Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě"— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě
Ekonomie, obchod marketing, management, ... 21. března 2014

2 Obsah Elektronické informační zdroje oborové
Elektronické informační zdroje multioborové Základy tvorby rešeršního dotazu Ebsco Discovery Service Vyhledávání plných textů

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU
Přístup na adrese: (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové
Ekonomika, obchod, marketing a mangement v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím CAB Abstracts (CABI Publishing) CAB eBooks (CABI Publishing) Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))

5 CAB Abstracts sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí
obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, obchod, management, veterinární medicína, lidská výživa atd. např. Smutka, L. a J. Burianova. The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 2013, 59(4), ISSN X. retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks plné texty knih ve formátu pdf
zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky např. retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts
sleduje okolo odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTA obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd. např. Ratinger, T. a I. Boskova. Strategies and effects of milk producers' organisations in the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (3), ISSN X retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové
Ekonomie, obchod marketing, management, ... v EIZ společensko-vědního zaměření EconLit with Full Text (EBSCO) Business Source Complete (EBSCO) Regional Business News (EBSCO) OECD iLibrary PATRIA PLUS FAOSTAT

9 BUSINESS SOURCE COMPLETE
ECON LIT with FULL TEXT ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd. více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives plné texty neanglických časopisů BUSINESS SOURCE COMPLETE světová databáze zaměřená na obchod plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik retrospektiva od r. 1886 REGIONAL BUSINESS NEWS obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/
základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání OECD iLibrary nabízí data formou a) databází b) knih c) periodik

11 OECD iLibrary procházíme jednotlivé typy dokumentů
vyhledáváme pomocí klíčových slov prohledáváme podle tématu a země

12 PATRIA Plus http://www.patria.cz/patriaplus/
online služba společnosti PATRIA FINANCE poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. DATA Z FINANČNÍCH A AKCIOVÝCH TRHŮ V REÁLNÉM ČASE ANALÝZY týkající se měnové politiky, kurzu koruny, dolaru Přehledné PROGNÓZY měnových kurzů a úrokových sazeb, a dlouhodobé PROGNÓZY základních makroekonomických veličin Obsáhlé DATABANKY historických časových řad – rozděleno na devizové trhy, úrokové sazby, komodity, akcie České republiky a světa. Všechny analytické výstupy EM SMS služby – zprávy rychle a včas na Váš mobilní telefon, online kurzy, sazby, ceny komodit, online ceny domácích i zahraničních akcií ONLINE KONZULTACE s hlavními analytiky Patria Finance EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ na je "zavřené" (zelené články) a dostupné pouze klientům Patria Plus Speciální NÁSTROJE A KALKULÁTORY jako například investiční kalkulátor potenciálních výnosů, křížové tabulky, ...

13 PATRIA Plus

14 FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E
statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti zemědělství a potravinářství: produkce komodit rostlinných a živočišných export a import zemědělských produktů bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při dosahování snížení hladu ceny

15 Elektronické informační zdroje multioborové
WEB of SCIENCE (Thomson Reuters) SCOPUS (ELSEVIER B.V.) ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO) SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.) SPRINGER LINK (SPRINGER) WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons) JSTOR (ITHAKA) OXFORD REFERENCE (Oxford University Press) EBRARY (ProQuest) VERSITA (VERSITA) DOAJ (Directory of Open Access Journals)

16 Web of Science Web of Science Core Collection Current Contents Connect

17 Web of Science Core Collection
abstraktová a citační databáze více než impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 cca sborníků z konferencí na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost osm databází: Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; více než periodik; 1900-); Social Sciences Citation Index (společenské vědy; více než periodik; 1900-); Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; více než periodik; 1975-) Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –) Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – ) Book Citation Index (okolo titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně; 2005 – ) Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –)

18 Current Contents Connect
abstraktová, multioborová databáze více než titulů časopisů aktualizace denně na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost sedm edičních řad a dvě kolekce: Ediční řady: Arts & Humanities Agriculture, Biology & Environmental Sciences Clinical Medicine Engineering, Computing & Technology Life Sciences Physical, Chemical & Earth Sciences Social & Behavioral Sciences Kolekce: Business Collection Electronics and Telecommunications Collection

19 Scopus abstraktová a citační databáze
sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu peer-reviewed časopisů od vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo časopisů na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

20 Academic Search Complete
multioborová plnotextová a citační databáze téměř časopisů v plném textu více než recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje okolo časopisů na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

21 Science Direct Springer Wiley
přes titulů peer-reviewed časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu Springer cca titulů časopisů, z toho dostupných na univerzitě v plném textu na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost Wiley 1 500 titulů peer-reviewed časopisů na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

22 JSTOR Mathematics & Statistics – matematika, statistika
Arts & Sciences I – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, vzdělávání, historie, jazykověda a literatura Arts & Sciences II – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, historie Arts & Sciences IV (obsahuje kolekce Business I a II) – obchod, právo, management, vzdělávání, veřejná politika, psychologie, … Arts & Sciences VI – ekonomie, obchod, politické vědy, vzdělávání Arts & Sciences IX – ekonomie, obchod, politické vědy Arts & Sciences X – ekonomie, obchod, vzdělávání, sociologie Business III Collections – ekonomie, zakládání podniků, … archiv digitalizovaných plných textů časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

23 OXFORD REFERENCE předplatné
slovníková kolekce od Oxford University Press

24 ebrary od r. 2011 součástí společnosti ProQuest
knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier, ...) trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu půjčování na čtečky

25 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu
Versita vydavatel vědeckých časopisů a knih jen v angličtině dostupné online v plném textu dva modely přístupů: předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter) otevřený přístup (open access) DOAJ (Directory of Open Access Journals) vědecké oponované časopisy různé obory v mnoha jazycích v současnosti ( ) titulů časopisů

26 Základy tvorby rešeršního dotazu
1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME, ...), wildcards (*, $, ...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů zpřesnit dotaz

27 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
AND A C B

28 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY

29 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
NOT A B C

30 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards
* , $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager, ... wom$n = woman, women

31 Ebsco Discovery Service (EDS)
Producent: EBSCO discovery systém na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy, ...) vyrušení duplicitních záznamů při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail, export do správce bibliografických citací u některých záznamů přímý link do plného textu možnost generovat citaci určité publikace A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

32 Ebsco Discovery Service (EDS)

33 Ebsco Discovery Service (EDS)

34 Ebsco Discovery Service (EDS)

35 Ebsco Discovery Service (EDS)

36 Ebsco Discovery Service (EDS)
omezíme

37 Ebsco Discovery Service (EDS)
Příliš mnoho záznamů – omezíme např. roky klíčovými slovy zeměpisem typy zdrojů tématy jazyky publikace

38 Vyhledávání plných textů
1. Souborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLE

39 Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě
Ekonomie, obchod marketing, management, ... Děkuji za pozornost Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě"

Podobné prezentace


Reklamy Google