Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje pro ekonomii a příbuzné obory 7. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje pro ekonomii a příbuzné obory 7. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje pro ekonomii a příbuzné obory 7. března 2011

2 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Oborové Multioborové Plnotextové databáze Elektronické časopisy Elektronické knihy 2. Zkušební přístup do ebrary Academic Complete 3. Základy vyhledávání a tvorby rešeršního dotazu 4. 360 Search 5. Vyhledávání plných textů

3 EIZ na MENDELU pro ekonomii a příbuzné obory 1. Abstraktové databáze Oborové CAB ABSTRACTS ECON LIT with FULL TEXT BUSINESS SOURCE COMPLETE REGIONAL BUSINESS NEWS OECD iLibrary PATRIA PLUS FAOSTAT

4 EIZ na MENDELU pro ekonomii a příbuzné obory Multioborové WEB of SCIENCE SCOPUS ACADEMIC SEARCH COMPLETE Přístupné na počítačích v informačním centru ASPI (Automatizovaný systém právních informací) ČSN Online (normy) Media Search (monitoruje tisk, TV, rozhlas, internet) OVEL (Obchodní věstník) Firemní Monitor

5 EIZ na MENDELU pro ekonomii a příbuzné obory 2. Plnotextové databáze WILEY ONLINE LIBRARY SCIENCE DIRECT SPRINGER LINK JSTOR OXFORD REFERENCE ONLINE  Economics & Business  Politics & Social Sciences VERSITA (volně dostupný zdroj) DOAJ (Directory of Open Access Journals)

6 EIZ na MENDELU pro ekonomii a příbuzné obory Přístup na adrese: http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU – Služby pro studenty a zaměstnance – Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK) – Elektronické informační zdroje)

7 CAB ABSTRACTS Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory sleduje okolo 9 000 odborných časopisů, knih, sborníků z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, aplikovaná ekonomie a sociologie, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled)souhrnný přehled

8 CAB ABSTRACTS úplná databáze CAB ABSTRACTS obsahuje okolo 6,3 mil. záznamů od roku 1973 více než 95% záznamů obsahuje abstrakta k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus na MENDELU online od roku 1990 – CABICODES Words

9 EBSCO host http://search.ebscohost.com/ ECON LIT with FULL TEXT ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd. více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives plné texty neanglických časopisů BUSINESS SOURCE COMPLETE světová databáze zaměřená na obchod plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik retrospektiva od r. 1886 REGIONAL BUSINESS NEWS obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 EBSCO host vstup do databáze vybereme jeden nebo více zdrojů

11 OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání OECD iLibrary nabízí data formou  a) databází  b) knih  c) periodik

12 OECD iLibrary prohledáváme podle tématu a země vyhledáváme pomocí klíčových slov procházíme jednotlivé typy dokumentů

13 PATRIA Plus http://www.patria.cz/patriaplus/ online služba společnosti PATRIA FINANCE poskytuje online informace, data a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. DATA Z FINANČNÍCH A AKCIOVÝCH TRHŮ V REÁLNÉM ČASE ANALÝZY týkající se měnové politiky, kurzu koruny, dolaru Přehledné PROGNÓZY měnových kurzů a úrokových sazeb, a dlouhodobé PROGNÓZY základních makroekonomických veličin Obsáhlé DATABANKY historických časových řad – rozděleno na devizové trhy, úrokové sazby, komodity, akcie České republiky a světa. Všechny analytické výstupy E-MAILEM SMS služby – zprávy rychle a včas na Váš mobilní telefon, online kurzy, sazby, ceny komodit, online ceny domácích i zahraničních akcií ONLINE KONZULTACE s hlavními analytiky Patria Finance EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ na www.patria.cz je "zavřené" (zelené články) a dostupné pouze klientům Patria Plus Speciální NÁSTROJE A KALKULÁTORY jako například investiční kalkulátor potenciálních výnosů, křížové tabulky,...

14 PATRIA Plus

15 FAOSTAT http://faostat.fao.org/default.aspx statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti zemědělství a potravinářství:  produkce komodit rostlinných a živočišných  export a import zemědělských produktů  bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při dosahování snížení hladu  ceny

16 WEB of SCIENCE Producent:Thomson ReutersThomson Reuters Obory:multioborová databáze abstraktová a citační databáze 10 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ 110 000 sborníků z konferencí online na MENDELU od roku 1945 –

17 WEB of SCIENCE pět databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy)  Index Chemicus (organická chemie; 1993 – ) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 – ) Current Chemical Reactions sborníky z konerencí:  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) -- (1990 – )  Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )

18 SCOPUS Producent:ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory:multioborová databáze abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 16 000 recenzovaných časopisů od více než 4 000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3 000 časopisů online na MENDELU od roku 1960 –

19 ACADEMIC SEARCH COMPLETE Producent:EBSCOhostEBSCOhost Obory:multioborová databáze multioborová plnotextová a citační databáze více než 8 500 časopisů v plném textu více než 7 300 recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje více než 12 500 časopisů více než 13 200 publikací včetně monografií, sborníků z konferencí atd.

