Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Josef Kratochvíl Úřad průmyslového vlastnictví a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Josef Kratochvíl Úřad průmyslového vlastnictví a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti."— Transkript prezentace:

1 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Josef Kratochvíl Úřad průmyslového vlastnictví a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem 5. června 2013

2 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Úřad průmyslového vlastnictví  získává, zpracovává a zpřístupňuje průmyslově právní informace  rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky a průmyslový design zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví Hlavní činnosti  podpora podnikání a konkurenceschopnosti  motivace k hledání inovací a nových technologií  podpora výzkumu, vývoje a využití jeho výsledků  ochrana spotřebitele a fungování tržního prostředí Hlavní cíle ochrany průmyslového vlastnictví

3 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Strategie konkurenceschopnosti Národní program reforem (NPR) ČR 2012 - optimalizace podpory výzkumu, vývoje a inovací, posílení znalostního trojúhelníku (vzdělání – výzkum – inovace) a rozvoj potenciálu digitální ekonomiky; Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020 - nastavit a prohloubit spolupráci s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technologickými parky, centry pro transfer technologií a dalšími obdobnými subjekty, zvýšit informovanost podnikatelů o podmínkách, přínosech a možnostech získávání ochrany duševního vlastnictví, usnadnit patentování v zahraničí a spolupracovat při stanovení koncepce pravidelného a cíleného školení na vysokých školách; Národní inovační strategie ČR navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního prostředí ČR. Aktuální úkoly

4 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Aktivity Úřadu Pracovní setkání podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků, inovačních center, center transferu technologií, agentury CzechInvest, agentury CzechTrade a dalších subjektů, s cílem navázat kontakty a nalézt nejvhodnější směry spolupráce. Účast 80 osob z 52 institucí Memoranda o spolupráci – 41 subjektů Bilaterální dohody, tzv. Patent Prosecution Highway Agreements – uzavřeny se 7 partnerskými úřady, v jednání se 3 dalšími úřady Osobní jednání se vedením VŠ, VTP a dalších institucí - více než 20 Semináře pro veřejnost, semináře na „míru“, exkurze žáků SŠ a ZŠ Kampaň „Patentuj!“ a další aktivity 2012 – 90 akcí, 2013 – 45 akcí

5 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika 55 Espacenet  volně přístupný  obsahuje více než 70 mil. patentových dokumentům z 80 zemí světa  rešerše na stav techniky  patentové rodiny  informace o právním stavu  bibliografická data k nepatentové literatuře www.epo.org/searching/free/espacenet.html

6 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Evropský patent s jednotným účinkem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu; Dohoda o Jednotném patentovém soudu, zveřejněná jako dokument Rady EU č. 16351/2012 (vyžaduje ratifikaci). Budovaný systém:  evropský patent s jednotným účinkem  jednotný patentový soud

7 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Jednotný patentový soud je společným soudem pro smluvní členské státy Dohody. Dohoda se vztahuje na:  evropské patenty s jednotným účinkem (jednotné patenty);  dodatková ochranná osvědčení vydaná pro určité výrobky chráněné evropským či jednotným patentem;  evropské patenty, které dosud nezanikly ke dni vstupu Dohody v platnost, nebo byly uděleny po tomto dni, aniž je dotčen článek 83;  evropské patentové přihlášky, které nebyly vyřízeny ke dni vstupu Dohody v platnost nebo byly podány po tomto dni, aniž je dotčen článek 83. Jednotný patentový soud Stručná charakteristika:

8 WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika 8 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ant. Čermáka 2a, 168 00 Praha 6 – Bubeneč Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.


Stáhnout ppt "WWW.UPV.CZWWW.UPV.CZ ÚřadPrůmyslovéhoVlastnictví Česká republikaČeská republika Josef Kratochvíl Úřad průmyslového vlastnictví a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google