Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika Několik poznámek k ochraně technických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika Několik poznámek k ochraně technických."— Transkript prezentace:

1 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika Několik poznámek k ochraně technických řešení Ing. Emil Jenerál ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2013

2 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 2  Má vůbec smysl patentovat?  Není lepší nové technické řešení udržet v tajnosti?  Není lepší získat již na trhu osvědčenou technologii formou licence či počkat až vyprší patentová práva? To vše je možné, je třeba ovšem pečlivě zvážit jak výhody, tak i nevýhody, které ochrana patentem či užitným vzorem oproti ochraně obchodního tajemství nebo převzetí cizích řešení má

3 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 3 Výhody patentu  Vyloučení ostatních z provádění, užívání, prodeje, nabízení či importu patentovaného vynálezu.  Majitel portfolia patentů je vnímán jako lídr či inovátor na trhu, což odrazuje konkurenci od napodobování či vstupu do případných sporů.  Patenty tvoří hmatatelnější, cenná aktiva při licenčních či akvizičních jednáních. Někdy pak tvoří to nejcennější, co může firma nabídnout.

4 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 4  Získání patentu předpokládá úplné objasnění vynálezu (zpravidla po 18 měsících od podání přihlášky)  Ne vždy se podaří navrhnout a získat adekvátní rozsah ochrany a patent je snadno obejitelný  Někdy je obtížné porušování patentu zjistit a prokázat (postup výroby určitého produktu ve firmě)  Časová omezenost ochrany – zejména ve farmacii je velmi bolestná Nevýhody patentu

5 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 5 Výhody obchodního tajemství  Doba ochrany je v principu věčná (Coca-Cola)  Flexibilita při soudním prosazování, předmět žaloby může být, na rozdíl od patentu, během soudního sporu upřesňován, takže žalovaná strana nezná detailní popis údajného obchodního tajemství.  Pokud má firma zavedené postupy ochrany důvěrných informací, pak udržení určité technologie v tajnosti nepřináší žádné zvýšené náklady.

6 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 6 Nevýhody obchodního tajemství  Nemůže zabránit nezávislé inovaci, takže jeho výhoda je ztracena  Není vhodné tam, kde je možné reverzní inženýrství a lze tak odhalit technologii z výrobku uvedeného na trh  Po prozrazení (úmyslném či neúmyslném, např. zneuznaným zaměstnancem) ztrácí na hodnotě  Není vhodné, pokud je naopak žádoucí publikace či získání odezvy ze sféry průmyslu ( zejména u univerzit, apod.)  Těžko se uplatňuje (na rozdíl od patentů) při akvizicích, investor tak upřednostňuje ochranu patenty

7 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 7 Patentová ochrana by tak měla být preferována, pokud:  Vynález je seznatelný či způsobilý pro reverzní inženýrství poté co je uveden na trh či zveřejněn;  Publikace v odborných časopisech či na konferencích je žádoucí pro získání odezvy od dalších vědeckých či výzkumných pracovníků nebo příslušné oblasti průmyslu;  Firma usiluje o vybudování hmatatelného patentového portfolia, aby si tak zvýšila svoji hodnotu pro potenciální akvizice nebo bránila konkurenci vstoupit na trh;  Firma hodlá udělit licenci na technologii třetím osobám.

8 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 8 Obchodní tajemství by mělo být preferováno naopak tehdy, pokud:  Firma je trvale a efektivně schopna udržovat technologii v režimu utajení;  Vývoj v dané oblasti průmyslu jde natolik rychle, že dnešní inovace jsou nahrazovány zcela jinými technologiemi během 2 až 3 let (pokud nejde o zdokonalení současné technologie);  Podstata vynálezu není při prodeji produktu seznatelná nebo konkurence ji není schopná cestou reverzního inženýrství zjistit či nezávisle vyvinout;  Potenciální porušování by bylo obtížné odhalit, například kdy patent kryje kritický výrobní postup, který nelze z finálního produktu snadno odhalit.

9 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 9 Převzetí cizích produktů či technologií  Získáním licence, pokud jde o patentem (nikoli užitným vzorem) chráněný produkt či technologii (předtím ověřit zda zde není nabídka licence).  Licence je pro nabyvatele licence výhodná, neboť ho pokud jde o produkt či technologii zvýhodňuje před konkurenty.  Umožňuje nabyvateli licence (podle podmínek licence) zakročit proti těm, kteří stejné řešení ukradli či zkopírovali.

10 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 10 Pro začínající podnikatele  Je výhodné převzít na trhu již zavedený produkt, u kterého již vypršela doba ochrany všech řešení v něm implementovaných.  To se dá ověřit v rejstřících Úřadu průmyslového vlastnictví  Absence určitého produktu na trhu však ještě neznamená, že řešení není patentováno či k ochraně přihlášeno.  To lze ověřit v dostupných databázích, ( např. www.espacenet.com, zahrnující cca 80 milionů patentových dokumentů z celého světa, vybavená překladači)  Přebírání cizích produktů a technologií nemůže být dlouhodobou strategií, jen přechodným stavem

11 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 11 Evropský patent s jednotným účinkem v rámci EU  Zřejmě bude zaveden do konce roku 2014  Půjde o stávající evropský patent udělený Evropským patentovým úřadem, po jehož udělení jeho majitel požádá o zápis do rejstříku jednotných patentů. Odpadnou validace spojené s překlady. Ty budou nahrazeny strojovými překladači do všech jazyků EU.  Současně bude zřízen Jednotný patentový soud, který bude řešit spory ve věci jak jednotných patentů, tak i stávajících evropských patentů.

12 WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika 12 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ant. Čermáka 2a, 168 00 Praha 6 - Bubeneč Ing. Emil Jenerál


Stáhnout ppt "WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika Několik poznámek k ochraně technických."

Podobné prezentace


Reklamy Google