Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý záměr ZČU a jeho aktualizace pro rok 2006 Antonín Bulín, František JEŽEK Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý záměr ZČU a jeho aktualizace pro rok 2006 Antonín Bulín, František JEŽEK Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý záměr ZČU a jeho aktualizace pro rok 2006 Antonín Bulín, František JEŽEK Západočeská univerzita v Plzni

2 F.Ježek1 Obsah  Strategická pnutí  Strategické cíle  Cíle v příjmech  Aktualizace pro rok 2006  Projektová realizace

3 F.Ježek2 Strategická pnutí

4 F.Ježek3 Demografický vývoj a reakce ZČU Prezenční forma Kombinovaná a distanční forma Další a celoživotní vzdělávání, rekvalifikace studiem Další a celoživotní vzdělávání, rekvalifikace studiem Seniorské aktivity

5 F.Ježek4 Podíl na prostředcích pro VaV (projekty ukončené )

6 F.Ježek5 VaV Plzeňský kraj

7 F.Ježek6 VaV Plzeňský kraj

8 F.Ježek7 SWOT analýza – strategická pnutí

9 F.Ježek8 Strategické cíle

10 F.Ježek9 Strategické cíle ZČU  Získávání finančních zdrojů na standardní vzdělávací činnosti (dotace ze státního rozpočtu) a zdrojů jiné tvůrčí činnosti (výzkum a vývoj, zdroje EU, celoživotní vzdělávání, zakázky aplikovaného a průmyslového výzkumu) se cíleně vyrovnává.  Nejméně 30 % ze všech příjmů by měla být získána prestižními odbornými aktivitami, tedy nikoli v oblasti např. služeb, pronájmů, servisní činnosti atd. Za prestižní odborné aktivity lze pokládat např. doktorské studijní programy, prostředky z institucionálního a účelového financování VaV, dalších programů (např. v rámci EU, včetně strukturálních fondů), za odborné studie a posudky atd.

11 F.Ježek10 Strategické cíle ZČU  V oblasti publikačních aktivit je cílem dosáhnout takového stavu, aby počet prestižních výstupů, tj. publikací s nenulovým impakt faktorem, patentů a zásadních děl (technických, literárních a uměleckých), byl v každém roce roven minimálně součtu akademických pracovníků.  Podíl na trhu vzdělání. Kvantifikační ukazatel: vzdělávat % terciárně vzdělávaného obyvatelstva v ČR, meze růstu ZČU jsou na hranici 20 tis. studujících, z toho cca 25 % v kombinované a distanční formě.  Procento absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu programu (sledovat zejména vztah k národnímu rámci kvalifikací). Kvantifikační ukazatel: dosáhnout stavu, kdy je více než 55 % absolventů zaměstnaných v profesi odpovídající studijnímu programu. Počet absolventů, kteří se do pěti let po absolvování zaregistrují na úřadu práce na dobu delší než tři měsíce, nepřesahuje 3 % absolventů.

12 F.Ježek11 Strategické cíle ZČU  Podíl uznávaných osobností (pozvání do projektů, oponentury, expertízy, členství ve vědeckých radách…) pracujících na univerzitě: 25 % z akademických pracovníků.  Počet výzkumných špičkových pracovišť na univerzitě: musí být o něco vyšší než počet fakult. Alespoň polovina fakult je v oblasti výzkumu a vývoje hodnocena v nejvyšší (zelené) skupině národního hodnocení (nebo obdobné hodnocení jiné agentury). Alespoň jedno pracoviště získalo označení centrum excelence EU nebo podobné označení.  Věkové složení zaměstnanců zajišťující kontinuitu a složení vědeckopedagogické části zaměstnanců: profesoři15%průměrný věk: 55 let docenti40 %průměrný věk: 48 let ostatní45 %průměrný věk: 36 let

13 F.Ježek12 Strategické cíle ZČU  Na každé katedře, resp. studijním programu (oboru) minimálně jeden profesor v aktivním věku (aktivní věk neomezovat však např. hranicí 65 let, ale zásadním přínosem pro projektové aktivity ve VaV a obecně pro naplňování této strategie).  Ve všech studijních programech je zajištěna kvalitní jazyková příprava a v každém studijním oboru je alespoň jeden modul nabízen v cizím jazyce, zpravidla v angličtině.  Mobilita: v doktorských studijních programech absolvuje 100 % studentů alespoň jeden semestr na jiné instituci než ZČU, v (navazujících) magisterských studijních programech absolvuje alespoň 20 % studentů alespoň jeden semestr na jiné instituci než ZČU.

