Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

2 Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK Obsah prezentace I. Projekty Moravskoslezského kraje na podporu cestovního ruchu II. Turistické cíle – postup značení III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK – aktualizace strategického dokumentu IV. Podpora subjektů a jejich činnosti V. Souhrn dalších činností v oblasti cestovního ruchu a kultury

3 I. Projekty na podporu cestovního ruchu
Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II Kraj mnoha barev a příležitostí II Eurobeskydská lyžařská běžecká trasa Projekt Morava a Slezsko 3D model Marketing – Česko – Polsko Produkty – Moravskoslezský kraj

4 1) Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II
= projekt propagace Moravskoslezského kraje jako celku fáze: Financování: SROP 85% + 15% MSK Byl ukončen Aktivity: Mediální kampaně v ČR CDM, Vizuální styl a obratový koncept TV spoty v ČR a zahraničí Propagační materiály… E - Marketing

5 1) Marketingová strategie v aktivitách cestovního ruchu II -pokračování
2. Fáze: projekt z ROP, oblast podpory 2.4. Marketing regionu Finanční objem: 60 mil. Kč (92,5% EU, 7,5% MSK) Obsah: Obrazový koncept kraje, Vizualizace značky, aktualizace CDM Mediální kampaně v ČR a zahraničí Marketingová podpora příhraničních destinací (vytvoření supplementů pro domácí a zahraniční periodika…) Prezentace v destinacích linek z OVA Mošnov E-marketing (oficiální web MSK vč. cestovního ruchu, překlad do jazykových mutací) Propagační materiály Technické vybavení letiště pro prezentaci MSK atd.

6 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II
SROP Období: 2006 – Objem prostředků: 6 mil Kč (4 mil. Kč EU + 2 mil. Kč MSK) Kraj mnoha barev a příležitostí II ROP, priorita 2, oblast podpory 2.2., dílčí oblast Období: 2008 – 2010 Objem prostředků: 30 mil. Kč (92,5% EU + 7,5 % MSK) Kraj mnoha barev a příležitostí III Období: 2011 – 2013 event. i vyšší objem FP

7 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování
Projekt předložen k v rámci 1. Výzvy ROP do oblasti podpory 2.4. Marketing regionu Pracovní skupina – složení z partnerů projektu dle turistických oblastí kraje – regionu: Letiště Ostrava, a.s., ARR Beskydy – Valašsko (Ag. B-V, BIC) Jeseníky – Euroregion Praděd Opavské Slezsko (MIC Opava – Statut.město Opava) Ostravsko (SM Ostrava + OIS, Sanatoria Klimkovice) Poodří – Moravské Kravařsko (Region Poodří) Těšínské Slezsko (SM Karviná + Lázně Darkov, Těš. Beskydy – RR rozvoje v Třinci

8 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování
Obsah projektu: 1. Veletrhy (domácí a zahraniční) domácí realizace MSK zahraniční v expozici CzT Propagační materiály pro CR a pro kulturu propagační předměty fotobanky multimediální propagační spoty - smyčky virtuální prohlídky významných objektů kraje

9 2) Kraj mnoha barev a příležitostí II - pokračování
4. Prezentace kraje domácí média, pravidelné přílohy, inzerce Prezentace MSK v TIC na Staroměstském náměstí v Praze Prezentační akce na zahraničních zastoupeních Konference cestovního ruchu v MSK

10 3) Eurobeskydská lyžařská magistrála
Cíl: propojit trasy v Beskydách (výhledově v Jeseníkách) Program: OP Česko – Slovensko ROP Partneři: Žilinský samosprávný kraj, KČT, udržovatelé tras v Beskydách, CHKO, Lesy ČR Hlavní aktivity: Vytyčení tras – LBT a cyklotras (celoroční dopad) Vyznačení trasy jednotných způsobem, informační tabule vč. map Propagační materiály a mapy, kampaně GPS, webové kamery www stránky s aktuálními informacemi putovní lyž. běžecké a cyklistické závody Vyznačení úseku - magistrála

11 4) Marketing – Česko – Polsko (vize)
Cíl: podpora propagace cestovního ruchu v MSK pro polského turistu Program: OP Česko - Polsko Partneři: v jednání Obsah: Mediální kampaň Specializované přílohy, pravidelná inzerce Prezentace na vybraných akcích, informačních centrech… Polské veletrhy cestovního ruchu Propagační materiály Produkty Statistická šetření spokojenosti, návštěvnosti

12 5) Produkty – Moravskoslezský kraj (vize)
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK 5) Produkty – Moravskoslezský kraj (vize) Cíl: podpora prodeje pobytů v Moravskoslezském kraji Program: ROP, dílčí oblast podpory: Organizace a kooperace v cestovním ruchu Partneři: zástupci TO v kraji, cestovní kanceláře Obsah: komplexní akce od kontaktování touroperátorů či CK v zahraničí a ČR, přes famtripy, až po realizaci katalogu produktů připravených k prodeji ve vybraných zemích či ČR – měřitelnost výsledků Role předkladatele: realizace nejnákladnější části přípravy pobytových produktů jako: kontaktní jednání, propagace, famtripy, příprava katalogů, jejich tisk a distribuce. Prodej pouze přes cestovní kancelář (-e) Zatím ve fázi jednání a příprav

