Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekula, prvek, sloučenina Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 10 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekula, prvek, sloučenina Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 10 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Molekula, prvek, sloučenina Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 10 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Chemický prvek Protonové číslo je číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomu Chemický prvek ‐ je základní stavební částice hmoty ‐je látka složena z atomů stejného druhu, tj. se stejným protonovým číslem ‐dnes je známo více než 120 různých druhů atomů = prvků ‐má mezinárodní (latinský) název ‐má český název ‐má značku prvku ‐prvky s protonovým číslem 1 – 92 existují v přírodě, další byly připraveny uměle a jsou nestabilní 2

3 Latinský název prvku Latinský název prvku může vyjadřovat: významnou vlastnost prvku ‐CHLOR – plyn světle zelené barvy, řecky „světle zelený“ je „chloros“ ‐FOSFOR – prvek, který uvolňoval tajemné zelenkavé světlo, latinsky „phosphorus“, tj. „světlonoš“ ‐STŘÍBRO – kov, který má bílý lesklý povrch, „argentum“ ve všech jazycích je „běloskvoucí“ zdroj výskytu prvku ‐KYSLÍK – název vycházel ze špatné myšlenky, že kyslík je součástí všech kyselin, „oxys“ – kyselý, „gennao“ – tvořím, pojmenován jako,,Ten, který tvoří kyselinu" ‐SODÍK – název odvozen od jeho známé sloučeniny „sody“ ‐VODÍK – řecky „hydro“ - voda, „gennao“ - tvořím, „Ten, který tvoří vodu“ 3

4 4 jméno vědce, objevitele –einsteinium, mendelevium na počest země – germanium (Germania je latinsky Německo) – gallium (Gallia je latinsky Francie) Český název prvku -většinou odvozen z latinských názvů -historické názvy některých prvků: kazík (F), solík (Cl), barvík (Cr), voník (Os), ďasík (Co), jermík (Mn), surmík (Sb), těžík (W), sitaník (As), sladík (Be) -Jan Svatopluk Presl vytvořil názvy některých prvků pomocí koncovy –ík, př. stroncium - strontík, yterbium - ytřík, platina – platík, tyto názvy se většinou neuchytily vodík, kyslík, dusík, uhlík, hliník, hořčík, křemík, draslík, sodík, vápník Napište příklady českých názvů prvků, u kterých byly tyto názvy (s koncovkami –ík) zachovány dodnes:

5 Značka prvku Symbol = značka prvku ‐alchymisté a další chemici se snažili pro látky najít určité symboly (používaly se i grafické znaky – inspirací byla mytologie a astrologie) ‐např. kruh s tečkou – symbol Slunce – zlato ‐kopí a štít – znaky boha války Marse – železo ‐zrcadlo – znak bohyně Venuše – vznikla z mořské pěny na Kypru (zásoby mědi) → měď 5 1 Příklady některých používaných symbolů prvků

6 Značka prvku ‐J. J. Berzelius – počátkem 19. století vytvořil systém jednoduchých chem. symbolů – používán dodnes ‐symboly odvozeny také od latinských názvů prvků ‐je tvořen 1 až 3 písmeny, první písmeno vždy velké ‐př. vodík H (hydrogenium), kyslík O (oxygenium), dusík N (nitrogenium), síra S (sulphur), měď Cu (cuprum), cín Sn (stannum), křemík Si (silicium) Přečtěte následující zápisy: 6 Cu, 5 Ar, 4 S, 7 Fe, 4 Na, 2 O, 5 C, 8 Mg Zjistěte, zda vaše jméno a příjmení obsahuje ukryté značky prvků – napište je. 6

7 Charakteristiky prvku Protonové číslo Z ‐udává počet protonů v jádře atomu ‐vyjadřuje počet elektronů v elektronovém obalu ‐určuje umístění prvku v periodické soustavě prvků Nukleonové (hmotnostní) číslo A ‐udává počet protonů a neutronů (tj. nukleonů) v jádře atomu – odvozeno z latinského nukleus = jádro ‐A – Z = počet neutronů 7

8 8 U daných atomů určete počet částic (protonů, neutronů, elektronů) a doplňte tabulku: Atom Protonové číslo Nukleonové číslo Počet p + Počet n 0 Počet e - O10 16783 17 49 6 13676 818 88 838483 173417 454

9 Nuklid, izotop Prvek může existovat jako nuklid nebo izotop: Nuklid je chemická látka složená z atomů se stejným protonovým a stejným nukleonovým číslem, např. nuklid uhlíku obsahuje pouze atomy s 6 protony a s 6 neutrony v jádře Izotopy jsou atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů v jádře atomu ‐jednotlivé izotopy se liší svými fyzikálními vlastnostmi (zejména hmotností a stálostí) ‐např. vodík existuje v přírodě ve formě 3 izotopů Určete počet neutronů v jednotlivých izotopech vodíku. 9 žádný neutron, 1 neutron, 2 neutrony

10 Molekula Molekula je částice tvořená ze dvou a více sloučených atomů: molekula prvku – je tvořena atomy pouze jednoho prvku molekula sloučeniny – je tvořena atomy různých prvků 10 dvouatomová molekula kyslíku O₂čtyřatomová molekula fosforu P₄ tříatomová molekula oxidu uhličitého tříatomová molekula vody dvouatomová molekula chlorovodíku O CO Cl H O-červený H-šedý 23 45 6

11 Chemická sloučenina Chemická sloučenina (sloučenina) je chemicky čistá látka tvořena jedním druhem molekul, které jsou složeny z atomů dvou a více různých prvků Chemický vzorec slouží ke zjednodušenému zápisu složení sloučeniny udává druh a počet atomů vázaných v molekule sloučeniny obsahuje značky prvků, číslice – vyjadřují poměr jednotlivých prvků ve sloučenině 11 molekula oxidu uhličitého: 1C : 2O → CO₂ O CO 4

12 12 Zápisy: 4 HCl - 4 molekuly chlorovodíku 3 H₂O - 3 molekuly vody 4 O₂ - 4 molekuly kyslíku Přečtěte následující chemické zápisy a objasněte je (počet molekul a jejich složení): 3 N₂, 5 H₂S, 3 KNO₃, 5 P₄, 4 SO₂, 7 H₂SO₄, 8 Cl₂, 2 FeCl₃, 2 NaNO₃, 6 CaO N-modrý, H-šedý 7 molekula amoniaku 1N : 3H → NH₃ molekula vody 1O : 2H → H₂O 6

13 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Matanya. File:Alchemy symbols.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 12. 4 2010. [Citace: 8. 2 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemy_symbols.jpg?uselang=cs. 6. Lopossumi. File:H2O (water molecule) white.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 25. 10 2006. [Citace: 19. 2 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H2O_%28water_molecule%29_white.png. 7. Marbach, Frederic. File:3D ammoniac.PNG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 9. 4 2006. [Citace: 19. 2 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_ammoniac.PNG. Obrázky č. 2 – 5 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80- 7168-720-0. 13


Stáhnout ppt "Molekula, prvek, sloučenina Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 10 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google