Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPRAVA NEČINNÝCH A NEOBSAZENÝCH LOKOMOTIV LOK ŘADY – 743 ZPRACOVAL ODBORNÝ LEKTOR ZPRACOVAL ODBORNÝ LEKTOR Bc. Jiří Bodó Bc. Jiří Bodó 2010 2010

2 Co o přepravě konkrétní řady HDV jako „nečinné“, říkají různé dokumenty Co o přepravě konkrétní řady HDV jako „nečinné“, říkají různé dokumenty a také provozní zkušenosti: -po technické stránce -po technické stránce - technická dokumentace výrobce pro konkrétní řadu HDV - pro „provoz“ je základním dokumentem MPBP – M trakce a její příloha - dokument dopravce po technické stránce (ČD, CARGO, SŽDC, externí dopravci apod., např. dvojčlenné řízení, zkušenosti z provozu v zimních podmínkách apod.) -po dopravní stránce - D2 (příl. 23) –zrušeno r 2010 - Rozkaz o zavedení GVD – platný v tomto roce - dokument dopravce po dopravní stránce (ČD, CARGO, SŽDC, externí dopravci apod.) Poznámka: Poznámka: -tuto prezentaci berte jako „kuchařku“ co a jak se konkrétně na mašince musí udělat, abychom ji při přepravě neublížili, abychom ji „nevypálili“, aby jezdila a vydělávala udělat, abychom ji při přepravě neublížili, abychom ji „nevypálili“, aby jezdila a vydělávala korunky korunky -pod pojmem „dokumenty“ se zde rozumí různé výnosy, opatření, rozkazy, příručky apod.

3 Položme si několik otázek k přepravě tzv. „nečinných“ lokomotiv (HDV): Položme si několik otázek k přepravě tzv. „nečinných“ lokomotiv (HDV): - co se rozumí pod pojmem „nečinná“ lokomotiva (tady a teď především z technického hlediska), (tady a teď především z technického hlediska), - jaké nebezpečí hrozí pro provoz při její přepravě, - jaké nebezpečí hrozí pro provoz při její přepravě, - proč se vůbec lokomotivy přepravují jako „nečinné“ ??? - proč se vůbec lokomotivy přepravují jako „nečinné“ ??? - rozdělme si práce při přípravě na přepravu, abychom na něco nezapomněli - „nečinná“ lokomotiva je domluvený termín, kdy lok není zpravidla obsazená a tudíž není pod dohledem - „nečinná“ lokomotiva je domluvený termín, kdy lok není zpravidla obsazená a tudíž není pod dohledem (z hlediska: -brzdění, -elektriky ) a je nutné ji po provozní stránce přepravit „odněkud někam“ (z hlediska: -brzdění, -elektriky ) a je nutné ji po provozní stránce přepravit „odněkud někam“ - při přepravě hrozí nebezpečí jejího poškození – nejčastěji dochází k vyhřátí obručí, - při přepravě hrozí nebezpečí jejího poškození – nejčastěji dochází k vyhřátí obručí, vypálení / zkratu trakčního obvo du vypálení / zkratu trakčního obvo du - v tomto případě nemusí být HDV po provozní stránce plně funkční - v tomto případě nemusí být HDV po provozní stránce plně funkční – je přepravované (tažené) jako „vagon“ – je přepravované (tažené) jako „vagon“ - příprava lok na přepravu obsahuje práce, které si rozdělíme z různých stránek (hledisek): - příprava lok na přepravu obsahuje práce, které si rozdělíme z různých stránek (hledisek): - po dopravní stránce to jsou práce: - kde bude lok zařazena ve vlaku, jak to bude s návěstí-konec vlaku, jak s vedením vlakové - kde bude lok zařazena ve vlaku, jak to bude s návěstí-konec vlaku, jak s vedením vlakové dokumentace dokumentace - po technické stránce to jsou práce: - po technické stránce to jsou práce: - z hlediska trakce – provést úpravu / kontrolu v trakčním obvodu, nebo „něco“ udělat - z hlediska trakce – provést úpravu / kontrolu v trakčním obvodu, nebo „něco“ udělat na převodovce (trakční, nápravové), na převodovce (trakční, nápravové), - z hlediska „ostatních prací “ – práce: -uvést lok do bezpečného stavu (dle MPBP), -aby byla funkční - z hlediska „ostatních prací “ – práce: -uvést lok do bezpečného stavu (dle MPBP), -aby byla funkční vlaková brzda, -„vyřadit“ ostatní brzdy, -vyřadit VZ, -provést zápisy do knih (oprav, záznamníku, vlaková brzda, -„vyřadit“ ostatní brzdy, -vyřadit VZ, -provést zápisy do knih (oprav, záznamníku, předávky), -kam a jak to nahlásit, -co udělat s rychloměrem, -zamknout lok předávky), -kam a jak to nahlásit, -co udělat s rychloměrem, -zamknout lok

