Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Ing. Miroslav Paclík ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Ing. Miroslav Paclík ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Ing. Miroslav Paclík ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ

2 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 2 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií SYSTÉM PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ, ADVOKÁTŮ SOUDY Obecné, Správní Trestní CENTRA PATENTOVÝCH INFORMACÍ VŠVSMV UNIVERZITY INSTITUT ÚŘADU CELNÍ ORGÁNY ČESKÁ OBCHODNÍ ISPEKCE SÚKL LEGISLATIVA PATENTY SPORNÁ ŘÍZENÍ UŽITNÉ VZORY PATENTOVÁ KNIHOVNA PRŮMYSLOVÉ VZORY OCHRANNÉ ZNÁMKY MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ÚPV Miroslav Paclík

3 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 3 CO JE TO INOVACE Průmyslová práva jsou pouze jedním ze stimulů vedoucím k inovaci. Bez nich se však jen stěží jiné faktory plynoucí z využití inovací objeví. Další součást inovačního procesu tvoří: výzkum a vývoj, přístup k finančním prostředkům, managerské schopnosti a dovednosti, rychlost a přístup na trhy, vytváření značky, marketing, obchodní řetězec a poptávka zákazníků Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Miroslav Paclík

4 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 4 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií CO PŘIHLÁSIT K PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ Miroslav Paclík

5 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 5 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY A UŽITNÉ VZORY ČESKÝCH PŘIHLAŠOVATELŮ Miroslav Paclík

6 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 6 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÁ AKTIVITA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Podané přihlášky vynálezů - univerzity Miroslav Paclík

7 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 7 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÁ AKTIVITA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Udělené patenty - univerzity Miroslav Paclík

8 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 8 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE TECHNICKÉHO CHARAKTERU A.Bez vztahu k průmyslovým právům Vlastník nechce těžit z předmětného nehmotného majetku Každý může využívat shodné řešení, aniž je možné mu v tom bránit. Někdy dokonce třetí osoba může takové řešení sama pro sebe přihlásit k ochraně. Miroslav Paclík

9 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 9 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií B.Kvalifikované zveřejnění Vlastník nemá zájem na vlastní průmyslově právní ochraně, ale nepřeje si, aby pozdější zájemce mohl ke stejnému dílu či předmětu získat monopolní právo a plně z něho těžit. Potom – zveřejnění s dostatečně jasným datem zveřejnění (časopis, veřejná přednáška..) Neumožňuje v budoucnu strategickou pozici změnit a přihlásit dodatečně k průmyslově právní ochraně. STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE TECHNICKÉHO CHARAKTERU Miroslav Paclík

10 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 10 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií C.Utajení Vlastník má zájem na monopolním využití, má zájem s ním kvalifikovaně nakládat, nepřeje si možnost využívání třetích osob, nechce jít cestou průmyslově právní ochrany. STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE TECHNICKÉHO CHARAKTERU Miroslav Paclík

11 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 11 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií D.Průmyslově právní ochrana Vlastník chce na určitém teritoriu monopolně nehmotný majetek využívat a jinak z něho těžit, chce mít právo každé třetí osobě užívání shodného řešení zakázat Jedinou cestou je průmyslově právní ochrana To vyžaduje velmi kvalifikované rozhodování o řadě otázek KDY ? KDY ?  v rámci vývoje, po jeho ukončení, před zavedením na trh v každém případě, před zveřejněním JAK ? JAK ?  patent, užitný vzor, průmyslový vzor KAM ? KAM ?  tuzemsko, několik států, mnoho států KÝM ? KÝM ?  vlastními silami, osvědčeným zástupcem PROČ ? PROČ ?  export, licence, reklama ZA KOLIK ? ZA KOLIK ?  odměny původcům, odměny zástupcům, včetně zahraničním, správní poplatky registračním úřadům, náklady na udržování tohoto majetku STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU A VÝVOJE TECHNICKÉHO CHARAKTERU Miroslav Paclík

