Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly. Radka Janebová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly. Radka Janebová."— Transkript prezentace:

1 Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly. Radka Janebová

2 Vymezení ekosystémové perspektivy Slouží k porozumění vztahu mezi lidmi a jejich sociálním prostředím a zároveň nabízí nástroje k řešení případných problémových interakcí. Centrem její pozornosti je tedy „osoba v prostředí“.

3 Zdroje ekosystémové perspektivy Obecné systémové teorie Pomáhají popsat složitou sociální realitu do popsatelných konstruktů: 1. Do systémů, ve kterých lidé fungují (mikrosystém, mezosystém, makrosystém) 2. Pomáhají charakterizovat interakce (transakce) mezi systémy (vstupy, zpracování, výstupy, zpětná vazba) Ekologie Inspirace vyplývá ze zaměření ekologie na přizpůsobování se organismů na prostředí (adaptace). vs. Resilience – oboustranné přizpůsobení (prostředí lidem a lidé prostředí) Důraz na silné stránky klienta i jeho prostředí.

4 Ad 1) Typy systémů Mikrosystém Mezosystém Makrosystém

5 Ad 2) Charakteristika interakcí Zpracování informací či energie ze strany systému, vůči kterému energie směřuje. Výstupy: Reakce přijímajícího systému či prostředí na vyslanou energii. Zpětná vazba: Reakce vysílajícího systému či prostředí na obdržené výstupy. Vstupy: Energie a zdroje systému či prostředí, které jsou vysílány vůči jinému systému či prostředí.

6 Principy ESP Zaměřuje se na sociální fungování. 3 úkoly: Posilovat kompetence klientů uspokojovat vlastní potřeby a reagovat adekvátně na požadavky prostředí. Ovlivňovat sociální prostředí takovým způsobem, aby umožňovalo uspokojení potřeb klientů. Zlepšovat vzájemné interakce mezi klienty a jejich sociálním prostředím.

7 Typy sociálního fungování Adaptivní (přizpůsobivé) sociální fungování -lidé mají problémy, ale zvládají je řešit s využitím vlastních zdrojů Rizikové sociální fungování - někteří lidé nemají k dispozici vlastní zdroje, sociální pracovnice by měli řešit skrze preventivní práci Maladaptivní (nepřizpůsobivé) sociální fungování - problémy jsou tak vážné, že je systémy nezvládají řešit

8 Přístup orientovaný na úkoly - specifika Tvůrci – A. W. Reid a L. Epsteinová Vyvinut přímo v rámci sociální práce. Orientován na krátkodobé intervence. Principy – partnerství a posilování. Předpoklad aktivního a motivovaného klienta. Rizika: nefunguje s nemotivovanými, neaktivními a nekompetentními klienty (což je velká řada klientů) - v kontextu kontroly.

9 Přístup orientovaný na úkoly – šest kroků 1.Příprava (zjištění legitimity intervence – zjištění kontextu pomoci, v kontextu kontroly je odmítnut). 2.Explorace problému (1. až 6. schůzka) – vyjasnění a seřazení klientových problémů. 3.Dohoda o cílech (4. až 7. schůzka) – výstupem smlouva – kdo udělá co, za jakých podmínek a do kdy. 4.Plnění úkolů (7. až 10. schůzka) – podpora a motivace klienta k plnění úkolů. 5.Ukončení (2 až 3 kontakty) – rozhovory o pokrocích a fungování klienta bez pracovnice 6.Vyhodnocení – hodnocení úspěšnosti práce

10 Použitá literatura: JANEBOVÁ, R. Teorie a metody sociální práce – reflexivní přístup. Pracovní materiál pro skripta. 2013, s. 100 - 111 (12) NAVRÁTIL, P. Přístup orientovaný na úkoly. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, str. 231-237. (7)


Stáhnout ppt "Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly. Radka Janebová."

Podobné prezentace


Reklamy Google