Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECT mozku, průběh vyšetření s aplikací Diamoxu Bc. J. Hrbek, MUDr. K. Táborská FN Motol, KNME Praha, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECT mozku, průběh vyšetření s aplikací Diamoxu Bc. J. Hrbek, MUDr. K. Táborská FN Motol, KNME Praha, 2010."— Transkript prezentace:

1 SPECT mozku, průběh vyšetření s aplikací Diamoxu Bc. J. Hrbek, MUDr. K. Táborská FN Motol, KNME Praha, 2010

2 Anatomie (cévní zásobení mozku)

3 Cévní zásobení mozku Mozková tkáň spotřebuje 15 – 20% z celkového množství cirkulující krve. Okysličenou krev přivádí do mozku dva páry tepen (Wilisův okruh): a. vertebralis (zásobují m. kmen, mozeček); a. vertebralis (zásobují m. kmen, mozeček); a. carotidaes internae (zásobují většinu mozku). a. carotidaes internae (zásobují většinu mozku). Odkysličená krev je odváděna systémem splavů (sinusy) zpět směrem k srdci.

4 SPECT mozku Funkční zobrazení mozku pomocí jednofotonové emisní výpočetní tomografie, které poskytuje informace: o průtoku krve mozkem; o průtoku krve mozkem; o regionálním metabolismu v mozku; o regionálním metabolismu v mozku; o distribuci a hustotě receptorů v CNS. o distribuci a hustotě receptorů v CNS. Používané radiofarmakum: - 99 Tc HMPAO, - 99 Tc ECD. Hybridní kamera SPECT/CT Symbia T.

5 Přístrojové vybavení

6 SPECT mozku a Diamox SPECT mozku po zátěži Diamoxem je tzv. zátěžovou tomografií mozkové perfúze; tuto provádíme v dvoudenním protokolu pro možnost srovnání výsledků bazálního a zátěžového vyšetření. Princip : u těžkého postižení cév je patrná klidová porucha perfúze. U menšího postižení je perfúze v klidu normální. Po aplikaci vasodilatační látky se perfúze zdravými oblastmi zvyšuje a v postižených zůstává stejná – relativně menší – popř. je patrná redukce až defekt.

7 Průběh vyšetření Ověření osobních a zdravotních dat. Poučení pacienta o průběhu a významu vyšetření, získání souhlasu. Anamnéza (kontraindikace vyšetření). Aplikace Diamoxu, aplikace radiofarmaka (RF). Nastavení pacienta do příslušné polohy. Akvizice, rekonstrukce. Zpracování, vytvoření závěru, dokumentace. Likvidace odpadu kontaminovaného radionuklidy.

8 Zátěžová tomografie mozkové perfúze Indikace : posouzení cerebrovaskulární rezervy u TIA, iktu, stenózy či okluze a. carotis a vaskulárních anomálií; monitorace efektu po chirurgickém zákroku na a. carotis; diferenciální dg. demencí vaskulárních a jiných. Kontraindikace: alergie na sulfáty; odstup od akutního iktu tři dny; migréna; nespolupráce pacienta; pokročilá renální nebo jaterní insuficience; u kojících žen je nutné kojení přerušit na 12 hodin.

9 Příprava pacienta Pacient nesmí : pít energetické nápoje nebo nápoje s obsahem kofeinu; pít alkohol 24 hodin před vyšetřením; kouřit; užívat léky ovlivňující mozkové prokrvení. Pacient musí : dostatečně hydratovat. Před aplikací Diamoxu : je pacient uložen na lůžko v aplikační místnosti; je pacientovi zavedena i.v. kanyla.

10 Diamox (acetazolamid) Příprava (sestra): za sterilních podmínek ; dospělí (1 000 mg); dospělí (1 000 mg); děti (14 mg / kg); děti (14 mg / kg); jedna lahvička obsahuje 500 mg acetazolamidu v prášku; pro ředění využíváme aqua pro injectione (cca 5 ml pro 1 lahvičku). Aplikace (lékař): 10 ml vasodilatační látky (Diamox) aplikuje lékař do i.v. kanyly rychlostí 2 ml / minutu, cca 15 – 20 minut před aplikací RF; monitorování TK: bazálně; bazálně; ve třetí minutě během podávání Diamoxu; ve třetí minutě během podávání Diamoxu; za 10 minut po aplikaci; za 10 minut po aplikaci; před odchodem pac. z odd. před odchodem pac. z odd.

11 Aplikace Diamoxu

12 Aplikace RF Radiofarmakum : 99 Tc ECD (ethyl cysteinát dimer) – NEUROLITE. Aplikovaná aktivita (i.v.): dospělí: 555 – 800 MBq; děti: 7,4 – 11,1 MBq / kg. Doba použitelnosti Značeného přípravku je 8 hodin od přípravy. Zobrazení provést do 6 hod. po podání přípravku. Aplikace : 20 minut po ukončení podání Diamoxu; v temné místnosti, v temné místnosti, pacient : má zavřené oči; má zavřené oči; nečte, nemluví; nečte, nemluví; nehýbe se; nehýbe se; 5 minut po aplikaci pacient odchází do čekárny.

13 Nastavení pacienta: lze zahájit 30 minut po aplikaci RF; pacient leží na zádech s hlavou fixovanou pomocí dvou pásků v opěrce; detektory jsou v boční poloze; vzdálenost obou detektorů optimálně nepřesahuje 15 cm; kontrola dráhy pohybu detektorů; akvizice.

14 Nastavení pacienta - ukázka

15 Statistické údaje Celkový počet vyšetření s využitím Diamoxu, která byla provedena ve FN Motol, KNME - v období od poloviny roku 2007 do poloviny roku 2010, činí 56. 56 vyšetření proběhlo u 46 pac. zahrnutých do vybrané skupiny nemocných v daném období. Nejvíce pacientů bylo vyšetřeno v r. 2009 (21). Většina vyšetřovaných (52%) spadá do věkové kategorie 61 – 70 let. Téměř 2x častěji jsou vyšetřováni muži (30:16).

16 Statistické údaje - tabulka

17 Grafické znázornění 1

18 Grafické znázornění 2

19 Grafické znázornění 3

20 Kasuistika – zachování CVR Muž, 69 let. 2x prodělal ischemickou CMP s pravostrannými symptomy. UZ: obliterace ACI l. sin. MRI: malá ložiska gliózy jsou patrná subkortikálně a kortikálně - vlevo parietálně. SPECT: bazálně je patrná oblast hypoperfúze - vlevo parietálně a temporálně - se zlepšením po vasodilatačním podnětu.

21 Kasuistika – vyčerpání CVR Muž, 60 let. Recidivující TIA s fatickou poruchou a pravostrannými symptomy. UZ: obliterace ACI l. sin. SPECT: bazálně je patrná hypoperfúze v temporální a frontální oblasti; oblast hypoperfúze většího rozsahu a závažnosti je patrná po aplikaci vasodilatačního podnětu.

22 Zachování vs. vyčerpání CVR

23 Závěrem Počet pacientů, u nichž bylo za pomoci Diamoxu prokázáno vyčerpání cerebrovaskulární rezervy, je srovnatelný s počtem pacientů, u nichž bylo prokázáno její zachování. Počet pacientů, u nichž byla prokázána redukce cerebrovaskulární rezervy, je přibližně o třetinu nižší.

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "SPECT mozku, průběh vyšetření s aplikací Diamoxu Bc. J. Hrbek, MUDr. K. Táborská FN Motol, KNME Praha, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google