Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekula, prvek, sloučenina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekula, prvek, sloučenina"— Transkript prezentace:

1 Molekula, prvek, sloučenina
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Molekula, prvek, sloučenina Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 10 Autor: Lenka Poláková

2 Chemický prvek Protonové číslo je číslo, které vyjadřuje počet protonů v jádře atomu Chemický prvek je základní stavební částice hmoty je látka složena z atomů stejného druhu, tj. se stejným protonovým číslem dnes je známo více než 120 různých druhů atomů = prvků má mezinárodní (latinský) název má český název má značku prvku prvky s protonovým číslem 1 – 92 existují v přírodě, další byly připraveny uměle a jsou nestabilní

3 Latinský název prvku Latinský název prvku může vyjadřovat:
významnou vlastnost prvku CHLOR – plyn světle zelené barvy, řecky „světle zelený“ je „chloros“ FOSFOR – prvek, který uvolňoval tajemné zelenkavé světlo, latinsky „phosphorus“, tj. „světlonoš“ STŘÍBRO – kov, který má bílý lesklý povrch, „argentum“ ve všech jazycích je „běloskvoucí“ zdroj výskytu prvku KYSLÍK – název vycházel ze špatné myšlenky, že kyslík je součástí všech kyselin, „oxys“ – kyselý, „gennao“ – tvořím, pojmenován jako ,,Ten, který tvoří kyselinu" SODÍK – název odvozen od jeho známé sloučeniny „sody“ VODÍK – řecky „hydro“ - voda, „gennao“ - tvořím, „Ten, který tvoří vodu“

4 jméno vědce, objevitele einsteinium, mendelevium na počest země
germanium (Germania je latinsky Německo) gallium (Gallia je latinsky Francie) Český název prvku většinou odvozen z latinských názvů historické názvy některých prvků: kazík (F), solík (Cl), barvík (Cr), voník (Os), ďasík (Co), jermík (Mn), surmík (Sb), těžík (W), sitaník (As), sladík (Be) Jan Svatopluk Presl vytvořil názvy některých prvků pomocí koncovy –ík , př. stroncium - strontík, yterbium - ytřík, platina – platík, tyto názvy se většinou neuchytily Napište příklady českých názvů prvků, u kterých byly tyto názvy (s koncovkami –ík) zachovány dodnes: vodík, kyslík, dusík, uhlík, hliník, hořčík, křemík, draslík, sodík, vápník

5 Příklady některých používaných symbolů prvků
Značka prvku Symbol = značka prvku alchymisté a další chemici se snažili pro látky najít určité symboly (používaly se i grafické znaky – inspirací byla mytologie a astrologie) např. kruh s tečkou – symbol Slunce – zlato kopí a štít – znaky boha války Marse – železo zrcadlo – znak bohyně Venuše – vznikla z mořské pěny na Kypru (zásoby mědi) → měď Příklady některých používaných symbolů prvků 1

6 Značka prvku J. J. Berzelius – počátkem 19. století vytvořil systém jednoduchých chem. symbolů – používán dodnes symboly odvozeny také od latinských názvů prvků je tvořen 1 až 3 písmeny, první písmeno vždy velké př. vodík H (hydrogenium), kyslík O (oxygenium), dusík N (nitrogenium), síra S (sulphur), měď Cu (cuprum), cín Sn (stannum), křemík Si (silicium) Přečtěte následující zápisy: 6 Cu, 5 Ar, 4 S, 7 Fe, 4 Na, 2 O, 5 C, 8 Mg Zjistěte, zda vaše jméno a příjmení obsahuje ukryté značky prvků – napište je.

7 Charakteristiky prvku
Protonové číslo Z udává počet protonů v jádře atomu vyjadřuje počet elektronů v elektronovém obalu určuje umístění prvku v periodické soustavě prvků Nukleonové (hmotnostní) číslo A udává počet protonů a neutronů (tj. nukleonů) v jádře atomu – odvozeno z latinského nukleus = jádro A – Z = počet neutronů

8 U daných atomů určete počet částic (protonů, neutronů, elektronů) a doplňte tabulku:
Protonové číslo Nukleonové číslo Počet p+ Počet n0 Počet e- O 10 167 83 17 4 9 13 6 7 6 6 8 8 8 18 83 84 83 17 34 17 4 5 4

9 Nuklid, izotop Prvek může existovat jako nuklid nebo izotop:
Nuklid je chemická látka složená z atomů se stejným protonovým a stejným nukleonovým číslem, např. nuklid uhlíku obsahuje pouze atomy s 6 protony a s 6 neutrony v jádře Izotopy jsou atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů v jádře atomu jednotlivé izotopy se liší svými fyzikálními vlastnostmi (zejména hmotností a stálostí) např. vodík existuje v přírodě ve formě 3 izotopů Určete počet neutronů v jednotlivých izotopech vodíku. žádný neutron, 1 neutron, 2 neutrony

10 Molekula Molekula je částice tvořená ze dvou a více sloučených atomů:
molekula prvku – je tvořena atomy pouze jednoho prvku molekula sloučeniny – je tvořena atomy různých prvků 2 3 dvouatomová molekula kyslíku O₂ čtyřatomová molekula fosforu P₄ O C Cl H O-červený H-šedý 4 5 6 tříatomová molekula oxidu uhličitého dvouatomová molekula chlorovodíku tříatomová molekula vody

11 Chemická sloučenina Chemická sloučenina (sloučenina) je chemicky čistá látka tvořena jedním druhem molekul, které jsou složeny z atomů dvou a více různých prvků Chemický vzorec slouží ke zjednodušenému zápisu složení sloučeniny udává druh a počet atomů vázaných v molekule sloučeniny obsahuje značky prvků, číslice – vyjadřují poměr jednotlivých prvků ve sloučenině O C molekula oxidu uhličitého: 1C : 2O → CO₂ 4

12 Zápisy: 4 HCl - 4 molekuly chlorovodíku 3 H₂O - 3 molekuly vody
4 O₂ - 4 molekuly kyslíku Přečtěte následující chemické zápisy a objasněte je (počet molekul a jejich složení): 3 N₂, 5 H₂S, 3 KNO₃, 5 P₄, 4 SO₂, 7 H₂SO₄, 8 Cl₂, 2 FeCl₃, 2 NaNO₃, 6 CaO N-modrý, H-šedý molekula amoniaku 1N : 3H → NH₃ 6 molekula vody 1O : 2H → H₂O 7

13 Zdroje Obrázky: Knihy:
Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Matanya. File:Alchemy symbols.jpg. [Online] [Citace: ] 6. Lopossumi. File:H2O (water molecule) white.png. [Online] [Citace: ] 7. Marbach, Frederic. File:3D ammoniac.PNG. [Online] [Citace: ] Obrázky č. 2 – 5 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Molekula, prvek, sloučenina"

Podobné prezentace


Reklamy Google