se zde struktura dokumentace.. Příkazy, rozhodnutí, opatření ředitele. Platí zpravidla pro jedno pracoviště. 3. Fáze: Řízení dokumentů a údajů - všechny firemní dokumenty se přeorganizují do struktury níže naznačené

16 3. Fáze: Řízení dokumentů a údajů  zpracování  připomínkové řízení  schvalování  vydávání  porady a úkoly  rozdělování, distribuci  evidence a záznamy platných dok.  zničení, ztrátu  výpisy a kopie  uložení, archivace  skartace neplatných  neevidovaný výtisk dokumentu  evidence externí dokumentace  zjišťování aktuálního stavu způsob vyznačení změn v dokumentu

17 STATUTÁRNÍ - společenská smlouva - pracovní řád - katalog profesí - organizační řád ORGANIZAČNÍ - pokyny ředitelů - odpovědnosti - pracovní postupy - organizační směrnice - příručka jakosti ŘÍDÍCÍ - rozhodnutí - pověření - jmenování VÁZANÉ - kupní smlouva - objednávka BĚŽNÉ Předlohy - technická dokumentace - analogové mapy - formuláře - letecké snímky - družicové snímky - výstupy ze skenování Výstupy - rastrové obrazové soubory - digitální mapy (vektorové, rastrové) - vektorové soubory DATABÁZE 3. Fáze:

18 Odkaz na normu zpracovanou v dokumentu Norma.doc Dokument obsahuje

19 GI A ISO NORMY CEN/TC 287 GEOGRAPHIC INFOTMATION r tato organizace vydala slovník pro geografické informace http://www.statkart.no/standard/cen/welcome.html (13436.pdf) r prENV 12656 Geographic information - Data description - Quality ISO/TC 211 r norma zabývající se geografickými informacemi r Geomatics http:// www.statkart.no

20 Budoucnost r projekt naváže na diplomovou práci v V.ročníku, zadavatelem by měla být Unigeo a.s. Literatura [1] ČSN EN ISO 9002 [2] Poznámky z kurzu

21 Děkuji za pozornost

22 Formulář k připomínkovému řízení

23 Formulář k zabezpečení porad a úkolů


Stáhnout ppt "Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO 9000 v oblasti geodat Markéta Hanzlová, studentka VŠB-TU, obor GIS ČSN EN ISO 9000."

Podobné prezentace


Reklamy Google