Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnotová analýza Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hledání a navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnotová analýza Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hledání a navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného."— Transkript prezentace:

1 Hodnotová analýza Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hledání a navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného objektu s cílem zvýšit jeho efektivnost. Je založena na analýze a všestranném posouzení vztahů mezi užitečností výrobku, materiálovými zdroji, kapitálem, investičními prostředky a disponibilními pracovními zdroji.

2 Hodnotová analýza Kritérium efektivnosti řešení je poměr mezi úrovní uspokojené potřeby vyjádřenou stupněm splnění funkcí a náklady na její zajištění. E…míra efektivnosti nebo taky kritérium efektivnosti U…celková užitečnost řešení C…nabídková cena (resp. N… náklady) k…koeficient významu funkce b…koeficient plnění dané funkce

3 Hodnotová analýza Komplexnost řešení problémů pomocí hodnotové analýzy vyžaduje, aby se uplatňoval interdisciplinární přístup, který se realizuje prostřednictvím týmové práce. Při aplikaci hodnotové analýzy se dodržuje posloupnost etap, kroků a operací jako ověřeného pracovního plánu metodického postupu.

4 Hodnotová analýza Pro každé předložené řešení je třeba stanovit jeho míru efektivnosti a jednotlivé míry efektivnosti porovnat mezi sebou. Řešení s nejvyšší mírou efektivnosti je považováno za optimální. Cílem každého případu uplatnění hodnotové analýzy je dosahovat optima užitku při minimálních nákladech.

5 Hlavní rysy metodiky hodnotové analýzy
požadavek efektivnosti požadavek optimality E  max systémový přístup funkční přístup k problému ovlivňování vynakládání nákladů týmová práce

6 Metodika hodnotové analýzy
systém hodnotové analýzy – tvoří komplex čtyř provázaných prvků: potřeb společnosti nebo jednotlivce, objektu neboli předmětu analýzy, nástrojů (metodologie), subjektů (hodnotových inženýrů, odborníků specialistů i generalistů, respondentů)

7 Metodika hodnotové analýzy
soubor zásad hodnotové analýzy používání pracovního postupu (plánu) a metodiky hodnotové analýzy, zjišťování příčin snižujících užitečnost, využívání informací z nejlepších zdrojů, využívání odborníků a specializovaných útvarů, využívání dobrých lidských vztahů, podrobné zjišťování všech nákladů, používání kritéria: Vydal bych své peníze tímto způsobem? včasností hodnocení.

8 Metodika hodnotové analýzy
odborná terminologie pracovní postup hodnotové analýzy Hodnotová analýza je tedy metodika rozhodování, která umožňuje stanovením poměru funkčnosti a zdrojů na její zajištění určení míry efektivnosti a výběr optimální varianty hodnoceného předmětu. Kromě toho je hodnotová analýza metodou tvůrčí práce při návrzích nových variant řešení. Je kombinací technického, ekonomického, ekologického, společenského (ale i individuálního) pohledu na zkoumaný problém.

9 Metodika hodnotové analýzy
pracovní postup hodnotové analýzy přípravnou fázi analytickou fázi tvůrčí fázi realizační fázi

10 Metody hodnotové analýzy
Subjektivní metody Klasifikační Bodovací Párového porovnání Indexových koeficientů Kombinace metody funkčně srovnávací a klasifikační Heuristické metody Exaktní metody

11 Hodnotová analýza – použité zdroje
Kadlčáková, A.:Ekonomika ve stavebnictví 50: Hodnotový management. ČVUT, Praha, 2002. Vysloužil,R.: Uplatnění hodnotové analýzy v praxi. ( ) Sedláček, M., Vrchota, J.:Hodnotová analýza a metrika v pojetí procesního managementu. (

12 Komunikační plán Mezi hlavní cíle projektového manažera patří:
vybudování, nastavení a udržování komunikačních kanálů uvnitř projektového týmu, směrem k zákazníkům i subdodavatelům. Komunikační plán Zajišťuje informovanost všech zúčastněných stran. Formální dokument nebo projektová příručka Dává účastníkům návod kdy, jak a co je potřeba připravit.

13 Vývojové diagramy Vývojový diagram je grafické znázornění nějakého algoritmu nebo procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých dílčích operací symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Vývojový diagram má nečastější použití v informatice a programování.

14 Vývojové diagramy Konec a začátek algoritmu
začátek a konec cyklus s určeným algoritmu počtem opakování běžný příkaz zobrazení výstupu podmíněný výraz uložení dat do souboru spojovací značka ano ne

15 Vývojové diagramy


Stáhnout ppt "Hodnotová analýza Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je hledání a navrhování zlepšeného nebo až zásadně nového řešení analyzovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google