Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Obor management 30. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Obor management 30. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Obor management 30. září 2013

2 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Ebsco Discovery Service Základy tvorby rešeršního dotazu

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové Management v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím CAB Abstracts (CABI Publishing)CABI Publishing CAB eBooks (CABI Publishing)CABI Publishing Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))International Food Information Service

5 CAB Abstracts sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika a management, veterinární medicína, lidská výživa atd. např. Rábová, Ivana. Methodology of the Enterprise Architecture creating and the role of the Enterprise Architecture in rural development. Agricultural Economics- Zemědělská ekonomika. 2010, 56 (1), 334-340. ISSN 0139-570X. retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks plné texty knih ve formátu pdf zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky a managementu. např. retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd. např. Tomšík, P. a J. Sedlo. Management of wine production with regard to its implementation into the wine markets of the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (5), 202-210. ISSN 0139-570X retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové Management v EIZ společensko-vědního zaměření EconLit with Full Text (EBSCO)EBSCO Business Source Complete (EBSCO)EBSCO Regional Business News (EBSCO)EBSCO Safari Business Books Online (ProQuest)ProQuest

9  ECON LIT with FULL TEXT ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd. více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives plné texty neanglických časopisů  BUSINESS SOURCE COMPLETE světová databáze zaměřená na obchod plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik retrospektiva od r. 1886  REGIONAL BUSINESS NEWS obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 Safari Business Books Online předplatné digitální knihovna online v plném textu dostupných knih 5 současných vstupů tituly je možné vypůjčit minimálně na 1 měsíc po jeho uplynutí lze titul vrátit a místo něho si půjčit jiný na celou univerzitu je možné mít najednou půjčeno max. 50 knih v plném textu vyhledávání titulů na určité téma podle klíčových slov o zpřístupnění lze psát na kratoch@mendelu.cz (Jana Kratochvílová) nebo lukas.plch@mendelu.czkratoch@mendelu.czlukas.plch@mendelu.cz

11 Safari Business Books Online Titul dostupný v plném textu (půjčený) Titul, který si v plném textu mohu půjčit

12 Elektronické informační zdroje multioborové WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)Thomson Reuters SCOPUS (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)EBSCO SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. SPRINGER LINK (SPRINGER)SPRINGER WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)John Wiley & Sons JSTOR (ITHAKA)ITHAKA OXFORD REFERENCE (Oxford University Press)Oxford University Press EBRARY (ProQuest)ProQuest VERSITA (VERSITA)VERSITA DOAJ (Directory of Open Access Journals)Directory of Open Access Journals

13 Web of Science abstraktová a citační databáze více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 cca 150 000 sborníků z konferencí na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost sedm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než 8 300 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než 4 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více než 2 300 periodik; 1975-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

14 Scopus abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 19 500 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

15 Academic Search Complete multioborová plnotextová a citační databáze téměř 9 100 časopisů v plném textu více než 7 900 recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje více než 13 600 časopisů na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

16  Science Direct ● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu  Springer ● přes 2 719 titulů časopisů, z toho 2 045 dostupných na univerzitě v plném textu ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  Wiley ● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů ● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)  JSTOR ● Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics ● Arts & Sciences IV (obsahuje kolekce Business I a II) – obchod, právo, management, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, … Arts & Sciences IV ● Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, … Business III Collections ● archiv digitalizovaných plných textů ● časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

17 OXFORD REFERENCE předplatné slovníková kolekce od Oxford University Press

18 ebrary od r. 2011 součástí společnosti ProQuest knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier,...) trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu půjčování na čtečky k zakoupení jednotlivých titulů z oborů např. přírodní vědy, psychologie, sociologie, společenské vědy, veterinární lékařství, výpočetní technika, zemědělství, životní prostředí a jeho ochrana,... předplatné celých kolekcí (Academic Complete, Business Complete, Government Complete) nebo specializovaných tematických kolekcí

19 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  Versita ● vydavatel vědeckých časopisů a knih ● jen v angličtině ● dostupné online v plném textu ● dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)  DOAJ (Directory of Open Access Journals) ● vědecké oponované časopisy ● dostupné online v plném textu ● různé obory v mnoha jazycích ● v současnosti (25. 9. 2013) 9 930 titulů časopisů

20 Ebsco Discovery Service (EDS) Producent: EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

21 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

22 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

23 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

24 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

25 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards *, $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager,... wom$n = woman, women

26 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Obor management Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Obor management 30. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google