14 F.Ježek13 Počty studentů ZČU Cílový stav pro rok počty studentů FAVFEKFELFFFPEFPRFSTUUDrezervaZČU Bc z toho prezenční z toho kombinovaná a distanční Mgr NMgr Mgr. 4 a výše Celkem NMgr. a Mgr. 4 a výše z toho prezenční z toho kombinovaná a distanční Celkem z toho prezenční z toho kombinovaná a distanční Doktorandi Celkem

15 F.Ježek14 Uplatnění absolventů Dlehttp://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skolyk Počet absolventů Nezaměstnaných absolv. Procento FAV ,38% FEK ,18% FEL ,03% FF ,18% FPE ,45% FPR ,21% FST ,16% UUD00 ZČU ,09%

16 F.Ježek15 Uplatnění absolventů

17 F.Ježek16 Uplatnění absolventů

18 F.Ježek17 Uplatnění absolventů Dlehttp://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skolyk Počet absolventůNezaměstnaných absolventůProcento FAV21220,94% FEK304113,62% FEL290289,66% FF439327,29% FPE446337,40% FPR455153,30% FST13442,99% UUD00 ZČU ,48%

19 F.Ježek18 Uplatnění absolventů

20 F.Ježek19 Uplatnění absolventů

21 F.Ježek20 Uplatnění absolventů Dlehttp://portal.mpsv.cz/obcane/sz/skolyk Počet absolventůNezaměstnaných absolventůProcento FST ,82% FEL ,90% FEK ,62% FAV178179,55% FPR351339,40% FPE477428,81% FF443378,35% UUD2500,00% ZČU ,59%

22 F.Ježek21 Uplatnění absolventů

23 F.Ježek22 Uplatnění absolventů

24 F.Ježek23 Cíle v příjmech

25 F.Ježek24 Příjmové portfolio 2004 a 2010

26 F.Ježek25 Aktuální projekty

27 F.Ježek26 Implementační programy OznačeníNázevVedoucí programu Poslání VAVPosílení výzkumu na ZČU. PR-VaVVytvořit předpoklady k dosažení strategického cíle „Příjmy z oblasti VaV se přiblíží příjmům z oblasti vzdělávání“. CŽVDalší vzdělávání pro každého a na míru. PR-P. ÚCVNavrhnout a implementovat ucelený a prostupný systém dalšího vzdělávání s důrazem na ideu „věrného absolventa“. RLZRozvoj lidských zdrojů na všech úrovních. Rektor, děkani, PER (založí kvestor) Navrhnout a implementovat systém podpory kvalifikačního růstu, rozvoje a vzdělávání akademických i neakademických pracovníků. MARKETMarketing a zpracování příležitostí.. PR-RVědět, o co je a bude z oblasti vzdělávání a VaV na trhu zájem. Vytvořit a provozovat systém identifikace a zpracování příležitostí. KVALITASystém řízení kvality.PR-ITDosáhnout optimálního poměru mezi kvalitou a cenou a mít schopnost podle potřeby kvalitu zvyšovat FINANCEProcesy a projekty.kvestorPopsat procesy a průběžně měřit jejich efektivnost, projektově řídit klíčové aktivity ZČU CAMPUSStavební rozvoj.kvestorZajistit odpovídající infrastrukturní zázemí pro činnosti univerzity, zejména soustředit činnost ZČU do campusu Bory

28 F.Ježek27 Rozvoj infrastruktury ZČU  V souladu s aktualizovaným Generelem se rozvoj ZČU soustředí do tří hlavních směrů  Dobudování „fakultní“ infrastruktury ZČU l Výstavba budovy Ústavu umění a designu l Výstavba budovy Fakulty filosofické l Výstavba budovy Fakulty ekonomické l Posluchárenský blok a dostavba knihovny l Odstraňování bezpečnostních a energetických závad  Výstavba areálu – ubytování, služby, víceúčelové centrum (kulturní, sportovní a kongresová hala)  Rekonstrukce objektů v centru města  Výstavba sportoviště – systém otevřený veřejnosti (areál na Zeleném trojúhelníku, prostor kolejí Borská)  Rekonstrukce školících středisek

