Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce Od tvorby k využití Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05./3.1.00/10.0205.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce Od tvorby k využití Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05./3.1.00/10.0205."— Transkript prezentace:

1 Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce Od tvorby k využití Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05./3.1.00/10.0205 Tento projekt je spolufinancován ERDF a státním rozpočtem České republiky.

2 Chráněná technická i netechnická řešení Chráněná – nová – technická nebo netechnická řešení: CO (uchopitelnost) – je třeba definovat, specifikovat TŘ - rozdíl oproti vědeckému výzkumu v článku DŘ - rozdíl oproti tvorbě designů klasicky jen dle potřeb výuky JŘ - specifická – včetně řešení z oblasti ekonomiky smysl a úloha tvorby nových technických nebo netechnických řešení smysl a úloha jejich ochrany (skutečný x fiktivní)

3 Vývoj průmyslově právní ochrany výsledků VaV Etapy vývoje průmyslově právní ochrany (PPO) na VVI včetně VŠ: 0 – aktivita nízká až žádná 1 – masívní podpora PPO na VŠ (pouze kvantitativní hledisko) – smysl nastartovat zde tyto aktivity + přiblížit sféru VVI k průmyslové praxi - zde stojíme 2 – radikální omezení plošné podpory PPO výsledků VaV – vyhodnocení efektu předchozího období – dále má být výrazně preferováno hledisko UPLATNĚNÍ vytvořených výsledků v PRAXI

4 Realizace výsledků aplikovaného VaV v praxi Vynález - - - realizace: 1) vynález – možnost realizace – a) zda vůbec b) zda v aktuálním stavu 2) - pravděpodobnost realizace – a) ekonomický filtr (zvážit) b) kdo + jak na to (pozice VVI) c) co nejvíce chybí 3) - realizace – výroba a uplatnění na trhu – a) výrobce b) podmínky, vztahy c) přínosy pro VVI Design - - - realizace = 1 + 2 + 3 Jiný typ řešení - - - realizace = 1 + 2 + 3

5 Potenciál uplatnění výsledku VaV v praxi Šance na realizaci – podhoubí vzniku nového řešení 1) klasická forma – tvorba se odvíjí od zaměření výuky na VŠ a končí shrnutím v práci studentů, účastí v soutěži, jinou formou – na míru potřebám VŠ X uchopitelnost z hlediska praktického využití a průmyslově právní ochrany může, ale nemusí být možná (PPO slouží průmyslové praxi) 2) řešení vzniká „na míru“ konkrétnímu požadavku z praxe – výrazně vyšší šance na realizaci včetně PPO – max. podpora v současných podmínkách hodnocení výsledků tvorby X problém vlastnictví výsledků + přínos pro VVI – sledovat zájmy stran

6 Možnosti transferu technologií na UTB ve Zlíně UTB ve Zlíně - potenciál transferu technologií SWOT analýza Strengths/Weaknesses S: - široké spektrum zaměření univerzity (technika, designy, software, ekonomika) - zkušenosti ze spolupráce s průmyslovou praxí ( smluvní výzkum, společné projekty) - početné portfolio chráněných výsledků VaV (za období 2008-2013 více než 200 dok.) W: - úloha středního článku transferu ve struktuře UTB (možnosti řešení kapacit a prostředků pro dopracování výsledků tvorby do finální podoby využitelné průmyslovým partnerem) - setrvačnost myšlení mnohých tvůrců výsledků VaV (zaměření pouze na ocenění ve vědeckých kruzích – odborné publikace, mnohem méně na komerční potenciál )

7 UTB ve Zlíně - potenciál transferu technologií SWOT analýza - pokračování Opportunities/Threats O: - nová metodika hodnocení výsledků VaV – trend „od kvantity ke kvalitě“ - odborně soběstačné Centrum transferu technologií ( integrovaní patentoví zástupci ) udržitelné i v ekonomicky omezených podmínkách (rozdíl oproti ostatním VŠ) T: - negativní přístup k nové metodice hodnocení – rezignace (nelze z hlediska UTB!) - rizika spojená s aktivitami finalizace transferu technologií, nemožnost úplného odstranění, potřeba minimalizace rizik – ekonomicky značně omezené podmínky VVI

8 Jak dál – ANO a NE Etapa 2 a) radikální omezení plošné podpory PPO výsledků VaV Vstup = vyhodnocení efektu předchozího období (etapy 1) z hlediska UTB ve Zlíně: - nastartování procesu prům. právní ochrany – DOSAŽENO (cca 200 ochr. dok.) - přiblížení sféry působnosti UTB k průmyslové praxi – dílčí zlepšení, ale mnohem více díky smluvnímu výzkumu a společným projektům než skrze licence – důvody mnohé, ale největší překážkou se v drtivé většině případů stal STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI řešení K REALIZACI (UTB nemá dostatečné podmínky pro dopracování) 2 b) dále má být výrazně preferováno hledisko UPLATNĚNÍ výsledků v PRAXI ☺ Proto i téma dnešní prezentace – Od tvorby k využití ☺ ☺ ☺

9 Možnosti právní ochrany řešení z oblasti ekonomiky (Ing. Jan Görig, patentový zástupce, specialista IP) Obsah průmyslově-právní ochrany, autorsko-právní ochrany a ochrany utajením Podmínky udělení patentu podle Úmluvy o udělování evropských patentů (co je a není vynálezem, co je a není technickým řešením) Nepatentovatelná netechnická řešení podle legislativy ČR Resumé: Patenty ano nebo ne? „Sekundární“ význam patentové přihlášky Praktické příklady pokusů o patent. ochranu ekonomických řešení (Systémy simulace trhu, Znalostní ekonomické a finanční systémy).

10 Kontakty Ing. Dana Kreizlová registrovaný patentový a známkový zástupce Evropský patentový zástupce zastoupení před ÚPV (ČR), EPO (země Evropské patentové dohody), OHIM (EU), WIPO mobil: +420 739 329 958 e-mail: kreizlova@uni.utb.cz Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, dv. č. 421

11 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05./3.1.00/10.0205 Tento projekt je spolufinancován ERDF a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce Od tvorby k využití Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05./3.1.00/10.0205."

Podobné prezentace


Reklamy Google