Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis"— Transkript prezentace:

1 Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Chráněná krajinná oblast CHKO

3 Co je to CHKO? Rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem, s vysokým podílem přirozených ekosystémů a s velkým podílem TTP, s hojným zastoupením dřevin a popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Velkoplošné zvláště chráněné území

4 Cíl ochrany Zachovat harmonicky utvářenou krajinu a způsob hospodaření, který vedl k vytvoření krajiny např.: obnova vstavačových luk v Bílých Karpatech, zachování rybníkářské oblasti na Třeboňsku

5 Mapa rozmístění CHKO v ČR

6 Zajímavosti Na území ČR je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Nejstarší CHKO: Český ráj (1955) Nejmladší CHKO: Český les (2005) Největší CHKO: Beskydy ( ha) Nejmenší CHKO: Blaník (4 000 ha) Nejnavštěvovanější CHKO: Šumava, Český ráj, Moravský kras

7 Základní charakteristika
ochranné pásmo se u CHKO nevyznačuje rada CHKO neexistuje, oproti NP plán péče je na let, zpracovává ho MŽP

8 Ochranné zóny CHKO Dělení:
- území CHKO je rozděleno do 4 zón, odstupňovaná ochrana => 1. zóna CHKO nejpřísnější ochrana - vymezení zón a případné změny stanovuje MŽP vyhláškou Dělení: 1. zóna- JÁDROVÁ:- nejpřísnější ochrana,omezená lidská činnost, zakázané obhospodařování 2. zóna- POLOPŘIROZENÁ:- dovoleno extenzivní hospodaření 3. zóna- KULTURNÍ KRAJINA:- intenzivnější ex. hospodaření 4. zóna- OKRAJOVÉ OSÍDLENÍ:- dovoleno hospodaření s obecnými zásadami, zákaz skladování nebezpečných látek

9 Značení CHKO - cedulové značení: velká cedule, malý státní znak, písmo bílé, kategorie ochrany a název území - v mapách: 0,5 mm silná červená čára - hranice: značí se pruhově, červenou barvou, ve výšce 150 cm, 5 cm široké, 5 cm mezera mezi sebou, (1. pruh je po celém obvodu a 2. po obvodu části, která směřuje do nechráněného území) tzv.: uvnitř CHKO vidíme 1 pruh - venku CHKO vidíme 2 pruhy

10 Správa CHKO Má na území oblasti pravomoci státní správy
Vede správní řízení a je dotčeným orgánem ve stavebním řízení Všechny správy CHKO sdružuje jedna organizace – Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) s hlavním sídlem v Praze

11 CHKO Český les Datum vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 47 000 ha
Sídlo správy: Přimda 80% rozlohy pokryto lesem Skládá se ze 2 částí rozdělených koridorem dálnice D5 Důvod ochrany: původní cenné bučiny, vzácná rašeliniště s borovicí blatkou, pestré květnaté louky a pastviny

12 . Na území CHKO se nachází:
1 národní přírodní rezervace (Čerchovské hvozdy) 1 národní přírodní památka (Na požárech) 16 přírodních rezervací 5 přírodních památek. Rovněž jsou zde 4 navržené evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Český les je velmi malebný. Doposud zde najdeme přirozené toky, relativně přirozené lesní porosty a místy také obhospodařované pastviny. Malebnost krajiny dotvářejí areály opuštěných vesnic…

13 . Pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les.
Je geomorfologickým pokračováním Šumavy. Délka pohoří je přes 80 km, šířka do 15 km. Nejvyšší vrchol: Čerchov (1 042 m) Typickým rysem tohoto celku jsou ploché hřbety a široká mělká údolí Krajina je velmi podobná Šumavě (tvary povrchu, lesnatostí, řídkým osídlením), je však v průměru o 300–500 m nižší Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti

14

15 Z chráněných živočichů zde žije ohrožená vydra říční, tetřívek obecný, rys ostrovid či bobr evropský a mnoho dalších…. Z chráněných rostlin zde například roste áron plamatý, lilie zlatohlávek, bledule jarní, vrba borůvkovitá, tučnice obecná a různé druhy orchidejí.

16

17 Zdroje www.ochranaprirody.cz www.wikipedie.cz www.mzp.cz


Stáhnout ppt "Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis"

Podobné prezentace


Reklamy Google