Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje a metavyhledávač 360 Search 17. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje a metavyhledávač 360 Search 17. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje a metavyhledávač 360 Search 17. března 2011

2 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Oborové Multioborové Plnotextové databáze Elektronické časopisy Elektronické knihy 2. Zkušební přístup do ebrary Academic Complete a EMERALD 3. Základy vyhledávání a tvorby rešeršního dotazu 4. 360 Search 5. Vyhledávání plných textů

3 EIZ na MENDELU 1. Abstraktové databáze Oborové CAB ABSTRACTS BIOLOGICAL ABSTRACTS FSTA (Food Science and Technology Abstracts) Multioborové WEB of SCIENCE SCOPUS ACADEMIC SEARCH COMPLETE

4 EIZ na MENDELU EIZ na MENDELU 2. Plnotextové databáze WILEY InterScience SCIENCE DIRECT SPRINGER LINK BIO ONE PROQUEST ILLUSTRATA: NATURAL SCIENCES OXFORD REFERENCE ONLINE  Biological Sciences  Natural History  Science VERSITA (volně dostupný zdroj) DOAJ (Directory of Open Access Journals, volně dostupný zdroj)

5 EIZ na MENDELU Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

6 CAB ABSTRACTS Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory sleduje okolo 9 000 odborných časopisů, knih, sborníků z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, zahradnictví, krajinářství, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, aplikovaná ekonomie a sociologie, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled)souhrnný přehled více než 95% záznamů obsahuje abstrakta k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus na MENDELU online od roku 1990 – CABICODES Words

7 BIOLOGICAL ABSTRACTS Producent:BIOSIS (Thomson Reuters )Thomson Reuters Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory sleduje okolo 4 200 odborných časopisů obory: zemědělství, rybářství a hydrobiologie, biochemie, biotechnologie, botanika, ekologie, životní prostředí, mikrobiologie, farmakologie a další příbuzné obory úplná databáze BIOLOGICAL ABSTRACTS obsahuje asi 11,3 milionů záznamů od roku 1926 90% záznamů obsahuje abstrakta na MENDELU online od roku 1990 –

8 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA) Producent: International Food Information Service (IFIS) International Food Information Service Obory:potravinářská věda a technologie sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, skladování ovoce a zeleniny, atd. databáze FSTA obsahuje více jako 800 000 záznamů s abstrakty a týdenní aktualizací na MENDELU online od roku 1969 –

9 WEB of SCIENCE Producent:Thomson ReutersThomson Reuters Obory:multioborová databáze abstraktová a citační databáze 10 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ 110 000 sborníků z konferencí online na MENDELU od roku 1945 –

10 WEB of SCIENCE pět databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy)  Index Chemicus (organická chemie; 1993 – ) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 – ) Current Chemical Reactions sborníky z konerencí:  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) -- (1990 – )  Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )

11 SCOPUS Producent:ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory:multioborová databáze abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 16 000 recenzovaných časopisů od více než 4 000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3 000 časopisů online na MENDELU od roku 1960 –

12 ACADEMIC SEARCH COMPLETE Producent:EBSCOhostEBSCOhost Obory:multioborová databáze multioborová plnotextová a citační databáze více než 8 500 časopisů v plném textu více než 7 300 recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje více než 12 500 časopisů více než 13 200 publikací včetně monografií, sborníků z konferencí atd.

13 WILEY ONLINE LIBRARY Producent:John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: 2029 periodik (část v plných textech) retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší) online plné texty 9440 knih z oborů: přírodní vědy, medicína, technické obory, ekonomie, společenské vědy E-books přístupné na MENDELU databáze, např. Wiley Database of Polymer Properties, a dalších elektronických zdrojů

14 SCIENCE DIRECT Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: Freedom Collection (seznam časopisů)seznam časopisů 2092 titulů časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … retrospektiva: různá, přibližně od roku 1993 ELSEVIER zpřístupňuje i online plné texty více než 11000 knih

15 SPRINGER LINK Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: 2568 titulů časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … retrospektiva: od roku 1997

16 BIO ONE Producent: BioOne BioOne Obory:biologická plnotextová databáze Databáze obsahuje: plné texty recenzovaných časopisů a doplňkových vědeckovýzkumných materiálů obory: organická a integrační biologie, ekologie a životní prostředí. dva modely přístupů:  předplatné  otevřený přístup (open access) seznam titulů

17 ProQuest Illustrata: Natural Sciences ProQuest Illustrata: Natural Sciences Producent: PROQUEST PROQUEST Obory:přírodní vědy zpřístupňuje podrobné indexy popisků tabulek a dalších grafických materiálů, publikovaných v rámci odborných článků (např. z titulů vydavatelství John Wiley & Sons, Elsevier, Oxford University Press, Cambridge University Press a atd.). konkrétní ilustrace odpovídající těmto záznamům si můžeme zobrazit (včetně veškerých popisků a doprovodného textu) lze použít pro účely vlastní prezentace, odborné práce, výuky. informace z více než 3 460 časopisů, celkem asi4,7 milion grafů, tabulek, schémat a dalších objektů. více na adrese: http://www.proquest.com/assets/literature/products/databases/csa_n atsci.pdf http://www.proquest.com/assets/literature/products/databases/csa_n atsci.pdf

18 VERSITA http://versita.com/ vydavatel vědeckých časopisů a knih jen v angličtině dostupné online v plném textu dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)

19 DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/ vědecké oponované časopisy dostupné online v plném textu různé obory v mnoha jazycích v současnosti 6238 tutilů časopisů

