Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontakt: Petr Baldrian,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontakt: Petr Baldrian,"— Transkript prezentace:

1 Kontakt: Petr Baldrian, baldrian@biomed.cas.cz
Mikrobiální společenstvo v lesní půdě a jeho podíl na transformaci organických látek Laboratoř biochemie dřevokazných hub Kontakt: Petr Baldrian,

2 Laboratoř biochemie dřevokazných hub
Další spolupracovníci: Tomáš Cajthaml, Veronika Strnadová, Martin Pospíšek (PřF UK), Kari Steffen (University of Helsinki), Martin Hofrichter (IHI Zittau), Wietse de Boer (NIOO KNAW Heteren) Grantová agentura ČR Grantová agentura AV ČR DAAD-PPP program ČR - SRN MŠMT - Centrum environmentální mikrobiologie Hledáme nové spolupracovníky – studenty !!!

3 Rozkladači opadu: půdní basidiomycety rozkládající lignocelulózu
Saprotrofní houby, rozkládající odumřelý lignocelulózní materiál v kontaktu s půdou. Fysiologicky snad podobné houbám bílé hniloby, rozkládají polysacharidy i lignin. Mycena sp. Byla potvrzena produkce ligninolytických enzymů lakázy a Mn-peroxidázy a také hydroláz, štěpících polysacharidy. Přirozeným prostředím pro tyto houby je svrchní vrstva lesní půdy s opadankou, popřípadě svrchní vrstvy luční půdy. Collybia sp.

4 Saprotrofní houby v půdě… Jaké jsou vlastnosti saprotrofních basidiomycet isolovaných z lesní půdy? Jaké je složení společenstva hub v půdě a jak významné zastoupení mají houby rozkládající lignocelulózu? Jak se houby podílejí na rozkladu humusových látek a opadanky? Mohou se saprotrofní houby uplatnit v biotechnologiích? … a jejich extracelulární enzymy, štěpící lignocelulózu Které metody pro extrakci a stanovení ligninolytických enzymů jsou nejvhodnější pro půdní prostředí? Které enzymové aktivity jsou v půdě přítomny? Jaká je prostorová a časová variabilita aktivity enzymů v půdním prostředí? Jaké vlastnosti mají enzymy přítomné v půdě? Jsou enzymy z půdních mikroorganismů biotechnologicky využitelné?

5 Zastoupení extracelulárních enzymů rozkládajících lignocelulózu
Lepista nebularis Mycena inclinata Marasmius quercophilus Pholiota lenta

6 Kolonizace půdního profilu / Sukcese při degradaci opadanky
Sledování změn enzymové aktivity a složení mikrobiálního společenstva v průběhu kolonizace nesterilního půdního profilu saprotrofní houbou a pátrání po bakteriích asociovaných s myceliam saprotrofních basidiomycetů. Sledování změn enzymové aktivity, složení mikrobiálního společenstva a vlastností opadanky v průběhu degradace čerstvě opadaného listí in situ.

7 Nabídka diplomových či disertačních prací pro studenty VŠCHT
1) Využití kultur půdních saprotrofních hub pro degradaci organopolutantů Cílem práce je ověřit využitelnost saprofytních hub, vyskytujících se v lesní půdě pro biodegradaci organopolutantů v laboratorních kulturách i za přirozených podmínek. Saprofytní houby budou isolovány z prostředí, charakterizovány a použity pro rozklad vybraných organopolutantů, například textilních barviv či polycyklických aromatických uhlovodíků. 2) Enzymy v půdním prostředí a jejich biodegradační potenciál Rozklad dřevní hmoty a huminových látek v půdním prostředí je zprostředkován extracelulárními enzymy typu celuláz, hemiceluláz, peroxidáz a oxidáz. Cílem je ověřit produkci těchto enzymů v půdě a jejich potenciální využití při rozkladu organických látek včetně látek znečišťujících životní prostředí. 3) Charakterizace enzymového aparátu pro roklad lignocelulózy u vybraného druhu saprotrofní houuby a využití isolovaných enzymů v biotechnologii Cílem práce je charakterizovat vybraný druh saprotrofní půdní houby z hlediska produkce enzymů, podílejících se na rozkladu lignocelulózní složky půdní organické hmoty. Zahrnuje purifikaci vybraných enzymů pro rozklad celulózy a ligninu. Isolované enzymy budou testovány pro biotechnologické využití např. v textilním průmyslu – modifikaci textilních vláken či degradaci textilních barviv. Kontakt: RNDr. Petr Baldrian Ph.D. tel ,


Stáhnout ppt "Kontakt: Petr Baldrian,"

Podobné prezentace


Reklamy Google