Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví 16. října 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví 16. října 2014."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví 16. října 2014

2 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd, techniky a medicíny (dále jen STM) získány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. doba trvání projektu: 1. 1. 2013–31. 12. 2014 udržitelnost: do roku 2019 včetně

3 Osnova 1.Elektronické informační zdroje z projektu MERELI 2.Elektronické informační zdroje z ostatních projektů 3.Základy tvorby rešeršního dotazu 4.Discovery systém – EBSCO Discovery Service (EDS) 5.Vyhledávání plných textů

4 Elektronické informační zdroje Přístup na adrese: http://ipm.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze (www stránky MENDELU  Knihovna a informační zdroje  Informační centrum a Ústřední knihovna  Elektronické informační zdroje)

5 Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje z projektu MERELI CAB Abstracts CAB eBooks CABI Compendia Environment Complete

6 CAB Abstracts Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory ●sleduje odborné časopisy-serial cited, knihy, sborníkyčasopisy-serial cited z konferencí ●obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství (vlastnosti dřeva, jeho poškození a ochrana, využití dřeva, …), rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled = coverage)souhrnný přehled = coverage

7 CAB Abstracts ●více než 95% záznamů obsahuje abstrakta ●některé záznamy odkazy k plným tetxům ●distribution maps of plant pests, plant diseases a description of fungi and bacteria ●k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus ●na MENDELU retrospektiva od roku 1910 – současnost ●CABICODES WordsCABICODES Words

8 CAB eBooks Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory ●plné texty knih vydavatelství CAB International ●obory: rostlinná výroba, živočišná výroba, rybářství a akvakultura, botanika, výživa, ekologie a klimatologie, entomologie, lesnictví, dřevařství, zahradnictví, mikrobiologie a parazitologie, škůdci, choroby a ochrana rostlin, pedologie, veterinární medicína, rozvoj venkova, turismus ●na MENDELU retrospektiva od roku 2000 – současnost

9 CABI Compendia Producent:CABI PublishingCABI Publishing ● Interaktivní multimediální encyklopedie – referenční zdroje ● Obsahují mapy, přehledové listy (datasheets), fotografie, ilustrace, bibliografické záznamy a plné texty článků ● Terminologický slovník (glossary) ● Zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z jednoho místa z oblastí:  Animal health and production  Aquaculture  Crop protection  Forestry  Invasive Species

10 CABI Compendia Datasheets Přehledové listy obsahující ucelené informace o živočišných a rostlinných druzích, tj.: ● jména a jejich jazykové varianty ● ilustrace a fotografie ● rozšíření ● anatomický popis (fyziologie, chování, rozmnožování, nemoci…) ● chov, pěstování ● ekonomické a socioekonomické aspekty produkce, marketing… ● odkazy na relevantní literaturu

11 Forestry Compendium ● referenční informační zdroj se zaměřením na lesní hospodářství ● detailní přehledové listy o stromech a o jejich škůdcích ● bibliografické záznamy ● plné texty z odborných časopisů a sborníků ● ilustrace a fotografie ● terminologický slovník (glossary)

12 Invasive Species Compedium ● zaměřeno na invazivní druhy rostlin a živočichů ● choroby živočichů ● bibliografické záznamy ● plné texty z odborných časopisů a sborníků ● ilustrace a fotografie ● terminologický slovník (glossary)

13 Environment Complete Producent:EBSCO PublishingEBSCO Publishing Obory:přírodní a aplikované vědy ●obory: zemědělství, ekologie, energie, obnovitelné energetické zdroje, akvakultura, geografie, znečištění a odpadové hospodářství, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování, dřevo, kompozitní materiály, stavební materiály,...

14 Environment Complete ●Příklady oborů dle NAICS kódů: ●236110 Residential building construction ●321114 Wood Preservation ●337127 Institutional Furniture Manufacturing ●337211 Wood Office Furniture Manufacturing ●423210 Furniture Merchant Wholesalers ●423310 Lumber, Plywood, Millwork, and Wood Panel MerchantWholesalers ●541420 Industrial Design Services ●541410 Interior Design Services ●obsahuje více než 2,5 mil. záznamů z více než 2 400 titulů, z toho téměř 1 000 časopisů a téměř 200 monografií v plném textu ●na MENDELU retrospektiva od r. 1940 - současnost

15 Elektronické informační zdroje z ostatních projektů ●Academic Search Complete ●ProQuest Central ●Web of Science ●Scopus ●Science Direct ●SpringerLink ●Wiley Online Library ●BioOne

16 Academic Search Complete Producent: EBSCOhostEBSCOhost Obory: multioborová databáze ●multioborová plnotextová a citační databáze ●téměř 9 000 časopisů v plném textu ●více než 7 850 recenzovaných (peer-reviewed) periodik ●indexuje okolo 13 780 časopisů ●na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

17 ProQuest Central Producent: ProQuestProQuest Obory: multioborová databáze ●součástí je ProQuest STM Package ●plnotextová, multimediální databáze ●typy publikací: vědecké časopisy, knihy, sborníky z konferencí, disertační práce (plný text okolo 70 tis.), noviny (např. Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times), atd. ●tržních zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. odvětví ●tematické kolekce databází ze 160 oborů, např.: ■Science & Technology ■Health & Medicine ■Arts ■History ■Business ■Social Sciences ■Literature & Language