4 Při nesplnění podmínek pro přepravu po technické stránce z hlediska trakce hrozí, že: - když u lok ET nebo lok MT s elektrickým přenosem výkonu nebude „někde“ - když u lok ET nebo lok MT s elektrickým přenosem výkonu nebude „někde“ rozpojený trakční obvod (podle konstrukce HDV: -odpojovače, -linkové stykače, rozpojený trakční obvod (podle konstrukce HDV: -odpojovače, -linkové stykače, -trakční stykače, -měniče směru apod.), -trakční stykače, -měniče směru apod.), může dojít k tzv. generátorickému chodu trakčních motorů může dojít k tzv. generátorickému chodu trakčních motorů -co se tedy na HDV lehce může stát: -co se tedy na HDV lehce může stát: - bude-li na měniči směru zařazen jiný směr, než pojedeme, TM se nabudí - bude-li na měniči směru zařazen jiný směr, než pojedeme, TM se nabudí remanentním magnetismem a začne „ brzdit „, remanentním magnetismem a začne „ brzdit „, - může dojít až k jeho zablokování a smyku dvojkolí, - může dojít až k jeho zablokování a smyku dvojkolí, - nebo může dojít někde v trakčním obvodu k závadě - elektrickému přeskoku - nebo může dojít někde v trakčním obvodu k závadě - elektrickému přeskoku nebo k vypálení tlumivky nebo k vypálení tlumivky -u lok MT s mechanickým nebo hydraulickým přenosem výkonu může -u lok MT s mechanickým nebo hydraulickým přenosem výkonu může dojít k zadření zpravidla trakční převodovky dojít k zadření zpravidla trakční převodovky Při nesplnění podmínek pro přepravu po technické stránce z hlediska brzdy hrozí, že: -nebude funkční vlaková brzda-nebude vůbec brzdit nebo bude málo brzdit nebo to -nebude funkční vlaková brzda-nebude vůbec brzdit nebo bude málo brzdit nebo to bude zezadu odbrzďovat apod. bude zezadu odbrzďovat apod. -bude brzdit elektricky řízená přídavná brzda, parkovací brzda -bude brzdit elektricky řízená přídavná brzda, parkovací brzda -pozor na ostatní druhy brzd: -ruční brzdy, -magnetické, -střadačové -pozor na ostatní druhy brzd: -ruční brzdy, -magnetické, -střadačové

5 VÝŇATEK Z MPBP - 1993

6 Výňatek z rozkazu o zavedení GVD – 2009/2010 – str. 19 neobsazeno neobsazeno

7

8 POZOR: POZOR: Ve spolupráci s řídícími aparáty Ve spolupráci s řídícími aparáty (dopravy-SŽDC, svými dispečery, strojmistry), je nutné rozhodnout, zda a jakým způsobem bude tato lok jako „nečinná“ přepravena (dopravy-SŽDC, svými dispečery, strojmistry), je nutné rozhodnout, zda a jakým způsobem bude tato lok jako „nečinná“ přepravena

