Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cestovní ruch v MSK Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cestovní ruch v MSK Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury."— Transkript prezentace:

1 Cestovní ruch v MSK Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

2 Cestovní ruch v MSK Obsah prezentace I. Projekty Moravskoslezského kraje na podporu cestovního ruchu II. Turistické cíle – postup značení III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK – aktualizace strategického dokumentu IV. Podpora subjektů a jejich činnosti V. Souhrn dalších činností v oblasti cestovního ruchu a kultury

3 Cestovní ruch v MSK I. Projekty na podporu cestovního ruchu 1.Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II 2.Kraj mnoha barev a příležitostí II 3.Eurobeskydská lyžařská běžecká trasa 4.Projekt Morava a Slezsko 5.3D model 6.Marketing – Česko – Polsko 7.Produkty – Moravskoslezský kraj

4 Cestovní ruch v MSK 1) Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II = projekt propagace Moravskoslezského kraje jako celku 1.fáze: Financování: SROP 85% + 15% MSK Byl ukončen Aktivity: Mediální kampaně v ČR CDM, Vizuální styl a obratový koncept TV spoty v ČR a zahraničí Propagační materiály… E - Marketing

5 Cestovní ruch v MSK 1) Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II - pokračování 2. Fáze: projekt z ROP, oblast podpory 2.4. Marketing regionu Finanční objem: 60 mil. Kč (92,5% EU, 7,5% MSK) Obsah: Obrazový koncept kraje, Vizualizace značky, aktualizace CDM Mediální kampaně v ČR a zahraničí Marketingová podpora příhraničních destinací (vytvoření supplementů pro domácí a zahraniční periodika…) Prezentace v destinacích linek z OVA Mošnov E-marketing (oficiální web MSK vč. cestovního ruchu, překlad do jazykových mutací) Propagační materiály Technické vybavení letiště pro prezentaci MSK atd.

6 Cestovní ruch v MSK 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II Kraj mnoha barev a příležitostí I SROP Období: 2006 – 30.4.2008 Objem prostředků: 6 mil Kč (4 mil. Kč EU + 2 mil. Kč MSK) Kraj mnoha barev a příležitostí II ROP, priorita 2, oblast podpory 2.2., dílčí oblast 2.2.4. Období: 2008 – 2010 Objem prostředků: 30 mil. Kč (92,5% EU + 7,5 % MSK) Kraj mnoha barev a příležitostí III Období: 2011 – 2013 Objem prostředků: 30 mil. Kč (92,5% EU + 7,5 % MSK) event. i vyšší objem FP

7 Cestovní ruch v MSK 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování Projekt předložen k 28.2.2008 v rámci 1. Výzvy ROP do oblasti podpory 2.4. Marketing regionu Pracovní skupina – složení z partnerů projektu dle turistických oblastí kraje – regionu: 1.Letiště Ostrava, a.s., ARR 2.Beskydy – Valašsko (Ag. B-V, BIC) 3.Jeseníky – Euroregion Praděd 4.Opavské Slezsko (MIC Opava – Statut.město Opava) 5.Ostravsko (SM Ostrava + OIS, Sanatoria Klimkovice) 6.Poodří – Moravské Kravařsko (Region Poodří) 7.Těšínské Slezsko (SM Karviná + Lázně Darkov, Těš. Beskydy – RR rozvoje v Třinci

8 Cestovní ruch v MSK 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování Obsah projektu: 1. Veletrhy (domácí a zahraniční) domácí realizace MSK zahraniční v expozici CzT 2. - 3. Propagační materiály pro CR a pro kulturu propagační předměty fotobanky multimediální propagační spoty - smyčky virtuální prohlídky významných objektů kraje

9 Cestovní ruch v MSK 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování 4. Prezentace kraje domácí média, pravidelné přílohy, inzerce Prezentace MSK v TIC na Staroměstském náměstí v Praze Prezentační akce na zahraničních zastoupeních Konference cestovního ruchu v MSK

