Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26. 1. 2011. 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu 3. Vyhledávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26. 1. 2011. 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu 3. Vyhledávání."— Transkript prezentace:

1 26. 1. 2011

2 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu 3. Vyhledávání plných textů 4. Citace literatury

3 1. Abstraktové databáze  WEB of SCIENCE  SCOPUS  ACADEMIC SEARCH COMPLETE  ANL – Články v českých novinách, časopisecha sbornících  ČNB – Česká národní bibliografie  JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA

4 2. Plnotextové databáze  WILEY ONLINE LIBRARY  SCIENCE DIRECT  SPRINGER LINK  OXFORD REFERENCE ONLINE  Science – A Dictionary of Psychology  Politics & Social Sciences - A Dictionary of Education, A Dictionary of Sociology

5 Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

6 Producent:Thomson ReutersThomson Reuters Obory:multioborová databáze  abstraktová a citační databáze  10 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“  110 000 sborníků z konferencí  online na MENDELU od roku 1945 –

7  pět databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy)  Index Chemicus (organická chemie; 1993 – ) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 – ) Current Chemical Reactions  sborníky z konerencí:  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 – )  Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )

8 Producent:ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory:multioborová databáze  abstraktová a citační databáze  sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu  16 000 recenzovaných časopisů od více než 4 000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)  součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3 000 časopisů  online na MENDELU od roku 1960 –

9 Producent:EBSCOhostEBSCOhost Obory:multioborová databáze  multioborová plnotextová a citační databáze  více než 8 500 časopisů v plném textu  více než 7 300 recenzovaných (peer-reviewed) periodik  indexuje více než 12 500 časopisů  více než 13 200 publikací včetně monografií, sborníků z konferencí atd.

10 Souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech a sbornících, v malé míře v monografiích vydávaných na území ČR  obory: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, ekonomie, sociologie, právo, pedagogika, matematika a přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl (omezeně), hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie a všeobecnosti

11  % zařazení počtu článků do databáze:  časopisy, sborníky a ročenky vydávané AVČR a vysokými školami v ČR  80 – 100 %  časopisy vydávané ostatními institucemi v ČR  25 – 100 %  sborníky a ročenky vydávané ostatními institucemi v ČR  80 – 100 %  noviny (ústřední i regionální) a kulturně-polické časopisy  80 a méně %  populárně-naučné časopisy  25 a méně %  od roku 1990/1991-

12 Producent: Národní knihovna ČRNárodní knihovna ČR Obory: multioborová databáze Sleduje publikační činnost na území ČR 1. České knihy:  bibliografické záznamy knih od r. 1901  doplňována i produkce z období 1801-1900  nezahrnuje firemní literaturu a drobné tisky.

13 2. Česká periodika:  bibliografické záznamy novin a časopisů  relativní úplnosti od roku 1990 3. Grafické dokumenty:  bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her  záznamy od roku 1992. 4. Hudebniny:  bibliografické záznamy hudebnin  záznamy od roku 1994  produkce z dřívějších let postupně doplňovány.

14 5. Kartografické dokumenty:  bibliografické záznamy map, plánů  záznamy od roku 1994 6. Zvukové záznamy:  bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet  záznamy od roku 1992 7. Elektronické zdroje:  bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky  záznamy od roku 1996

15 Společný projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy  jedno vyhledávací rozhraní  prohledávání českých a zahraničních zdrojů, např. katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.  nalezneme zde publikační činnost na území ČR v časopisech, novinách, sbornících, knihách,...  online na MENDELU

16 Producent:Wiley Online LibraryWiley Online Library Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje:  2029 periodik (část v plných textech)  retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)  online plné texty 9440 knih z oborů: přírodní vědy, medicína, technické obory, ekonomie, společenské vědy, … E-books přístupné na MENDELU  databáze, např. Wiley Database of Polymer Properties, a dalších elektronických zdrojů

17 Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje:  Freedom Collection (seznam časopisů)seznam časopisů  2092 titulů časopisů v plných textech  obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …  retrospektiva: různá, přibližně od roku 1993  ELSEVIER zpřístupňuje i online plné texty více než 11000 knih

18 Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje:  2568 titulů časopisů v plných textech  obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …  retrospektiva: od roku 1997

19 Producent:Oxford University PressOxford University Press Obory:multioborová slovníková plnotextová kolekce Obsahuje:  více jak 100 knih  140 000 položek  seznam oborů a titulů seznam oborů a titulů

20 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje)  Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor  Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor  Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie)  Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

21 AND ABC

22 OR A B

23 NOT A B C

24 Operátor, který stanovuje pořadí nebo vzdálenost mezi dvěma hledanými termíny. Pro proximitní operátory platí, že každá vyhledávací platforma používá své vlastní. Na rozdíl od booleovských operátorů nemají tedy univerzální užití. Při sestavování vyhledávacího profilu, kdy chceme používat proximitní operátory, je dobré si je nejdříve ověřit v nápovědě vyhledávací platformy. Dvě slova kdekoliv v rámci jedné věty: NEAR, SAME Např. education NEAR ADHD (education SAME ADHD) While those NPs who suspected ADHD were using appropriate diagnostic and treatment methods, more education is warranted to increase...

25 Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu:  Vyhledávací platforma OVID SP operátor ADJn Např. education ADJ6 ADHD (mezi hledanými slovy je šest nebo méně slov ) Low maternal education predicted 33% of cases with medicated ADHD and single parenthood 14%.

26  Vyhledávací platforma databáze SCOPUS operátory PRE/n ("precedes by"), W/n ("within" ) Např. education PRE/6 ADHD (první hledaný termín [education] musí předcházet druhému [ADHD ] a mezi hledanými slovy je šest nebo méně slov ) These data provide preliminary evidence that atomoxetine together with parental psycho education reduces nonmedication costs associated with ADHD in Sweden. Hledání sousloví: Např. Attention PRE/0 Deficit PRE/0 Hyperactivity PRE/0 Disorder = "attention deficit hyperactivity disorder"

27  Vyhledávací platforma databáze SCOPUS Např. education W/3 ADHD (mezi hledanými slovy není více než tři nebo méně slov )... increase in numbers of high school students with ADHD pursuing higher education, as well as reports...

28 *, $ Např. educat* = education, educational, educated,... wom$n = woman, women

29 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. Elektronická knihovna časopisů (Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB)Elektronická knihovna časopisů 3. GOOGLEGOOGLE

30 Pro tvorbu bibliografických citací platí následující normy:  ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura pro tradiční tištěné publikace – monografie a jejich části, časopisecké články, příspěvky do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů  ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. pro elektronické publikace - monografie, databáze a počítačové programy a jejich části, elektronické seriály (časopisy) a jejich části (články), elektronické nástěnky, diskusní fóra, elektronické zprávy aj., a to jak pro online dokumenty, tak pro elektronické publikace dostupné na fyzických nosičích

31 Generátor citací Online aplikace pro tvorbu bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 http://www.citace.com/index.php Uvedené normy (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) nejsou vždy používány. Některé nejen odborné časopisy a různí vydavatelé požadují vlastní způsoby citování. Toto lze nalézt v pokynech pro autory, které zveřejňují jednotliví vydavatelé publikací.

32 Děkuji za pozornost Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz


Stáhnout ppt "26. 1. 2011. 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu 3. Vyhledávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google