Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze EBSCO Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze EBSCO Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory."— Transkript prezentace:

1 Databáze EBSCO Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory

2 Co je to EBSCO? •Multioborová megadatabáze zahrnující fulltextové, abstraktové a bibliografické záznamy periodik, monografií, konferenčních materiálů, zpráv, studií a podobných materiálů. •Majitelem je americká firma EBSCO, divize EBSCO Publishing, která kromě produkování této databáze zprostředkovává také elektronické knihy a časopisy a zajišťuje správu předplacených tištěných a elektronických časopisů. •Projekt zahrnuje přístup do dvou nejdůležitějších databází firmy EBSCO - Academic Search Premier a Business Source Premier.

3 Co obsahuje databáze EBSCO? •EBSCO představuje komplexní přístup k plnotextovým databázím článků z periodik z oblasti ekonomiky, managementu, financí, účetnictví, obchodu, humanitních a sociálních věd, zdravotnictví, vědy a kultury. •Databáze EBSCO trvale zpřístupňuje následující poddatabáze: Academic Search Complete, Business Source Complete, Environment Complete, EconLit with Full Text, Library, Information Science & Technology Abstracts, Regional Business News. •Jako komunikační jazyk je nyní u databáze EBSCO přednastavena čeština. (Je možno volit libovolný z 24 jazyků).

4 P ř edstavení jednotlivých poddatabází

5 Academic Search Complete Stručná charakteristika •Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. •Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Tematické zaměření •Obory z oblasti společenských a přírodních věd: antropologie, astronomie, biologie, chemie, elektroinženýrství, etnologie, farmacie, fyzika, geografie, geologie, hudba, matematika, potravinářství, právo, psychologie, religionistika a teologie, stavební inženýrství, veterinářství, zoologie atd.

6 Academic Search Complete Počty titulů (plný text) •Více než 5.500 (včetně více než 4.600 recenzovaných) Počty titulů (abstrakt) •Více než 9.500 Další prameny •Více než 10.000 monografií, zpráv, konferenčních materiálů atd. Retrospektiva •U vybraných titulů dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu.

7 Business Source Complete Stručná charakteristika •Vědecká obchodní databáze zpřístupňující bibliografické a plnotextové informace. •Kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informační pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, průmyslové zprávy, investiční zprávy atd.). Tematické zaměření •Obory z oblasti obchodu: ekonomie, finance, management, účetnictví či mezinárodní obchod.

8 Business Source Complete Počty titulů (plný text) •Více než 3.100 časopisů (včetně více než 1.600 recenzovaných) Počty titulů (abstrakt) •Více než 4.000 (včetně více než 2.200 recenzovaných) Další prameny •Více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií, zpráv atd. Referenční zdroje •Company Profiles - faktografická databáze ekonomických profilů firem •Thesaurus - odborný tezaurus z oblasti obchodu Retrospektiva •U vybraných titulů je dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu.

9 Environment Complete Stručná charakteristika •Kromě velkého množství titulů zahraničních časopisů, se zde setkáte také s monografiemi a encyklopediemi. •Najdete zde plné texty těch nejprestižnějších a nejvyhledávanějších časopisů. Tematické zaměření •Databáze se podrobně věnuje souvisejícím oblastem zemědělství, ekologie ekosystémů, energetiky, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, námořní vědy a hydrologie, zeměpisu, řízení znečištění a nakládání s odpady, environmentální technologie, environmentálního práva, veřejné politiky, sociálních dopadů, urbanismu atd.

10 Environment Complete Počty titulů (plné texty) •Více než 200 nejprestižnější a nejvyhledávanějších časopisů Počty titulů (abstrakt) •Více než 2 miliony záznamů z více než 2.000 zahraničních titulů (včetně 1.200 aktivně indexovaných titulů) Další prameny •Plný text pro 800 encyklopedií a monografií Retrospektiva •V databázi je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století.

11 EconLit with Full Text Stručná charakteristika •Tato databáze obsahuje mnoho non-anglických full-textových časopisů v oboru ekonomie a financí. •Kromě toho zde naleznete knihy, full-textové recenze na knihy, souhrnné svazky článků, disertační práce, novinové články a pracovní dokumenty. Tematické zaměření •Poskytuje odkazy na full-texty článků ve všech oblastech ekonomiky, včetně kapitálových trhů, studie o jednotlivých zemích, ekonometrie, ekonomických předpovědí, environmentální ekonomie, vládních nařízení, ekonomie práce, monetární teorie, městské ekonomice a mnohem více.

12 EconLit with Full Text Počty titulů (plný text) •Více než 560 periodik včetně periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic literatury, a věstníku Economic Perspectives). Počty titulů (abstrakt) •Více než 400 titulů světových časopisů, knih, disertací atd. Retrospektiva •Tituly vztahující se k ekonomickému výzkumu zpětně až do roku 1969.

13 Library, Information Science & Technology Abstracts Stručná charakteristika •V této databázi objevíte především velkou spoustu časopisů, dále pak indexování knih, výzkumné zprávy a sborníky. •Také zde najdete velmi objemný tezaurus a autorské profily s podrobnými informacemi nejčastěji indexovaných autorů. Tematické zaměření •Tato databáze se zaměřuje na vědu a výzkum v oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, online informačních zdrojů, informačního managementu a mnoho dalších.

14 Library, Information Science & Technology Abstracts Počet titulů (plné texty) •Více než 270 časopisů Další prameny •Řada plnotextových monografií •Objemný tezaurus čítající na 6.800 předmětových hesel •Více než 5.000 autorských profilů Retrospektiva •Databáze zahrnuje období od poloviny 60. let 20. století.

15 Regional Business News Stručná charakteristika •Databáze mapuje všechny městské i venkovské oblasti na území USA. •Databáze je aktualizována denně. Tematické zaměření •Obchod a politika Počty titulů (plný text) •Více než 280 obchodních časopisů, novin, zpravodajských agentur a blogů Retrospektiva •Nejdéle k roku 1984


Stáhnout ppt "Databáze EBSCO Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory."

Podobné prezentace


Reklamy Google