20 WILEY ONLINE LIBRARY Producent:John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: 2029 periodik (část v plných textech) retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší) online plné texty 9440 knih z oborů: přírodní vědy, medicína, technické obory, ekonomie, společenské vědy E-books přístupné na MENDELU databáze, např. Wiley Database of Polymer Properties, a dalších elektronických zdrojů

21 SCIENCE DIRECT Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: Freedom Collection (seznam časopisů)seznam časopisů 2092 titulů časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … retrospektiva: různá, přibližně od roku 1993 ELSEVIER zpřístupňuje i online plné texty více než 11000 knih

22 SPRINGER LINK Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: 2568 titulů časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … retrospektiva: od roku 1997

23 JSTOR kolekce Mathematics & Statistics archiv digitalizovaných plných textů časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti více než 90 titulů, seznam viz http://www.jstor.org/action/collectionInfoPage?selectC ollection=mathstat-backfile-collection http://www.jstor.org/action/collectionInfoPage?selectC ollection=mathstat-backfile-collection příklady významných titulů časopisů:  American Journal of Mathematics – IF 1.337 (2009)  Econometrica – IF 4.000 (2009)  Transactions of the American Mathematical Society – IF 1.060 (2009)

24 VERSITA http://versita.com/ vydavatel vědeckých časopisů a knih jen v angličtině dostupné online v plném textu dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)

25 DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/ vědecké oponované časopisy dostupné online v plném textu různé obory v mnoha jazycích v současnosti 6238 tutilů časopisů

26 DOAJ (Directory of Open Access Journals)

27 Elektronické knihy (e-books) Výhody: přístupné kdykoliv a odkudkoliv, pokud máte k dispozici počítač s připojením na internet není nutné hlídat jejich vrácení jako u tištěných knih šetří místo plnotextové prohledávání lze si vytisknout (dle toho, jak to dovoluje vydavatel) strany nebo i celou kapitolu dle vlastní potřeby podstatně nižší pořizovací náklady než u knih tištěných

28 Elektronické knihy na MENDELU Elektronické knihy pro ekonomii, management a příbuzné obory Gale eBooks Oxford Reference Online (Premium Collection) Safari Business Books Online Springer eBooks  kolekce Computer Science Library  kolekce Lecture Notes in Mathematics Wiley eBooks

29 Gale e-books Dostupné následující 3 tituly: Business Applications and Computational Intelligence. Kevin E. Voges (ed). Idea Group Publishing, 2005. ISBN:1-59140-702-8, eISBN:978-1-59140-704-1 Encyclopedia of Business and Finance. Burton S. Kaliski (ed). Macmillan Reference USA, 2001. ISBN:978-0-02-865065-4, eISBN:978-0-02-865897-1 IT-Enabled Strategic Management: Increasing Returns for the Organization. Bruce A. Walters and Zaiyong Tang (eds). Idea Group Publishing, 2006. ISBN:1-59140-908-X, eISBN:978-1-59140-910-6

30 Oxford Reference Online (Premium Collection) http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html

31 Oxford Reference Online (Premium Collection) Producent:Oxford University PressOxford University Press Obory:multioborová slovníková plnotextová kolekce Obsahuje: více jak 100 knih 140 000 položek Economics & Business A Dictionary of Accounting A Dictionary of Business and Management A Dictionary of Economics A Dictionary of Finance and Banking A Dictionary of Human Resource Management The Handbook of International Financial Terms A Dictionary of Statistics

32 Safari Business Books Online http://proquestbus.safaribooksonline.com/ 43 titulů knih v plném textu knihy lze po 30 dnech vyměnit za jiné tituly se stejnou hodnotou vybírat je možné z okolo 1900 titulů navrhněte, které knihy chcete mít přístupné (http://bus.safaribooksonline.com/search)http://bus.safaribooksonline.com/search

33 Safari Business Books Online tituly přístupné na MENDELU

34 Springer eBooks kolekce Computer Science Library http://www.springerlink.com/computer-science/ kolekce Lecture Notes in Mathematics http://www.springerlink.com/mathematics-and-statistics/ 41 titulů knih v plném textu jako trvalý nákup (oblast přírodních věd)