18 ProQuest STM Package 5 tematických kolekcí databází z různých oborů ●Natural Science Collection ●Biological Science Collection ●ProQuest Science ●Technology Science Collection ●ProQuest Health & Medical Complete ●Natural Science CollectionNatural Science Collection  Agricultural Science Collection – více než 500 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (AGRICOLA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací  Aquatic Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (ASFA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací  Atmospheric Science Collection – více než 175 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (MGA) a přes 1,2 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Biological Sciences Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (AGRICOLA) a přes 5 milionu záznamů s hloubkovou indexací  Earth Science Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (GeoRef) a přes 2,6 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Environmental Science Collection – více než 1000 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (ESPM) a přes 13 milionů záznamů s hloubkovou indexací

19 ProQuest STM Package Biological Sciences Collection  obory: chování zvířat, akvakultura, genetika rostlin, toxikologie, živočichů a lidí, biotechnologie, ekologie, entomologie, botanika, bakteriologie, medicína …  více než 35 mil. záznamů  750 časopisů s plnými texty  na MENDELU retrospektiva od r. 1982 – současnost

20 ProQuest STM Package ●ProQuest ScienceProQuest Science  1200 vědeckých titulů v oblasti přírodních věd vhodných pro vysokoškolské studenty ●Technology CollectionTechnology Collection  Advanced Technologies & Aerospace Collection – více než 1200 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a 3,5 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Computer Science Collection – více než 700 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 1,7 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Engineering Collection – více než 1600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 6 milionů milionů záznamů s hloubkovou indexací  Materials Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 3 miliony záznamů s hloubkovou indexací  na MENDELU retrospektiva od r. 1962 – současnost

21 Web of Science ●Web of Science Core Collection ●Current Contents Connect ●BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts) ●Data Citation Index ●Derwent Innovations Index ●MEDLINE ●Zoological Records

22 Web of Science Core Collection Producent: Thomson ReutersThomson Reuters Obory: multioborová databáze ●http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ ●abstraktová a citační databáze ●více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ ●databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 ●cca 160 000 sborníků z konferencí ●na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost

23 Web of Science Core Collection ●osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; okolo 8 500 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; okolo 6 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; okolo 1 950 periodik; 1975-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů; 2005 –)  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

24 Current Contents Connect ●abstraktová, multioborová databáze ●více než 9 600 titulů časopisů v 7 edičních řadách a 2 kolekcích ●aktualizace denně ●na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences Kolekce:  Business Collection  Electronics and Telecommunications Collection

25 ●Data Citation Index  přírodní vědy, fyzika, společenské vědy, umění, humanitní vědy, víceoborové zdroje  data z repozitářů ●Derwent Innovations Index  databáze vynálezů a patentů  inženýrské obory (chemie, elektrika, elektronika, mechanika) od r. 1963 ●MEDLINE  medicína, chemie, bioinženýrství, biofyzika, botanika, zoologie, životní prostředí, atd.  časopisy, noviny, bulletiny, …

26 Scopus Producent: ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory: multioborová databáze ●abstraktová a citační databáze ●sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu ●21 915 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) ●součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů ●databáze obsahuje 49 milionů záznamů z toho: 29 milionů záznamů od r. 1996 21 milionů záznamů před r. 1996 (jdou až do r. 1823) ●na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

27 Science Direct Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: ●3 454 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech, z nichž na MENDELU dostupných 2 717 (1. 10. 2014) ●obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ●na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu

28 SpringerLink Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: ●2 936 titulů časopisů, z toho 2 559 dostupných na univerzitě v plném textu (1. 10. 2014) ●obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ●na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost

29 Wiley Online Library Producent:John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons Obory:multioborová databáze Databáze obsahuje: ●2 314 titulů peer-reviewed časopisů, z toho cca 791dostupných na univerzitě v plném textu (1. 10. 2014) ●na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

30 BioOne Producent:BioOne Obory:přírodní vědy ●obory: biologie (botanika, zoologie, entomologie,…), ekologie, geologie, … ●kolekce časopisů od různých vydavatelů ●cca 176 titulů časopisů (STM) v plném textu od 132 vydavatelů ●seznam titulůseznam titulů ●na MENDELU retrospektiva různá

31 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. ujasnit si, co chci hledat 2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, headings words) 3. upřesnit je pomocí tezauru databáze, pokud ho má (CAB Abstracts) ● Broader terms (BT) – hierarchicky nadřazený deskriptor ● Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený deskriptor ● Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) ● Used for – ekvivalentní vztah

32 Základy tvorby rešeršního dotazu Příklad použití tezauru "essential amino acid*" or ("amino acid*" and essential) or arginine or histidine or isoleucine or leucine or lysine or methionine or phenylalanine or threonine or tryptophan or valine

33 Základy tvorby rešeršního dotazu 4. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, or, not), proximitních operátorů (near, same, adj, w/...), wild cards (*, $,...). Použití proximitních operátorů a wildcards si ověřit v HELP dané databáze 5. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

34 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory AND ABC

35 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory OR AB

36 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory NOT AB C

37 *, $ Např. plant* = plant, plants, plantlet, plantlets, planted,... wom$n = woman, women ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Wild cards

38 EBSCO Discovery Service (EDS) Producent:EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (N, W) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek

39 EBSCO Discovery Service (EDS) ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

40 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

41 Děkuji za pozornost Lukáš Plch e-mail: lukas.plch@mendelu.cz Jana Kratochvílová e-mail: kratoch@mendelu.cz ÚVIS-Informační centrum


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví 16. října 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google