29 F.Ježek28 Stavební rozvoj ČísloNázev akceZahájeníDokončení Celkové náklady (mil. Kč) 1.Ústav umění a designuIX.06IV Rekonstrukce kolejí I.V.2007IX Fakulta filozofickáIV.2007VIII Velkokapacitní posluchárny a aulaVI. 2007IX Rekonstrukce budovy Univerzitní 22III.2009VIII Rekonstrukce budovy Sedláčkova 31III.2009IX SportovištěIII. 2009IX Rekonstrukce kolejí II.V.2009IX Fakulta ekonomickáVI.2009V Logistika campusuVI.2010X

30 F.Ježek29 Stavební rozvoj ČísloNázev akceZahájeníDokončení Celkové náklady (mil. Kč) 11.Dům zahraničních vztahůIII.2010XII Dostavba knihovnyV.2010XII Ubytovací možnosti a službyVI.2008XII Rekonstrukce školicího zařízení v NečtinechVI.2008VIII Rekonstrukce školicího zařízení na PerninkuIII.2009IX Informační technologieprůběžně Vybavení laboratoříprůběžně Celkem 3289

31 F.Ježek30 Program rozvoje infrastruktury ZČU Opouštěné objekty:  Středisko Rybník (je schválen návrh na prodej, hledá se kupec),  Americká 42 (ukončení výpůjčky),  Tylova 18 (ukončení pronájmu),  Husova 11 (prodej),  Sady Pětatřicátník 27 (prodej),  bazén Lochotín (k jednání s představiteli města) Dále je nutné uvažovat o drobnějších úpravách následujících objekt z hlediska jejich využití:  Sedláčkova 15 – rekonstrukce objektu na výukové prostory pro FPR po odstěhování FF do univerzitního areálu  Sady Pětatřicátníků 14 – úpravy vnitrobloku  Borská 53 – objekt „H“ – dořešit využití nebo demolici objektu  Menza IV. – stravovací prostory nebo řešit při dostavbě jednotlivých objektů v areálu  Kolárova 19 – rekonstrukce objektu  Objekt pro Provoz a služby v univerzitním areálu  Rekonstrukce a modernizace stávajících objekt zejména pro FPE  Aktualizace generelu,  Parkování v areálu Bory

32 F.Ježek31 Projekty  A: Strategické cíle - 11  B: Implementační programy -7  C: Priority pro rok 2006 (aktualizace DZ) – 20  D: Rozvojové projekty pro rok 2006 –  E: Univerzitní operativní projekty

33 F.Ježek32 Vazby

34 F.Ježek33 Vazby

35 F.Ježek34 Závěr

36 F.Ježek35 Škoda Průmyslov á zóna Borská pole ZČU Služby (PPP) Rozvoj ZČU Vědecko technický park Rozvoj ZČU

37 F.Ježek36 Prostor pro partnerství se soukromý m sektorem?

38 F.Ježek37 Generel ZČU

39 F.Ježek38 Dobudování fakultní infrastruktury v campusu Bory  Budova Ústavu umění a designu  Budova Fakulty filosofické  Posluchárenský blok a dostavba knihovny  Budova Fakulty ekonomické  Odstraňování bezpečnostních a energetických závad

40 F.Ježek39 Budoucí rozvoj ubytovací a sportovně-kulturní kapacity

41 F.Ježek40 Budoucí sportovní areál přístupný pro ZČU i veřejnost  Rekreační sportovní areál  Možnost sdruženého financování l ZČU l Město Plzeň l Privátní zdroje

42 F.Ježek41 Víme o naší odpovědnosti za konkurenceschopnost Plzně, Plzeňska i Karlovarska, jsme povinni i připraveni pomoci k úspěchu!

43 F.Ježek42 Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji“ (CZ.1.07/2.2.0/ ), který je realizován v letech Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.


Stáhnout ppt "Dlouhodobý záměr ZČU a jeho aktualizace pro rok 2006 Antonín Bulín, František JEŽEK Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google