10 Cestovní ruch v MSK 3) Eurobeskydská lyžařská magistrála Cíl: propojit trasy v Beskydách (výhledově v Jeseníkách) Program: OP Česko – Slovensko ROP 2.2.1. Partneři: Žilinský samosprávný kraj, KČT, udržovatelé tras v Beskydách, CHKO, Lesy ČR Hlavní aktivity: Vytyčení tras – LBT a cyklotras (celoroční dopad) Vyznačení trasy jednotných způsobem, informační tabule vč. map Propagační materiály a mapy, kampaně GPS, webové kamery www stránky s aktuálními informacemi putovní lyž. běžecké a cyklistické závody Vyznačení úseku - magistrála

11 Cestovní ruch v MSK 4) Marketing – Česko – Polsko (vize) Cíl: podpora propagace cestovního ruchu v MSK pro polského turistu Program: OP Česko - Polsko Partneři: v jednání Obsah: Mediální kampaň Specializované přílohy, pravidelná inzerce Prezentace na vybraných akcích, informačních centrech… Polské veletrhy cestovního ruchu Propagační materiály Produkty Statistická šetření spokojenosti, návštěvnosti

12 Cestovní ruch v MSK 5) Produkty – Moravskoslezský kraj (vize) Cíl: podpora prodeje pobytů v Moravskoslezském kraji Program: ROP, dílčí oblast podpory: 2.2.4. Organizace a kooperace v cestovním ruchu Partneři: zástupci TO v kraji, cestovní kanceláře Obsah: komplexní akce od kontaktování touroperátorů či CK v zahraničí a ČR, přes famtripy, až po realizaci katalogu produktů připravených k prodeji ve vybraných zemích či ČR – měřitelnost výsledků Role předkladatele: realizace nejnákladnější části přípravy pobytových produktů jako: kontaktní jednání, propagace, famtripy, příprava katalogů, jejich tisk a distribuce. Prodej pouze přes cestovní kancelář (-e) Zatím ve fázi jednání a příprav

13 Cestovní ruch v MSK 6) Projekt Morava a Slezsko Projekt Morava a Slezsko: společný mezikrajský projekt 4 moravských krajů MSK, OLK, ZLK, JMK běží od r. 2004 Bylo realizováno: TOP Ski Morava a Slezsko, Na kole Moravou a Slezskem, Nej z Moravy a Slezska, Průvodce po nejkrásnějších trasách MaS, společná prezentace na veletrzích, tiskové konference V roce 2008: pokračování „ Putování za chutěmi a tradicemi Moravy a Slezska “ Moravská Jantarová stezka Evropská Jantarová stezka

14 Cestovní ruch v MSK 7) Moravskoslezský kraj ve 3D MODELu ortofotomapy Program: SROP Cíl: vybudování geografického informačního systému 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje, který bude sloužit a slouží k propagaci turistického potenciálu celého kraje (DVD na stánku) Jedinečný projekt je účelově zaměřen na propagaci cyklostezek, podporu lázeňství propagaci vybraných lokalit a turisticky atraktivních míst (muzeí, kulturních památek, hotelů, lyžařských areálů, turistických center apod.). prostorová prezentace je k dispozici zájemcům na webových stránkách kraje a vybraných informačních centrech Odkaz: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mapy_3d.htmlhttp://www.kr-moravskoslezsky.cz/mapy_3d.html

15 Cestovní ruch v MSK II. Turistické cíle – Hnědé cedule Značení kulturních cílů – HNĚDÉ CEDULE Pokračování projektu KOTIS od roku 2004 (Intereg) Postupné značení dalších cílů (každoročně) Dálnice, silnice I., II., III. třídy a rychlostní silnice Příprava projektové dokumentace k dalším cílům – letos přednostně k objektům ve vlastnictví kraje v oblasti kultury Zahájení schvalovacího procesu pro vyznačení cílů na již zprovozněných úsecích dálnice a rychlostní silnice