12 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 12 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ: (10 LET) KČ 55.000,- AŽ 80.000,- NÁKLADY NA SLEDOVÁNÍ KČ 5.000,- AŽ 20.000,- UDRŽOVACÍ POPLATKY (1. AŽ 10. ROK) KČ 20.000,- ODMĚNY PATENTOVÉMU ZÁSTUPCI (DO UDĚLENÍ PATENTU) KČ 25.000,- AŽ 35.000,- SPRÁVNÍ POPLATKY ÚPV KČ 5.800,- PŘIHLÁŠENÍ KČ 1.200,- PRŮZKUM KČ 3.000,- UDĚLENÍ KČ 1.600,- POŘIZOVACÍ NÁKLADY PATENTOVÉ OCHRANY V ČESKÉ REPUBLICE Miroslav Paclík

13 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 13 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií POPLATKY - EVROPSKÝ PATENT Přihláška podána do 8 států Doba udržování 10 let Správní poplatkyEUR4 300 PřekladyEUR11 500 ZastupováníEUR5 500 Udržovací poplatkyEUR8 500 CELKEM cca EUR30 000 Miroslav Paclík

14 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 14 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií SPOLEČNÝ VÝZKUM 1.Kdo bude vlastnit či spoluvlastnit výsledky nehmotného charakteru 2.Kdo bude přihlašovatelem předmětů průmyslových práv 3.Kdo bude financovat průmyslově právní ochranu 4.Kdo bude přivolovat k užití či převodu těchto práv 5.Jak budou rozděleny výnosy 6.Kdo bude řešit případné spory a kdo a jak je bude financovat Smluvně nutno předem vyjasnit Miroslav Paclík

15 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 15 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií První krok každého výzkumu optimalizace dosažení rychlého výsledku za přijatelnou cenu nevynalézat vynalezené používat specializovaných služeb Patentové databáze 1. obsahují asi 60 mil patentových spisů 2. jsou mimořádně dobře roztříděné – asi 70 000 skupin MPT - řada dokumentů patří do několika z nich 3. podávají mimořádně čerstvé informace – patentové přihlášky se zveřejňují po 18 měsících od vzniku práva přednosti 4. obsahují údaje plně vysvětlující podstatu řešení, aby průměrný odborník byl schopen takové řešení využívat 5. dostupné z podstatné části zdarma na internetu REŠERŠE NA STAV TECHNIKY Miroslav Paclík

16 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 16 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – URYCHLUJÍ VÝZKUM, OMEZUJÍ VÝZKUM VYZKOUMANÉHO Miroslav Paclík

17 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 17 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Miroslav Paclík

18 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 18 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – KLÍČ Miroslav Paclík

19 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 19 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – KLÍČ Miroslav Paclík

20 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 20 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – KLÍČ Miroslav Paclík

21 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 21 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – KLÍČ Miroslav Paclík

22 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 22 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií PATENTOVÉ REŠERŠE – KLÍČ Miroslav Paclík

23 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 23 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií REŠERŠE – PRŮMYSLOVÝ VZOR Miroslav Paclík

24 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 24 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií REŠERŠE – PRŮMYSLOVÝ VZOR Miroslav Paclík

25 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 25 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií REŠERŠE – PRŮMYSLOVÝ VZOR Miroslav Paclík

26 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 26 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií REŠERŠE – OCHRANNÁ ZNÁMKA Miroslav Paclík

27 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 27 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií ESPACENET Miroslav Paclík

28 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 28 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií ESPACENET Miroslav Paclík

29 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 29 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií ESPACENET Miroslav Paclík

30 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 30 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií ESPACENET Miroslav Paclík

31 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 31 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU č. 794 305 REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU č. 794 305 Miroslav Paclík

32 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika 32 Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) 2007 - 2013 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) 2007 - 2013 Miroslav Paclík dnes ve 13.30 hod

33 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Děkuji za pozornost a přeji hezký den… Miroslav Paclík


Stáhnout ppt "ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika Význam průmyslově právní ochrany pro transfer technologií Ing. Miroslav Paclík ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google