35 Springer eBooks vyhledávání bez přístupu k plnému textu plný text dostupný

36 Wiley eBooks 119 titulů knih v plném textu jako trvalý nákup oblast přírodních a společenských věd  AGRICULTURE  AQUACULTURE, FISHERIES & FISH SCIENCE  BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND ACCOUNTING  CHEMISTRY, ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY  EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE  ECOLOGY  ENVIRONMENTAL ENGINEERING  FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY  HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE  INFORMATION SCIENCE AND COMPUTING  LIFE SCIENCES  MATHEMATICS AND STATISTICS  PLANT SCIENCE  SOCIAL SCIENCES (GENERAL)  VETERINARY MEDICINE seznam titulů

37 Zkušební přístup do ebrary Academic Complete http://site.ebrary.com/lib/mendelu/home.action

38 Zkušební přístup do ebrary Academic Complete do 21. března 2011 trvalý nákup celých kolekcí trvalý nákup jednotlivých titulů předplatné (na 1 rok) jeden přístup neomezený počet souběžných přístupů

39 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

40 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

41 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

42 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

43 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Operátor, který stanovuje pořadí nebo vzdálenost mezi dvěma hledanými termíny. Pro proximitní operátory platí, že každá vyhledávací platforma používá své vlastní. Na rozdíl od booleovských operátorů nemají tedy univerzální užití. Při sestavování vyhledávacího profilu, kdy chceme používat proximitní operátory, je dobré si je nejdříve ověřit v nápovědě vyhledávací platformy. Dvě slova kdekoliv v rámci jedné věty: NEAR, SAME Např. model * NEAR "consumer behavior*" (model * SAME "consumer behavior*") On the based of the model, the research of the network exchange trust will be more full and with which future research efforts of online consumer behavior.

44 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vzdálenost dvou slov od sebe v rámci textu: Vyhledávací platforma OVID SP operátor ADJn Např. model* ADJ10 "consumer behavior *"(mezi hledanými slovy je deset nebo méně slov ) Thus travel cost models with differing assumptions about labor markets and consumer behavior were applied to estimate...

45 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vyhledávací platforma databáze SCOPUS operátory PRE/n ("precedes by"), W/n ("within" ) Např. "consumer behavior*" PRE/6 model* (první hledaný termín ["consumer behavior*"] musí předcházet druhému [model* ] a mezi hledanými slovy je šest nebo méně slov ) This research examines flow and its effects on online consumer behavior in a unified model which draws upon theory... Hledání sousloví: Např. consumer PRE/0 behavior = "consumer behavior"

46 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - PROXIMITNÍ OPERÁTORY Vyhledávací platforma databáze SCOPUS Např. "consumer behavior*" W/6 model* (mezi hledanými slovy není více než šest nebo méně slov ) Hence, this research develops a three-echelon logistic model with the inclusions of competition, consumers' behavior, and vehicle routing to determine...

47 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU – wild cards *, $ Např. behavio* = behavior, behaviour, behavioral,... wom$n = woman, women

48 360 Search Producent:ProQuestProQuest Vydavatel:Serials SolutionsSerials Solutions http://eg7rb6pb2l.cs.serialssolutions.com/ metavyhledávač na jedné platformě můžeme najednou prohledávat až 50 zdrojů vyrušení duplicitních záznamů při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit nebo si poslat na mail u některých záznamů přímý link do plného textu

49 360 Search vybereme, jak chceme vyhledávat zvolíme prohledávání všech nebo jen vybraných databází

50 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. Elektronická knihovna časopisů (Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB)Elektronická knihovna časopisů 3. GOOGLEGOOGLE

51 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU požadovanou publikaci můžeme hledat v REJSTŘÍCÍCH nebo v části VYHLEDÁVÁNÍ

52 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU pole, pomocí kterých lze vyhledat požadovanou publikaci vybereme typ dokumentu, který chceme najít (knihy, periodika, beletrie,...)

53 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ Souborný katalog MENDELU vyhledané záznamy pro Slova z názvu = ekonomie a Fond = knihy

54 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů pole pro vyhledávání plné texty dostupné v rámci předplatného volně dostupné plné texty částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) plné texty nejsou dostupné (časopis není na MENDELU předplacen)

55 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů vyhledávání podle názvu časopisu vyhledávání podle ISSN časopisu ISSN = International Standard Serial Number

56 VYHLEDÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ EZB – Elektronická knihovna časopisů

57 časopis dostupný online na základě předplatného časopis není dostupný online

58 Elektronické informační zdroje pro ekonomii a příbuzné obory Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje pro ekonomii a příbuzné obory 7. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google