Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátkodobé kolísání ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátkodobé kolísání ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Krátkodobé kolísání ekonomiky

2 Hospodářský cyklus (cyklické kolísáním ekonomiky) zn
Hospodářský cyklus (cyklické kolísáním ekonomiky) zn. pravidelné střídání fází růstu a poklesu HDP. Dlouhodobý ekonomický růst a krátkodobé kolísání ekonomiky fáze růstu se nazývá expanze (konjunktura) fáze poklesu recese, případně zvlášť závažný pokles - deprese. Kolísání HDP je charakteristickým znakem tržní ekonomiky, která je principálně díky inovacím apod. vnitřně nestabilní. Fáze expanze proto nutně přecházejí ve fáze recese. Každá recese ale jednou skončí a přejde opět ve fázi expanze.

3 Kolísání HDP a dalších veličin
ozdravný proces recese (zadluženost, neproduktivní investice, růst nákladů firem, zhodnocování měny) učení se z chyb vs. finanční inovace, odlišné statky způsobují nové chyby ve fázi expanze a ty jsou znovu napravovány ve fázy recese procyklické ukazatele: C,I, NX, π, index akciov. trhů, M proticyklické veličiny: u, deficit BS acyklické veličiny: G a r předstihové a zpožděné veličiny vývoje HDP (indexy, u)

4 Příčiny kolísání – na straně agregátní poptávky
kolísání agregátních výdajů (AE), tedy v růstu nebo poklesu C, Ip, G, NX růst AE může vést k růstu HDP (Y), pokles AE může vést k poklesu Y spotřební a investiční výdaje kolísají, pokud se mění faktory, na kterých závisí. G a NX kolísají, pokud se mění faktory, na kterých závisí.

5 Princip multiplikátoru a akcelerátoru
Růst Y je podmíněn růstem Ip, a že tento růst Ip se projevuje v dalším růstu Y = princip akcelerátoru. Bohužel, tento princip platí i opačně: pokud hodnota Y klesá, není potřeba tolik kapitálových statků k produkci nižší úrovně Y. Firmy potom snižují své investiční výdaje, na agregátní úrovni klesá hodnota Ip. Pokud hodnota Y roste, tak je hodnota In kladná. Pokud hodnota Y stagnuje, tak je hodnota In nulová. Pokud hodnota Y klesá, tak je hodnota In záporná

6 Příčiny kolísání – na straně agregátní nabídky
Zvýšení (snížení ) vzácnosti vstupů – náklady, zisky, produkce Inovace znamenají technický pokrok – nové statky, vyšší kvalita, úspora nákladů. Institucionální faktory - vliv institucí (formálních a neformálních pravidel) na rozhodování firem, kolik a kde produkovat (tj. zda produkovat v dané zemi), např. vymahatelnost práva, korupce, vysoké zdanění, nejasné právní předpisy

7 Great Moderation

8 Ukazatele USA 1995-2000 Tempo růstu reálného HDP: 2,5-4,8%
Míra inflace: 1,5-3,3 % Míra nezaměstnanosti: průměrně 4 % Příčiny: technologické inovace (posun křivky AS) doprovázené zvýšenou spotřebou (posun křivky AD)


Stáhnout ppt "Krátkodobé kolísání ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google