Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická reakce, chem. rovnice Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 18 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická reakce, chem. rovnice Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 18 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Chemická reakce, chem. rovnice Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 18 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Chemická reakce Chemická reakce je děj, při kterém z výchozích látek vznikají produkty – výchozí látky (reaktanty) – látky, které vstupují do reakce – produkty – látky, které vznikají při chem. reakci výchozí látky a produkty se liší svými vlastnostmi příklady chem. reakcí: – hoření dřeva, papíru (vzniká popel) – fotosyntéza, dýchání – kažení potravin (vznik i jedovatých látek) – koroze železa (ze železa vzniká rez) – reakce vodíku s kyslíkem – vzniká voda 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Příklad chemické reakce Příklady chemických reakcí: hoření hořčíkové pásky 2 Mg + O 2 → 2 MgO 2 Mg + O 2 → 2 MgO výchozí látka a produkt se liší svými vlastnostmi (vzhledem i chem. reaktivitou) Popište rozdílné vlastnosti výchozí látky a produktu reakce. 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 hořčík – výchozí látka hoření hořčíku – oslnivý plamen oxid hořečnatý - produkt 1 2 3

4 Příklad chemické reakce hoření dichromanu amonného – „sopka na stole“ (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4 H 2 O - hoření dichromanu amonného připomíná výbuch sopky, opět zřejmý rozdíl mezi vlastnostmi výchozí látky a produktu 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 dichroman amonný – výchozí látka oxid chromitý - produkt 45

5 Chemická reakce Průběh reakce vodíku s kyslíkem zanikají vazby ve výchozích látkách, vznikají nové vazby (produkty), atomy se jen přeskupují počet a druh atomů látek se při reakci nemění 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 6

6 Chemická rovnice slouží k zápisu chemické reakce obsahuje značky prvků a vzorce sloučenin šipka určuje směr chem. reakce levá strana chem. rovnice = výchozí látky pravá strana chem. rovnice = produkty počet atomů prvků musí být stejný na obou stranách rovnice (viz. zákon zachování hmotnosti) 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O 6 výchozí látkyprodukty ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Zákon zachování hmotnosti základní přírodní zákon z 18. století, řeší změny hmotnosti soustavy při chem. reakci ruský chemik Michail Vasilijevič Lomonosov (1711 - 1765) nezávisle na Lomonosovovi dokázal zákon později i francouzský chemik Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794) 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 78 Lomonosov Lavoisier

8 Zákon zachování hmotnosti V uzavřené soustavě se součet hmotností výchozích látek reakce rovná součtu hmotností látek, které reakcí vznikají (produktů).  počet atomů jednotlivých prvků musí být stejný na obou stranách rovnice  před značky prvků nebo vzorce sloučenin v chem. rovnici doplníme „stechiometrické koeficienty“ Příklad: H 2 + O 2 → H 2 O není chem. rovnice, není splněn zákon zachování hmotnosti, vyčíslit – tj. vhodně doplnit stechiometrické koeficienty 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Čtení chemické rovnice Jak čteme chemické rovnice? 2 H 2 + (1) O 2 → 2 H 2 O červeně označené stechiometrické koeficienty vyjadřují poměry látkových množství látek „2 moly vodíku reagují (popř. se slučují) s 1 molem kyslíku a vznikají 2 moly vody“ 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2 „ze 2 molů peroxidu vodíku H 2 O 2 vznikají reakcí 2 moly vody a 1 mol kyslíku“ nebo „2 moly peroxidu vodíku H 2 O 2 se rozkládají za vzniku 2 molů vody a 1 molu kyslíku, katalyzátorem reakce je MnO 2 “ nad šipku v chem. rovnici píšeme podmínky reakce a katalyzátory !! 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 MnO 2

10 Vyčíslete a přečtěte chem. rovnici: Zn + HCl → ZnCl 2 + H 2 Napište chem. reakci hliníku s chlorem, při níž vzniká chlorid hlinitý: – zapsat značky, vzorce výchozích látek: Al, Cl 2 – zapsat značky, vzorce produktů: AlCl 3 – zapsat schéma chem. reakce: Al + Cl 2 → AlCl 3 – vyčíslit 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 2 Al + 3 Cl 2 → 2 AlCl 3 Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 „ 2 moly hliníku reagují (popř. se slučují) se 3 moly chloru a vznikají 2 moly chloridu hlinitého AlCl 3 “

11 Zapište chem. rovnicí reakci železa s kyslíkem, při které vzniká oxid železitý: Zapište chem. rovnicí hoření bílého fosforu (vzniká oxid fosforečný): Vyčíslete: 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Fe + O 2 → Fe 2 O 3 4 Fe + 3 O 2 → 2 Fe 2 O 3 P 4 + O 2 → P 2 O 5 P 4 + 5 O 2 → 2 P 2 O 5 Al + HCl → AlCl 3 + H 2 K + H 2 O → KOH + H 2 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl 3 + 3 H 2 2 K + 2 H 2 O → 2 KOH + H 2

12 Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí: 1)slučování (syntéza) – ze dvou (i více) jednodušších výchozích látek vzniká jedna látka složitější (produkt) př. reakce vodíku s kyslíkem 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O 2)rozklad (analýza) – z jedné látky vzniká několik látek jednodušších př. tepelný rozklad vápence CaCO 3 → CaO + CO 2 3)nahrazování (substituce) - část molekuly výchozí látky je nahrazena jiným atomem nebo skupinou př. reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 7. Krotov, Sasha. File:Lomonosov.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 9. 9 2012. [Citace: 20. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lomonosov.jpg. 8. Matanya. File:Antoine lavoisier.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 24. 6 2005. [Citace: 20. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoine_lavoisier.jpg. Obrázky č. 1 – 6 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Chemická reakce, chem. rovnice Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 18 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google