Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práce s informačními databázemi FAPPZ, 1. března 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práce s informačními databázemi FAPPZ, 1. března 2005."— Transkript prezentace:

1 Základy práce s informačními databázemi FAPPZ, 1. března 2005

2 Obsah dnešního kurzu 1. Informace pro vědeckou práci 2. Informační databáze 3. Práce v informačních databázích 4. Tipy pro rešerše 5. Ukázky rešerší v systému WebSPIRS

3 K čemu věda potřebuje informace?  Příběh projektu „Mercury“ Výzkum  Přesnost  Efektivita  Spolupráce

4 Kde hledat informace pro vědeckou práci?  knihovna (či jiná informační instituce) SIC ČZU, ÚZPI, NK ČR, STK …  odborné databáze zaměřené dle oboru  internet stránky univerzit, vědeckých společností

5 Knihovna  fond: knihy, skripta, učebnice, časopisy, encyklopedická literatura  katalog – informace o dokumentech, které jsou ve fondu dané knihovny  elektronická podoba katalogu na WWW (OPAC) (http://www.sic.czu.cz/opac)http://www.sic.czu.cz/opac + dostupnost - omezená nabídka dokumentů

6 Internet  Nejrychleji rostoucí informační zdroj  Množství zajímavých informací  Většina informací zdarma (články, preprinty, části monografií, ukázky, bibliografie, prezentace…) + cena + dostupnost - nalezení informací - ověření věrohodnosti informací

7 Informační databáze  elektronický informační zdroj  informace o publikovaných článcích, konferenčních sbornících aj. v daném oboru  uspořádaný soubor dat (záznamy + jejich struktura – podle typu uložených informací)  úzká specializace jednotlivých databází  různé typy databází + ověřené a hodnotné informace - nejčastěji bez plných textů

8 Jak se databáze tvoří

9 Typy informačních databází  Bibliografické – záznamy článků knih  Plnotextové – záznam dokumentu s jeho plným textem  Faktografické – analýzy, statistická data, encyklopedie apod.

10 Přístup k databázím  přes internet – databáze přístupné na základě licence (ze všech počítačů na půdě univerzity) http://www.sic.czu.cz http://www.infozdroje.cz  v knihovně – databáze přístupné na CD-ROM nebo režimu online pouze z několika počítačů

11 Stránky SIC ČZU

12 Pomůcky a manuály I.

13 Pomůcky a manuály II.  Základní dovednosti vyhledávání v katalogu knihovny SIC, vyhledávání na Internetu, terminologie…  Materiály ke studiu formální úpravy diplomových prací, jak citovat  Materiály k informačním databázím !!! manuály k práci s databázemi !!!

14 Přehled databází na ČZU Bibliografické  CAB Abstracts  Biological Abstracts  FSTA  Zoological record  Environmental Sciences and Pollution Management (ESPM)  GeoBase, GeoRef  Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Reports + Current Contents) Plnotextové  EBSCOhost  Environetbase  Knovel

15 Bibliografické databáze I.  CAB Abstracts Problematika rostlinné i živočišné výroby, alternativního zemědělství, technologii zpracování zemědělských produktů, zemědělskou ekonomiku, zahradnictví, lesnictví, rybářství a další příbuzné obory  Biological Abstracts Problematika biologie, biochemie, botaniky, zoologie,zemědělství,veterinární medicíny, biotechnologií  FSTA (Food Science and Technology Abstracts) Potravinářství, zemědělství, mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, potraviny apod.

16 Bibliografické databáze II.  Zoological Record Prestižní databáze, poskytující informace z oblasti biologie zvířat  Environmental Sciences and Pollution Management (ESPM) Zachycuje problematiku o znečištění životního prostředí – toxikologie, biotechonologie apod.  GeoBase, GeoRef Specializuje se na oblast geografie, ekologie, geologie, oceánografie a geomechaniky

17 Vyhledávací rozhraní WebSPIRS Všechny uvedené databáze s vyjímkou EPSM jsou dostupné ve vyhledávacím rozhraní WebSPIRS 5.3

18 Vyhledávání a tvorba dotazu 1. Vymezte problematiku, která vás zajímá 2. Určete časový horizont informace 3. Sestavení rešeršního dotazu 4. Hledání 5. Hodnocení výsledků 6. Zpřesnění dotazu, další dotaz

19 Zvolit klíčová slova Termíny, které nejvýstižněji charakterizují obsah dokumentu, nezapomenout na synonyma + terminologie databáze!!! Omezení dotazu Časové omezení, omezení jazykové, geografické …. Zvážit použití operátorů Základní operátory: AND, OR, NOT + proximitní operátory Zkušební vyhledávání Byl dotaz vhodně položen? Doladění dotazu Omezení nebo rozšíření dotazu FINÁLNÍ REŠERŠE Jak postupovat ?

20 Cat AND dog Cat OR dog Cat NOT dog CAT DOG CATDOG Booleovské operátory

21 biological WITH control biological NEAR control plant ADJ production slova ve stejném poli záznamu slova v pevném pořadí slova ve stejné větě Další operátory

22 child* labo?r wom?n rozšíření kořene slova nahrazení jednoho znaku ve slově Další možnosti Závorky umožňují změnu přednosti OPERÁTORŮ VERSUS rabies and dogs or catsrabies and (dogs or cats)

23  pečlivě studovat nápovědy jednotlivých databází, příručky, manuály => snadno tak zjistíme specifické vlastnosti dané databáze  vést si záznamy o každé rešerši => vyhneme se tak opakovanému hledání + zkušenosti můžeme využít při další práci Několik rad na závěr

24 Cvičení http://www.sic.czu.cz/pgs

25 Děkuji za pozornost http://www.sic.czu.cz


Stáhnout ppt "Základy práce s informačními databázemi FAPPZ, 1. března 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google