13 6) Projekt Morava a Slezsko
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK 6) Projekt Morava a Slezsko Projekt Morava a Slezsko: společný mezikrajský projekt 4 moravských krajů MSK, OLK, ZLK, JMK běží od r. 2004 Bylo realizováno: TOP Ski Morava a Slezsko, Na kole Moravou a Slezskem, Nej z Moravy a Slezska, Průvodce po nejkrásnějších trasách MaS, společná prezentace na veletrzích, tiskové konference V roce 2008: pokračování „Putování za chutěmi a tradicemi Moravy a Slezska“ Moravská Jantarová stezka Evropská Jantarová stezka

14 7) Moravskoslezský kraj ve 3D MODELu ortofotomapy
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK 7) Moravskoslezský kraj ve 3D MODELu ortofotomapy Program: SROP Cíl: vybudování geografického informačního systému 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje, který bude sloužit a slouží k propagaci turistického potenciálu celého kraje (DVD na stánku) Jedinečný projekt je účelově zaměřen na propagaci cyklostezek, podporu lázeňství propagaci vybraných lokalit a turisticky atraktivních míst (muzeí, kulturních památek, hotelů, lyžařských areálů, turistických center apod.). prostorová prezentace je k dispozici zájemcům na webových stránkách kraje a vybraných informačních centrech Odkaz:

15 II. Turistické cíle – Hnědé cedule
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK II. Turistické cíle – Hnědé cedule Značení kulturních cílů – HNĚDÉ CEDULE Pokračování projektu KOTIS od roku 2004 (Intereg) Postupné značení dalších cílů (každoročně) Dálnice, silnice I., II., III. třídy a rychlostní silnice Příprava projektové dokumentace k dalším cílům – letos přednostně k objektům ve vlastnictví kraje v oblasti kultury Zahájení schvalovacího procesu pro vyznačení cílů na již zprovozněných úsecích dálnice a rychlostní silnice

16 III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace Marketingová strategie z roku 2002 – 2004 Marketingová strategie z roku 2005 – 2008 Marketingová strategie: Příprava VZ na aktualizaci dokumentu pro léta 2008 – 2013 (2015) Hlavní cíle: Aktualizace rajonizace ČR (ve vztahu k TR SMaS) Ujasnění území a jeho názvu Otázka DM, pracovního týmu v CR apod. Analýza CR z hlediska území TO, ale i z hlediska typů CR (zimní, letní, lázeňství, kongresový a incentivní, cyklo, vodáctví, dále vzdělávání v CR apod.) Otázka produktů a jejich prodeje Termín: 5 – 12/2008

17 III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace Klíčová zjištění: Výzkumy pro Moravskoslezský kraj byly realizovány ve 13 zemích Evropy (GB, BE, SW, DE, FI, FR, NL, LI, LO, PL, SR, UKR, RU), v každé zemi bylo dotázáno 500 respondentů Unikátnost Moravskoslezského kraje spočívá v těchto specificích: - krásná a divoká příroda (CHKO a další prvky) - svébytná architektura a památky - aktivní dovolená a relax - zábava, kultura a noční život - industriální památky

18 III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK III. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu - aktualizace Dílčí výstupy z průzkumů: Hlavní trendy v CR: Přesunutí hlavní pozornosti na nabídku přes internet (61% prodeje ubytování se děje přes internet) Zásadní změna pohledu na balíčky – zákazníci si je chtějí tvořit sami, vybírat z různých komponentů, přes internet

19 Měřitelné výsledky našich aktivit
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK Měřitelné výsledky našich aktivit Počet příjezdů hostů – srovnání 2006/2007 absolutně Index 2007/2006 Počet příjezdů hostů osoby 105,7 Z toho nerezidenti 117,4 2. Vývoj v roce 2008 – hosté v kraji Zdroj: ČSÚ, vybrané ukazatele vývoje hospodářství v MRK v roce 2007 1. Čtvrtletí 2008 Index 1.Q 2008/1.Q 2007 celkem nerezidenti rezidenti 29 112 110,7 112,8 110,3 2. Čtvrtletí 2008 Index 2.Q 2008/2.Q 2007 38 656 102,8 109,6 100,9

20 IV. Podpora subjektů a jejich činnosti
Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK IV. Podpora subjektů a jejich činnosti Podpora subjektů a individuálních projektů v MSK: KČT (značení a jeho údržba) DMMS (činnost) - KLACR Individuální dotace (události, akce apod.)

21 Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK V. Souhrn dalších činností v oblasti CR a kultury v roce 2008 a plán pro rok 2009 Dále: Dotační programy: Obnova kulturních památek v MSK Podpora kulturních akcí v MSK Program Muzejnictví (pro PO MSK) Podpora profesionálních divadel a orchestru v MSK Regionální funkce knihoven Další akce: Podpora kulturních akcí krajského a nadreg.významu Krajský plán vyrovnávání příležitostí Obnova památek v MSK

22 Cestovní ruch v MSK Cestovní ruch v MSK V. Souhrn dalších činností v oblasti CR a kultury v roce 2008 a plán pro rok 2009 Marketingové aktivity v oblasti kultury a CR: Jednotné označení kulturních organizací MSK Jednotné infobody v muzeích, galeriích, TIC Soutěže na podporu informovanosti o obnově památek v MSK Soutěže v oblasti CR na podporu určitých typů CR apod. Projekty v oblasti kultury z EU fondů Archeopark II. etapa Druhá scéna Těšínského divadla Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Ostravě Revitalizace hradu Hukvaldy Společné přeshraniční projekty

23 vedoucí oddělení cestovního ruchu a kultury
Děkuji za pozornost Ing. Petra Papoušková vedoucí oddělení cestovního ruchu a kultury tel.:


Stáhnout ppt "Aktivity v oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google