Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněné oblasti ve Středočeském kraji Český ráj  Českým rájem byla nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.  Chráněná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněné oblasti ve Středočeském kraji Český ráj  Českým rájem byla nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.  Chráněná."— Transkript prezentace:

1

2 Chráněné oblasti ve Středočeském kraji

3 Český ráj  Českým rájem byla nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.  Chráněná Krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v Československu.  Celková plocha oblasti Český ráj činí 182 km².  Nachází se sto kilometrů severovýchodně od Prahy.

4 Charakter oblasti  Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou.  Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci.  Současná podoba je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země.  Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území.  Dlouhodobým působením lidského hospodaření vznikla vyvážená krajina.

5 Historické památky  Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.  Za zhlédnutí stojí také Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí.  Nejzajímavější místa oblasti jsou vybavena informačními panely.  Český ráj byl v roce 2002 nominován na Seznam světového dědictví UNESCO.

6 Český kras  Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972.  Celková plocha Chráněné krajinné oblasti Český kras je 128 km².  Jde o vápencové území s četnými krasovými jevy.  Přes svou malou nadmořskou výšku se zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf.  Díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, mají údolí mnohdy kaňonovitý ráz.

7 Charakter oblasti  Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která okouzlí srdce každého.  Vápencový podklad je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi.  Kromě krajinářských a estetických hodnot má i značný přírodovědný význam.

8 Lesy a fauna  Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost.  Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí.  O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty některých druhů plazů a obojživelníků a velká pestrost hmyzu.

9 Chráněná území v CHKO Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO  2 národní přírodní rezervace  4 národní přírodní památky  8 přírodních rezervací  4 přírodní památky

10 Křivoklátsko  Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v roce 1978.  Slouží k ochraně jedinečných společenstev ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky.  Jedná se o různé lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů.  Křivoklátsko bylo zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO a ptačích oblastí evropské soustavy Natura 2000.

11 Charakter oblasti  V jihozápadní části CHKO se vyskytují vyvřeliny z období starších prvohor.  Kambické břidlice a slepence, proslavily nálezy trilobitů a dalších zkamenělin.  Většina území je součástí geomorfologického celku Křivoklátská vrchovina.  Nejnižším bodem je údolí Berounky.  Nejvyšším vrcholem je Těchovín.

12 Lesy  Více než 63% území pokrývají převážně listnaté a smíšené lesy.  Na skalnatých vrcholech se vyskytují skalní stepi.  Pro nejnižší polohy jsou charakteristické dubohabrové háje, ve vyšších polohách převažují bučiny.  Strmé svahy jsou porostlé druhově pestrými suťovými lesy s hojným výskytem tisu červeného.

13 Fauna  Věkově rozrůzněné lesní porosty jsou útočištěm celé řady ohrožených druhů živočichů.  Hojně jsou rozšířeni obojživelníci a plazi.  Na Křivoklátsku pravidelně hnízdí celkem 120 druhů ptáků včetně vzácného výra velkého a čápa černého.

14 Význam  Svým společenským a ekologickým významem by tato CHKO Křivoklátsko mohla v budoucnu zcela jistě aspirovat na status Národního parku.

15 Blaník  Chráněná krajinná oblast Blaník leží ve středočeském kraji na jih od Vlašimi.  S rozlohou necelých 41 km² je Blaník nejmenší CHKO v naší republice.  Vznikla, aby ochránila a uchovala harmonicky vyváženou krajinu, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník.

16 Kolorit Krajiny  Kraj pod Blaníkem si dodnes uchoval neopakovatelný kolorit krajiny.  Velmi cenný klad - - krajina stále živá.  Základním prvkem oblasti je mozaika lesních celků…  Prostředí doposud nenarušené.

17 Charakter oblasti  Je atraktivní z hlediska rekreace a turistiky.  Velký a Malý Blaník – bučiny a smíšené lesy  Blanice teče z jihu na sever – příklad meandrující řeky

18 Autoři Lukáš Dastych Ladislav Hrubeš Ladislav Hrubeš Petr Horsák Pavel Urbán Pavel Urbán


Stáhnout ppt "Chráněné oblasti ve Středočeském kraji Český ráj  Českým rájem byla nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.  Chráněná."

Podobné prezentace


Reklamy Google