Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Redoxní reakce Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 26 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Redoxní reakce Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 26 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Redoxní reakce Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 26 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Redoxní reakce Redoxní (oxidačně redukční) reakce jsou reakce, u kterých dochází ke změnám oxidačních čísel atomů mezi redoxní reakce patří: hoření látek, dýchání organismů, fotosyntéza rostlin, výroba kovů, koroze kovů, vznik fotografického obrazu mezi redoxní reakce patří i rozpouštění kovů v kyselinách, přičemž vzniká vodík 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 rozpouštění Mg v HCl 1

3 Oxidace a redukce každá redoxní reakce se skládá ze dvou dějů, které probíhají současně a jsou spojeny s přenosem elektronů mezi částicemi – u obou reakcí se přenáší stejný počet e - oxidace – děj, při kterém se zvyšuje oxidační číslo atomu prvku, protože odevzdává elektrony redukce – děj, při kterém se snižuje oxidační číslo atomu prvku, protože přijímá elektrony př. Mg 0 + 2 H I Cl -I → Mg II Cl + H 2 0 oxidace: Mg 0 – 2e - → Mg II redukce: 2 H I + 2e - → H 2 0 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 oxidace redukce

4 Oxidační a redukční činidlo Oxidační činidlo je látka, která jiné látky oxiduje, a atomy této látky se redukují, uvedený příklad - HCl častá oxid. činidla: O 2, KMnO 4, K 2 CrO 4, Cl 2 Redukční činidlo je látka, která jiné látky redukuje, a atomy této látky se oxidují, uvedený příklad - hořčík častá redukční činidla: H 2, Al (kovy), C U dané redoxní reakce určete oxidační čísla atomů prvků a určete, které atomy prvků se oxidují a které se redukují. Zapište oxidační a redukční činidlo. 4 Fe + 3 O 2 → 2 Fe 2 O 3 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 4 Fe 0 + 3 O 2 0 → 2 Fe 2 III O 3 -II oxidace: Fe 0 → Fe III redukce: O 0 → O -II oxidační činidlo redukční činidlo

5 Redoxní vlastnosti kovů -kovy se liší svou reaktivitou -redoxní reakce probíhají u kovů různou rychlostí -ruský chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov vytvořil řadu kovů - Beketovova řada kovů – uspořádání kovů podle jejich oxidačně-redukčních vlastností a podle reaktivity (od nejreaktivnějších po nejméně reaktivní kovy, mezi nimi tvoří hranici vodík- i když není kov) 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Nikolaj Nikolajevič Beketov 2

6 Beketovova řada kovů K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Au Pt velmi reaktivní - málo reaktivní snadno se oxidují na ionty - obtížně se oxidují v přírodě výskyt jen ve sloučen. - výskyt: ve sloučen. K, Na–nejreaktivnější(samozápalné) i jako ryzí kovy hranici mezi neušlechtilými a ušlechtilými kovy tvoří vodík 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 neušlechtilé kovy ušlechtilé kovy

7 Beketovova řada kovů Reaktivita kovů vyplývající z Beketovovy řady kovů 1.čím je kov více vlevo, tím snáze se oxiduje na kationty čím je kov více vpravo, tím snáze se jeho kationty redukují na ryzí kov oxidace Ca 0 → Ca II probíhá snadněji než Zn 0 → Zn II redukce Au III → Au 0 probíhá snadněji než Cu II → Cu 0 2.daný kov je schopen vytěsnit (vyredukovat) z roztoku kovy stojící v Bek. řadě vpravo od něj, daný kov se oxiduje, popř. kov může být z roztoku své soli vytěsněn kovem nalevo od něj Zn + CuSO 4 → ZnSO 4 + Cu Cu + ZnSO 4 → reakce neprobíhá využití: galvanické pokovování (pozinkování) předmětů 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Příklad – vytěsňování kovu z roztoku železný předmět ponoříme do roztoku CuSO 4 – na povrchu železného předmětu se vyloučí měď viz. obrázek Fe 0 + Cu II SO 4 → Fe II SO 4 + Cu 0 oxidace: Fe 0 – 2e - → Fe II redukce: Cu II + 2e - → Cu 0 Která z následujících reakcí bude probíhat a proč? Ag + ZnSO 4 → Zn + AgNO 3 → 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 redukce oxidace Ag + ZnSO 4 neprobíhá Zn + 2 AgNO 3 → Zn(NO 3 ) 2 + 2 Ag 3

9 Beketovova řada kovů 3. K, Na, Ca reagují s vodou za studena (vytěsňují H 2 ) 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 Zapište reakce oxidace a redukce, určete redukční činidlo: 4. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe reagují s vodní parou Zn + 2 H 2 O → Zn(OH) 2 + H 2 5. všechny neušlechtilé kovy vytěsňují vodík z kyselin Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 t reakce draslíku s vodou oxidace: 2 Na 0 - 2e - → 2 Na I redukce: 2 H I + 2e - → H 2 0 redukční činidlo: sodík 4

10 Do 4 zkumavek s kyselinou chlorovodíkovou přidáme postupně kousek železa, mědi, zinku a hořčíku. Dokážete už teď předpovědět průběh reakcí ve zkumavkách? Seřaďte použité kovy podle rychlosti reakce a zapište k reakcím chemické rovnice. 10 Nejrychleji probíhá reakce s hořčíkem – nejsnadněji se oxiduje na ionty, pomaleji pak zinek, železo (u Zn, Fe není v rychlosti reakce příliš velký rozdíl), reakce s mědí neprobíhá Mg + 2 HCl → MgCl 2 + H 2 Fe + 2 HCl → FeCl 2 + H 2 Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.Dr.T. File:HCl & magnesium.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 1. 2 2010. [Citace: 20. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HCl_%26_magnesium.jpg?uselang=cs 2.Octavium. File:Beketov01.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 6. 3 2005. [Citace: 3. 11 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beketov01.jpg. 4. Tavoromann. File:Kaalumi reaktsioon veega.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 31. 10 2012. [Citace: 3. 11 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaalumi_reaktsioon_veega.jpg?uselang=cs. obrázek 3 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 2 - učebnice. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-748-0. 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Redoxní reakce Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 26 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google