9 Kde to vše najdeš na HDV Brzdový blok: (vzduchový panel I) L strana: -šoupátko a UK VZ -UK přídavné a park. Brzdy (ke škrtičům) P strana: -UK přístrojového vzduchojemu -UK parkovací a přídavné brzdy -před vstupem do strojovny si uveď lok do bezpečného stavu dle MPBP a zajisti si ji proti ujetí Brzdič DAKO BSE Táhlo UK z brzdiče - hlavní potrubí – 5 bar - napájecí / rozváděcí potrubí – 10 bar Potrubní spojka se zpětnou záklopkou a uzavíracími kohouty Pro přepojení plnění zásobovacích vzduchojemů při přepravě „nečinná“ Hlavní vzduchojemy (pod bruknou/ochozem) -v rozvaděči-trakční stykače -v malém představku-brzdové stykače

10 Poloha kohoutů při normálním provozu: -kohout 1 otevřen -kohout 2 zavřen -vzduch proudí z HV (10 bar) do napájecího / rozváděcího potrubí Poznámka: možno použít i při přepravě „nečinná“, jsou-li spojené i „žluté hadice“ Potrubní spojka se zpětnou záklopkou a uzavíracími kohouty 1 1 Poloha kohoutů při přepravě „nečinná“: -kohout 1 zavřen -kohout 2 otevřen -vzduch proudí z HP (5 bar) do napájecího / rozváděcího potrubí Poznámka: použije se při přepravě „nečinná“, jsou-li spojené jen „červené hadice“

11

12 Brzdový blok: (vzduchový panel I) L strana: -UK ke škrtičům a EPV el. přídavné a obou parkovacích brzd -šoupátko a UK VZ Brzdový blok: (vzduchový panel I) L strana: -UK k tlakovému relé parkovací brzdy

13 -UK do tlakového relé elektrické přídavné brzdy Brzdový blok: (vzduchový panel I) P strana: -UK přístrojového vzduchojemu Doporučení: uzavřít UK při přepravě, kdy jsou zapojené jen červené hadice, snižuje se spotřeba vzduchu z HP -UK do tlakového relé parkovací brzdy

14

15 táhlo UK z brzdiče DAKO BSE do HP (5 bar)

16 Další úkony (kuchařka), které je zapotřebí udělat, aby to jelo a nerozbilo se: (podle této kuchařky se vaří, jak dá provozní situace): Pozor, přípravu HDV k přepravě řešit podle toho, jestli: Pozor, přípravu HDV k přepravě řešit podle toho, jestli: - stojí na vlaku - stojí na vlaku - stojí samostatně - stojí samostatněPoznámka: vždy předpokládej, že lok je na spádu a může ujet, vždy předpokládej, že lok je na spádu a může ujet, takže si ji zajisti proti ujetí (ruční brzda, klíny, zarážky) takže si ji zajisti proti ujetí (ruční brzda, klíny, zarážky) Přestav ovladače samočinné brzdy do „Z“ - na obou stanovištích Přestav ovladače samočinné brzdy do „Z“ - na obou stanovištích Přestav oba ovladače elektrické přídavné brzdy do „odbrzděno - aretováno“ Přestav oba ovladače elektrické přídavné brzdy do „odbrzděno - aretováno“ Podle potřeby (výnosů firmy) vypni rozvaděč brzdy, odvětrej PV + BV Podle potřeby (výnosů firmy) vypni rozvaděč brzdy, odvětrej PV + BV (pozor, ať ti mašina neujede) (pozor, ať ti mašina neujede) Zavři kohout k šoupátku VZ – zapiš to do „Záznamníku….“ Zavři kohout k šoupátku VZ – zapiš to do „Záznamníku….“ Zapiš do „Knihy předávky“, že HDV je v režimu „nečinná“ Zapiš do „Knihy předávky“, že HDV je v režimu „nečinná“ Po dojetí na místo (podle možností), uveď HDV do provozního stavu Po dojetí na místo (podle možností), uveď HDV do provozního stavu a zase to zapiš do „Knihy ……..“, nezapomeň na kohout VZ + zápis do „Záznamníku …..“ a zase to zapiš do „Knihy ……..“, nezapomeň na kohout VZ + zápis do „Záznamníku …..“ Vypni baterii (případně lednici, VZ, rdst) Vypni baterii (případně lednici, VZ, rdst) Nezapomeň na klíče od HDV Nezapomeň na klíče od HDV


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s. CENTRUM TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ČESKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google