Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humus Odumřelé org.l. v různém stupni rozkladu a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humus Odumřelé org.l. v různém stupni rozkladu a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl."— Transkript prezentace:

1 Humus Odumřelé org.l. v různém stupni rozkladu a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl

2 Charakter přeměn je závislý na: A) původu org. látek (opadu) B) na podmínkách prostředí, kde tyto procesy probíhají

3 Kvalita humusu Rozdělení půdní organické hmoty (podle stupně přeměny)  Humusotvorný materiál  Meziprodukty rozkladu a syntézy (stanovitelné chemické složení)  Humus vlastní (specifické látky vzniklé procesem humifikace) Humus veškerý Katedra pedologie a ochrany půd

4 Kvalita humusu Procesy přeměn org. hmoty v půdě  MINERALIZACE  ULMIFIKACE  KARBONIZACE  HUMIFIKACE Rozklad organické hmoty v aerobním prostředí na základní sloučeniny (H 2 O, CO 2, NH 3 ), přičemž dochází k uvolňování energie.

5 Kvalita humusu Procesy přeměn org. hmoty v půdě  MINERALIZACE  ULMIFIKACE  KARBONIZACE  HUMIFIKACE Produkce a hromadění energeticky bohatých sloučenin v anaerobním prostředí.

6 Kvalita humusu Procesy přeměn org. hmoty v půdě  MINERALIZACE  ULMIFIKACE  KARBONIZACE  HUMIFIKACE Střídání aerobního a anaerobního prostředí – rozklad i syntéza - vznikají specifické humusové látky. Tvorba složitějších a stabilnějších látek aromatické povahy.

7 Kvalita humusu Humusové látky  Společné rysy  směs látek  aromatické jádro, v jehož okolí jsou alifatické řetězce  vysoká „molekulová hmotnost“– 2 000-300 000  Huminové látky  Huminové kyseliny (+ hymatomelanové kyseliny)  Fulvokyseliny  Humin

8 Kvalita humusu Látky huminové (humusové) „specifické“  Huminové kyseliny (HK) - černozemě  Velké aromatické jádro, méně kyselý charakter  Hydrofobní charakter → tvorba půdních agregátů  Příznivé vlastnosti pro půdu  Fulvokyseliny (FK) - podzoly  Velký alifatický obal, kyselejší  Hydrofilní charakter, mobilní → vyplavování látek  Méně příznivé pro půdu  Humin (HU)  Je obdobou HK, ale je pevně poután na minerální podíl půdy

9 Kvalita humusu Látky huminové (humusové) „specifické“ Vlastní chemické složení těchto látek je velice podobné, přechod jedné skupiny do druhé je ve skutečnosti pozvolný. Humin Huminové kyseliny Fulvokyseliny Klesá intenzita barvy Klesá „polymerace“ a stupeň humifikace Klesá relativní obsah uhlíku Vzrůstá kyselý charakter Stoupá obsah kyslíku

10 Kvalita humusu Hodnocení kvality humusu 1) stupeň polymerace  HK:FK  Barevný kvocient Q 4/6 (optické vlastnosti) 2) Stupeň humifikace  C:N

11 Stanovení kvality humusových látek spektrofotometricky Podle absorbancí alkalických roztoků humusových látek při vlnových délkách odpovídajících viditelnému záření usuzujeme na stupeň polymerace HL.

12 Kvalita humusu Spektrofotometrická metoda stanovení kvality humusu v oblasti UV-VIS  Princip: více polymerované látky (tj. kvalitnější složky humusu, především HK) absorbují dlouhovlnné záření více než látky méně polymerované (FK) I0I0 I L  Transmise (optická propustnost) T = I / I 0 (0-1;0-100%)  Absorpce B = 1 - T (0-1;0-100%)  Absorbance (extinkce - E, optická hustota – D) A = log1/T=logI 0 /I Lambert – Beerův zákon T=10 - ε cL c...koncentrace, L...tloušťka vrstvy ε...absorpční koeficient látky =εcL !!! A<1 !!!

13 Kvalita humusu Spektrofotometrická metoda stanovení kvality humusu v oblasti UV-VIS  Příprava extraktu: 2g zeminy + 40ml 0,05M Na 4 P 2 O 7  Postup:  třepeme 1h  odstředíme při 11000 ot. 2 min.  čirý extrakt přelijeme do zkumavky a podle potřeby doředíme Na 4 P 2 O 7  spektrofotometrem naměříme absorbance zředěného extraktu v měřící kyvetě

14 Kvalita humusu Vyhodnocení výsledků  Křivka absorbancí: A X =f(λ) Kvalitnější Méně kvalitní

15 Kvalita humusu Vyhodnocení výsledků  Barevný kvocient Q 4/6 : Q 4/6 =A 400 /A 600 nižší hodnota = kvalitnější je humus hraniční hodnota: cca 4


Stáhnout ppt "Humus Odumřelé org.l. v různém stupni rozkladu a resyntézy, jejichž část je vázána na minerální podíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google