Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_EK.2.02 Biocenóza Vytvořeno: 08.09.2013 Ověřeno: 10.9.2013Třída: ESO2

2 Biocenóza Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Předmět:Ekologie Ročník:1. ročník Autor:Bc. Kateřina Tymešová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook Klíčová slova:Biocenóza, ekotop, synantropní druh, ekoton, synuzie, gildy Anotace:Žák se z prezentace dozví vše podstatné o ekologii společenstev.Prezentace se doporučuje používat společně s pracovními listy.

3 Biocenóza společenstvo společenstvo soubor populací všech organismů, které obývají určité území vymezené souborem abiotických faktorů – ekotop. soubor populací všech organismů, které obývají určité území vymezené souborem abiotických faktorů – ekotop. Rozlišujeme biocenózy přírodní přírodní bez jakýchkoli vlivů a zásahů člověka; dnes se s nimi téměř nesetkáme přirozené přirozené do různé míry ovlivněny lidskou činností, ale druhovým složením se blíží přírodnímu stavu v dané oblasti umělé umělé vytvářeny člověkem záměrně nebo vznikají neřízeně v důsledku nejrůznějších lidských činností biocenózy synantropní – biocenózy lidských sídlišť biocenózy synantropní – biocenózy lidských sídlišť Uveďte příklad synantropního druhu. Uveďte synonymum od slova ekotop.

4 Přechody biocenóz plynulá přeměna jedné biocenózy v druhou plynulá přeměna jedné biocenózy v druhou v místech překrývání – přechodová společenstva – ekotony v místech překrývání – přechodová společenstva – ekotony ekotonální efekt = vyšší počet druhů oproti kterékoli ze sousedních biocenóz ekotonální efekt = vyšší počet druhů oproti kterékoli ze sousedních biocenóz proniká sem řada druhů z obou biocenóz a současně jsou zde druhy specifické jen pro tuto zónu proniká sem řada druhů z obou biocenóz a současně jsou zde druhy specifické jen pro tuto zónu šíře – cm až km šíře – cm až km

5 Struktura biocenóz každá biocenóza je různě složitě funkčně i prostorově členěna nebo jsou v ní podle potřeby uměle vymezovány dílčí soubory populací; každá biocenóza je různě složitě funkčně i prostorově členěna nebo jsou v ní podle potřeby uměle vymezovány dílčí soubory populací; nejjednodušší a běžné je rozdělení na soubor populací rostlin – fytocenózu, živočichů – zoocenózu a mikroorganismů – mikrobiocenózu; nejjednodušší a běžné je rozdělení na soubor populací rostlin – fytocenózu, živočichů – zoocenózu a mikroorganismů – mikrobiocenózu; prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je i společenstvo půdních druhů – pedocenóza prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je i společenstvo půdních druhů – pedocenóza pro označení souboru půdních organismů se užívá častěji výrazu edafon pro označení souboru půdních organismů se užívá častěji výrazu edafon Uveďte příklad dílčích cenóz (taxocenóz).

6 další možné členění biocenóz vychází z prostorového uspořádání; další možné členění biocenóz vychází z prostorového uspořádání; například v lese můžeme vertikálně rozlišit tzv. patra, a to patro například v lese můžeme vertikálně rozlišit tzv. patra, a to patro mechové mechové bylinné bylinné keřové keřové stromové (korunové) stromové (korunové) Každé z pater obývá specifické dílčí společenstvo Zamyslete se nad tím, jaké funkce zastávají jednotlivá patra.

7 sdružení organismů patřící ke stejným životním formám; většinou mívají velmi podobnou funkci, např. synuzie mechů na kameni, synuzie rostlin bylinného patra lužního lesa; synuzie ptáků dubového lesa, synuzie střevlíkoviých brouků travního porostu. Synuzie skupina druhů využívající stejným způsobem stejný druh potravy Gilda

8 Použitá literatura http://www.zvrk.rs/kviz/priroda/biocenoza/b.htm http://is.muni.cz/th/270212/prif_b/Vlastni_text_prace.txt http://www.muhteva.com/insan-ve-cevre-f761.html Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google