20 DOAJ (Directory of Open Access Journals)

21 Elektronické knihy (e-books) Výhody: přístupné kdykoliv a odkudkoliv, pokud máte k dispozici počítač s připojením na internet není nutné hlídat jejich vrácení jako u tištěných knih šetří místo plnotextové prohledávání lze si vytisknout (dle toho, jak to dovoluje vydavatel) strany nebo i celou kapitolu dle vlastní potřeby podstatně nižší pořizovací náklady než u knih tištěných

22 Elektronické knihy na MENDELU Elektronické knihy pro zahradnictví, krajinářskou architekturu a příbuzné obory Oxford Reference Online (Premium Collection) Wiley eBooks

23 Oxford Reference Online (Premium Collection) http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html

24 Oxford Reference Online (Premium Collection) Producent:Oxford University PressOxford University Press Obory:multioborová slovníková plnotextová kolekce Obsahuje: více jak 100 knih 140 000 položek Biological Sciences Natural History Science

25 Wiley eBooks 119 titulů knih v plném textu jako trvalý nákup oblast přírodních a společenských věd  AGRICULTURE  AQUACULTURE, FISHERIES & FISH SCIENCE  BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND ACCOUNTING  CHEMISTRY, ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY  EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE  ECOLOGY  ENVIRONMENTAL ENGINEERING  FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY  HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE  INFORMATION SCIENCE AND COMPUTING  LIFE SCIENCES  MATHEMATICS AND STATISTICS  PLANT SCIENCE  SOCIAL SCIENCES (GENERAL)  VETERINARY MEDICINE seznam titulů

26 Zkušební přístup do ebrary Academic Complete http://site.ebrary.com/lib/mendelu/home.action

27 Zkušební přístup do ebrary Academic Complete do 21. března 2011 trvalý nákup celých kolekcí trvalý nákup jednotlivých titulů předplatné (na 1 rok) jeden přístup neomezený počet souběžných přístupů

28 Zkušební přístup do Emerald do 17. dubna 2011 http://www.emeraldinsight.com/ prohlížení dle titulů

29 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

30 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

31 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

32 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

33 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Operátor, který stanovuje pořadí nebo vzdálenost mezi dvěma hledanými termíny. Pro proximitní operátory platí, že každá vyhledávací platforma používá své vlastní. Na rozdíl od booleovských operátorů nemají tedy univerzální užití. Při sestavování vyhledávacího profilu, kdy chceme používat proximitní operátory, je dobré si je nejdříve ověřit v nápovědě vyhledávací platformy. Dvě slova kdekoliv v rámci jedné věty: NEAR, SAME Např. organic* NEAR vegetable* (organic* SAME vegetable*) Consuming organic versus conventional vegetables

34 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu: Vyhledávací platforma OVID SP (databáze CAB ABSTRACTS, BIOLOGICAL ABSTRACTS, FSTA) operátor ADJn Např. "organic vegetable*" ADJ10 consumer* (mezi hledanými slovy je deset nebo méně slov ) Information and promotion campaigns could focus on promoting organic vegetables and organic food in general, so that consumers could improve their expertise and experience with those products.

35 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vyhledávací platforma databáze SCOPUS operátory PRE/n ("precedes by"), W/n ("within" ) Např. "organic vegetable*" PRE/10 consumer* (první hledaný termín ["organic vegetable*"] musí předcházet druhému [consumer*] a mezi hledanými slovy je šest nebo méně slov ) The main barrier to increasing the market share of organic vegetables is that consumers do not clearly differentiate between the various 'pesticide safe' labels Hledání sousloví: Např. organic PRE/0 vegetable = "organic vegetable"

36 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vyhledávací platforma databáze SCOPUS Např. "organic vegetable*" W/6 consumer* (mezi hledanými slovy není více než šest nebo méně slov ) In general, consumers were very well informed about organic vegetables practices,...

37 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU – wild cards *, $ Např. behavio* = behavior, behaviour, behavioral,... wom$n = woman, women

38 360 SEARCH Producent:ProQuestProQuest Vydavatel:Serials SolutionsSerials Solutions http://eg7rb6pb2l.cs.serialssolutions.com/ metavyhledávač na jedné platformě můžeme najednou prohledávat až 50 zdrojů vyrušení duplicitních záznamů při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit nebo si poslat na mail u některých záznamů přímý link do plného textu

39 360 SEARCH vybereme, jak chceme vyhledávat zvolíme prohledávání všech nebo jen vybraných databází

40 360 SEARCH vybrané prohledávané databáze hledané výrazy a prohledávaná pole

41 360 SEARCH Profil: název obsahuje ( ecological and ( vegetable or vegetables ) ) and ( consumer or consumers ) OR klíčové slovo obsahuje ( ecological and ( vegetable or vegetables ) ) and ( consumer or consumers )" mezi hledanými výrazy a závorkami je MEZERA

42 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. Elektronická knihovna časopisů (Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB)Elektronická knihovna časopisů 3. GOOGLEGOOGLE

43 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU požadovanou publikaci můžeme hledat v REJSTŘÍCÍCH nebo v části VYHLEDÁVÁNÍ

44 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU pole, pomocí kterých lze vyhledat požadovanou publikaci vybereme typ dokumentu, který chceme najít (knihy, periodika, beletrie,...)

45 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU vyhledané záznamy pro Klíčová slova = zelenina a Fond = knihy

46 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů pole pro vyhledávání plné texty dostupné v rámci předplatného volně dostupné plné texty částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) plné texty nejsou dostupné (časopis není na MENDELU předplacen)

47 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů vyhledávání podle názvu časopisu vyhledávání podle ISSN časopisu ISSN = International Standard Serial Number

48 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů

49 časopis dostupný online na základě předplatného časopis není dostupný online

50 Informační zdroje a metavyhledávač 360 Search Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informační zdroje a metavyhledávač 360 Search 17. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google