Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biodegradovatelné polymery

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biodegradovatelné polymery"— Transkript prezentace:

1 Biodegradovatelné polymery

2 Obsah Biodegradovatelné polymery, jejich charakteristika a rozdělení
Degradační procesy Hodnocení degradačních procesů Porovnání biodegradovatelných polymerů s materiály běžně dostupnými Výroba a zpracování biodegradovatelných polymerů Aplikační oblasti Budoucnost biodegradovatelných polymerů

3 Polymery Výhody Nevýhody omezené možnosti recyklace
neschopnost rozkladu v přírodním prostředí neobnovitelnost surovinových zdrojů Výhody využitelné chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti zvládnuté technologie výroby a zpracování

4 Biodegradovatelné polymery, jejich charakteristika a rozdělení
Biodegradovatelné polymery – všechny polymery u nichž dochází k degradaci a následnému rozkladu působením mikroorganismů Podmínky rozkladu – vlhkost teplota přítomnost mikroorganismů Produkty rozkladu – oxid uhličitý (methan) voda zbytek biomasy

5 Biodegradovatelné polymery
Základní rozdělení biopolymery (celulóza) speciální biopolymery (kyselina polymléčná) syntetické biodegradovatelné polymery (polyethylen)

6 Biopolymery Vysokomolekulární organické látky vytvářené biochemickými reakcemi: rostlin (celulóza, škrob) zvířat (chitin, proteiny) mikroorganismů (polyhydroxyalkanoáty - PHA)

7 Speciální biopolymery
Speciální (syntetické) biopolymery jsou syntetizovány z přírodních biomolekul. Takto vyrobené materiály nejsou produktem živých organismů, ale vykazují vlastnosti biopolymerů. Kyselina polylaktidová (PLA) Kyselina polyglykolová (PGA)

8 Syntetické biodegradovatelné polymery
Syntetické polymery mohou být modifikovány vhodnými aditivy tak, že podléhají oxidačním reakcím probíhajícím v přírodním prostředí a vytvářejí produkty asimilovatelné mikroorganismy. TDPA – Totally Degradable Plastic Additives Alifatické polyestery (PCL polykaprolakton) Aromatické polyestery (PBAT polybutylenadipát tereftalát) Polyvinylalkohol (PVA) Oxo-biodegradovatelné polyolefiny (TDPA PE)

9 Degradační procesy Degradace během výroby Degradace finálních produktů
krátký a intenzivní proces probíhající při zpracování polymerní taveniny degradace oxidační, hydrolytická, foto-degradace, biodegradace fragmentace poznámka

10 Degradační procesy - biodegradace

11 Hodnocení degradačních procesů
Metody využívané k hodnocení biodegradability zahrnují stanovení Degradační prostředí množství vznikajícího oxidu uhličitého nebo methanu změny molární hmotnosti materiálu mechanických vlastností materiálu úbytku hmotnosti materiálu rozsahu fragmentace materiálu kombinace metod splaškový kal kontrolované kompostování simulovaná skládka odpadů

12 Hodnocení degradačních procesů
Třístupňový způsob hodnocení procesu biodegradace: Určit, zda se jedná o biodegradovatelný polymer Stanovit podmínky biodegradace – laboratorní testy Posoudit, zda je polymer biodegradovatelný za reálných přírodních podmínek

13 Porovnání biodegradovatelných polymerů s polymery běžně dostupnými
PLA PGA PCL PHB LDPE PVC PS EP ρ [g/cm3] 1,2-1,3 1,5-1,7 1,1-1,2 0,9 1,39 1,05 1,1-1,4 σ [MPa] 20-60 60-100 20-40 40 8-23 45-65 50-60 50 E [GPa] 0,4-4 6-7 0,2-0,4 3,5-4 0,1-1,5 3,5 2-3 ε [%] 2,5-6 1,5-20 až 1000 5-8 600 20-100 3 1-6 σ * [Nm/g] 16-48 40-45 18-37 32-34 9-26 32-47 48-57 36-46 E * [kNm/g] 0,3-3 4-4,5 2,8-3 0,1-1,6 2,5 3,3 1,8-2,7 Tg [oC] 45-60 35-45 -60 -65 5-15 -80 83 80 Tm [oC] 58- 65 168- 182 -

14 Výroba biodegradovatelných polymerů
fotosyntéza výroba z biomolekul výroba z minerálních zdrojů 12 H2O + 6 CO2 + E = C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O - škrob - mikrobiální polyestery (komerční výroba probíhá v bioreaktorech)

15 Výroba biodegradovatelných polymerů
Z biomolekul vznikajících v přírodních prostředích fotosyntéza → zásobní látky - škrob, cukry → fermentační proces → kyselina mléčná → dehydratace, polymerizace → kyselina polymléčná Z minerálních zdrojů Polymerizace Polykondenzace Polyadice

16 Zpracování biodegradovatelných polymerů
Odlévání Vytlačování Vstřikování Vyfukování Zvlákňování

17 Aplikační oblasti Medicína Zemědělství Hygienické potřeby
Předměty pro rychlé občerstvení Obalové fólie, tašky, hračky

18 Budoucnost biodegradovatelných polymerů

19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Biodegradovatelné polymery"

Podobné prezentace


Reklamy Google