16 Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace 1.Marketingová strategie z roku 2002 – 2004 2.Marketingová strategie z roku 2005 – 2008 3.Marketingová strategie: Příprava VZ na aktualizaci dokumentu pro léta 2008 – 2013 (2015) Hlavní cíle: Aktualizace rajonizace ČR (ve vztahu k TR SMaS) Ujasnění území a jeho názvu Otázka DM, pracovního týmu v CR apod. Analýza CR z hlediska území TO, ale i z hlediska typů CR (zimní, letní, lázeňství, kongresový a incentivní, cyklo, vodáctví, dále vzdělávání v CR apod.) Otázka produktů a jejich prodeje Termín: 5 – 12/2008

17 Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace Klíčová zjištění: Výzkumy pro Moravskoslezský kraj byly realizovány ve 13 zemích Evropy (GB, BE, SW, DE, FI, FR, NL, LI, LO, PL, SR, UKR, RU), v každé zemi bylo dotázáno 500 respondentů Unikátnost Moravskoslezského kraje spočívá v těchto specificích: - krásná a divoká příroda (CHKO a další prvky) - svébytná architektura a památky - aktivní dovolená a relax - zábava, kultura a noční život - industriální památky

18 Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace Dílčí výstupy z průzkumů: Hlavní trendy v CR: Přesunutí hlavní pozornosti na nabídku přes internet (61% prodeje ubytování se děje přes internet) Zásadní změna pohledu na balíčky – zákazníci si je chtějí tvořit sami, vybírat z různých komponentů, přes internet

19 Cestovní ruch v MSK Měřitelné výsledky našich aktivit 1.Počet příjezdů hostů – srovnání 2006/2007 absolutněIndex 2007/2006 Počet příjezdů hostůosoby643 948 105,7 Z toho nerezidentiosoby132 223 117,4 2. Vývoj v roce 2008 – hosté v kraji 1. Čtvrtletí 2008Index 1.Q 2008/1.Q 2007 celkemnerezidentirezidenticelkemnerezidentirezidenti 157 91429 112128 802 110,7112,8110,3 2. Čtvrtletí 2008Index 2.Q 2008/2.Q 2007 celkemnerezidentirezidenticelkemnerezidentirezidenti 169 54238 656130 886 102,8109,6100,9 Zdroj: ČSÚ, vybrané ukazatele vývoje hospodářství v MRK v roce 2007

20 Cestovní ruch v MSK IV. Podpora subjektů a jejich činnosti Podpora subjektů a individuálních projektů v MSK: KČT (značení a jeho údržba) DMMS (činnost) - KLACR Individuální dotace (události, akce apod.)

21 Cestovní ruch v MSK V. Souhrn dalších činností v oblasti CR a kultury v roce 2008 a plán pro rok 2009 Dále: Dotační programy: Obnova kulturních památek v MSK Podpora kulturních akcí v MSK Program Muzejnictví (pro PO MSK) Podpora profesionálních divadel a orchestru v MSK Regionální funkce knihoven Další akce: Podpora kulturních akcí krajského a nadreg.významu Krajský plán vyrovnávání příležitostí Obnova památek v MSK

22 Cestovní ruch v MSK V. Souhrn dalších činností v oblasti CR a kultury v roce 2008 a plán pro rok 2009 Marketingové aktivity v oblasti kultury a CR: -Jednotné označení kulturních organizací MSK -Jednotné infobody v muzeích, galeriích, TIC -Soutěže na podporu informovanosti o obnově památek v MSK -Soutěže v oblasti CR na podporu určitých typů CR apod. Projekty v oblasti kultury z EU fondů -Archeopark II. etapa -Druhá scéna Těšínského divadla -Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny -Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Ostravě -Revitalizace hradu Hukvaldy -Společné přeshraniční projekty

23 Cestovní ruch v MSK Děkuji za pozornost Ing. Petra Papoušková vedoucí oddělení cestovního ruchu a kultury tel.: 00420 595 622 247 petra.papouskova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Cestovní ruch v MSK Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google