Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOCENÓZA Základní charakteristika a typy biocenóz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOCENÓZA Základní charakteristika a typy biocenóz."— Transkript prezentace:

1 BIOCENÓZA Základní charakteristika a typy biocenóz

2 Biocenóza = společenstvo soubor populací všech organismů, které obývají určité území vymezené souborem abiotických faktorů – ekotop. soubor populací všech organismů, které obývají určité území vymezené souborem abiotických faktorů – ekotop.

3 Rozlišujeme biocenózy přírodní přírodní přirozené přirozené umělé umělé bez jakýchkoli vlivů a zásahů člověka; dnes se s nimi téměř nesetkáme do různé míry ovlivněny lidskou činností, ale druhovým složením se blíží přírodnímu stavu v dané oblasti vytvářeny člověkem záměrně nebo vznikají neřízeně v důsledku nejrůznějších lidských činností

4 biocenózy synantropní – biocenózy lidských sídlišť biocenózy synantropní – biocenózy lidských sídlišť

5 Přechody biocenóz plynulá přeměna jedné biocenózy v druhou plynulá přeměna jedné biocenózy v druhou v místech překrývání – přechodová společenstva – ekotony v místech překrývání – přechodová společenstva – ekotony ekotonální efekt = vyšší počet druhů oproti kterékoli ze sousedních biocenóz ekotonální efekt = vyšší počet druhů oproti kterékoli ze sousedních biocenóz proniká sem řada druhů z obou biocenóz a současně jsou zde druhy specifické jen pro tuto zónu proniká sem řada druhů z obou biocenóz a současně jsou zde druhy specifické jen pro tuto zónu šíře – cm až km šíře – cm až km

6 ekoton – přechod mezi biocenózami

7 Struktura biocenóz každá biocenóza je různě složitě funkčně i prostorově členěna nebo jsou v ní podle potřeby uměle vymezovány dílčí soubory populací; každá biocenóza je různě složitě funkčně i prostorově členěna nebo jsou v ní podle potřeby uměle vymezovány dílčí soubory populací; nejjednodušší a běžné je rozdělení na soubor populací rostlin – fytocenózu, živočichů – zoocenózu a mikroorganismů – mikrobiocenózu; nejjednodušší a běžné je rozdělení na soubor populací rostlin – fytocenózu, živočichů – zoocenózu a mikroorganismů – mikrobiocenózu;

8 další možné členění biocenóz vychází z prostorového uspořádání; další možné členění biocenóz vychází z prostorového uspořádání; například v lese můžeme vertikálně rozlišit tzv. patra, a to patro například v lese můžeme vertikálně rozlišit tzv. patra, a to patro mechové mechové bylinné bylinné keřové keřové stromové (korunové) stromové (korunové) každé z pater obývá specifické dílčí společenstvo každé z pater obývá specifické dílčí společenstvo

9

10 prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je i společenstvo půdních druhů – pedocenóza prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je i společenstvo půdních druhů – pedocenóza pro označení souboru půdních organismů se užívá častěji výrazu edafon pro označení souboru půdních organismů se užívá častěji výrazu edafon

11 Druhové bohatství v současnosti popsáno kolem 1,7 miliónu druhů organismů v současnosti popsáno kolem 1,7 miliónu druhů organismů druhové bohatství se obecně snižuje od rovníku k pólům druhové bohatství se obecně snižuje od rovníku k pólům na území ČR je známo asi 45 až 50 tisíc druhů na území ČR je známo asi 45 až 50 tisíc druhů

12 skupina druhů – svět druhů – ČR hmyz z toho brouci motýli blanokřídlí dvoukřídlí cévnaté rostliny měkkýši pavoukovci obratlovci z toho ryby ptáci savci plazi obojživelníci korýši

13 skupina druhů – svět druhů – ČR hlístice velké houby kroužkovci baktérie

14 Dynamika biocenóz krátkodobé změny – většinou periodické, v rámci téže biocenózy krátkodobé změny – většinou periodické, v rámci téže biocenózy dlouhodobé změny – provázeny nahrazováním jedněch druhů jinými, přesněji se jedná o sérii následných biocenóz dlouhodobé změny – provázeny nahrazováním jedněch druhů jinými, přesněji se jedná o sérii následných biocenóz

15 Změny krátkodobé mnohé druhy rostlin a živočichů mají vývojové cykly sladěny s ročními obdobími mnohé druhy rostlin a živočichů mají vývojové cykly sladěny s ročními obdobími od jara do podzimu postupně dospělci různých druhů hmyzu a s různými druhy rostlin ve fázi kvetení od jara do podzimu postupně dospělci různých druhů hmyzu a s různými druhy rostlin ve fázi kvetení mění se tím celkový vzhled společenstva mění se tím celkový vzhled společenstva fáze se označují jako fenologické (sezónní) aspekty fáze se označují jako fenologické (sezónní) aspekty

16 aspektobdobí zimní počátek listopadu – konec března předjarní konec března – konec dubna jarní konec dubna – polovina června letní polovina června – polovina srpna pozdně letní polovina srpna – polovina září podzimní polovina září – počátek listopadu

17 jarní aspekt letní aspekt podzimní aspekt

18 Dlouhodobé změny - sukcese systém mechanismů biocenózy směřuje k rovnovážnému stavu systém mechanismů biocenózy směřuje k rovnovážnému stavu sukcese je dlouhodobá – probíhá nejméně 1 rok, v našich zeměpisných podmínkách asi 100 let sukcese je dlouhodobá – probíhá nejméně 1 rok, v našich zeměpisných podmínkách asi 100 let vrcholným stadiem je klimax vrcholným stadiem je klimax sukcese sekundární: kde byl např. les, je vykácen, nastoupí pasečné druhy  vývoj sukcese sekundární: kde byl např. les, je vykácen, nastoupí pasečné druhy  vývoj

19

20

21 počty párů hnízdících ptáků v jednotlivých sukcesních stadiích borového lesa (podle Exnerové)

22 kde předtím žádná společenstva nebyla, probíhá sukcese primární kde předtím žádná společenstva nebyla, probíhá sukcese primární po výbuchu sopky – tj. po zničující katastrofě (disturbanci), výsypky dolů apod. po výbuchu sopky – tj. po zničující katastrofě (disturbanci), výsypky dolů apod. podstatně delší než sukcese sekundární podstatně delší než sukcese sekundární

23

24 k degradaci biocenózy dochází při tzv. regresní sukcesi k degradaci biocenózy dochází při tzv. regresní sukcesi eroze, trvalé působení imisí, pastva, sešlap eroze, trvalé působení imisí, pastva, sešlap vrcholem sukcese je klimax, tzv. klimaxové stadium vrcholem sukcese je klimax, tzv. klimaxové stadium vlastnost raná sukcese klimax druhymalévelké krátkověkédlouhověké strategie r – stratégové K – stratégové biomasamalávelká koloběh látek rychlýpomalý prostorová struktura jednoduchásložitá druhová diverzita nízkávysoká

25 klimax (prales)


Stáhnout ppt "BIOCENÓZA Základní charakteristika a typy biocenóz."

Podobné prezentace


Reklamy Google