Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly."— Transkript prezentace:

1 Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly.
Radka Janebová

2 Vymezení ekosystémové perspektivy
Slouží k porozumění vztahu mezi lidmi a jejich sociálním prostředím a zároveň nabízí nástroje k řešení případných problémových interakcí. Centrem její pozornosti je tedy „osoba v prostředí“.

3 Zdroje ekosystémové perspektivy
Ekologie Obecné systémové teorie Inspirace vyplývá ze zaměření ekologie na přizpůsobování se organismů na prostředí (adaptace). vs. Resilience – oboustranné přizpůsobení (prostředí lidem a lidé prostředí) Důraz na silné stránky klienta i jeho prostředí. Pomáhají popsat složitou sociální realitu do popsatelných konstruktů: 1. Do systémů, ve kterých lidé fungují (mikrosystém, mezosystém, makrosystém) 2. Pomáhají charakterizovat interakce (transakce) mezi systémy (vstupy, zpracování, výstupy, zpětná vazba)

4 Ad 1) Typy systémů

5 Ad 2) Charakteristika interakcí

6 Principy ESP Zaměřuje se na sociální fungování. 3 úkoly:
Posilovat kompetence klientů uspokojovat vlastní potřeby a reagovat adekvátně na požadavky prostředí. Ovlivňovat sociální prostředí takovým způsobem, aby umožňovalo uspokojení potřeb klientů. Zlepšovat vzájemné interakce mezi klienty a jejich sociálním prostředím.

7 Typy sociálního fungování
Adaptivní (přizpůsobivé) sociální fungování -lidé mají problémy, ale zvládají je řešit s využitím vlastních zdrojů Rizikové sociální fungování - někteří lidé nemají k dispozici vlastní zdroje, sociální pracovnice by měli řešit skrze preventivní práci Maladaptivní (nepřizpůsobivé) sociální fungování - problémy jsou tak vážné, že je systémy nezvládají řešit

8 Přístup orientovaný na úkoly - specifika
Tvůrci – A. W. Reid a L. Epsteinová Vyvinut přímo v rámci sociální práce. Orientován na krátkodobé intervence. Principy – partnerství a posilování. Předpoklad aktivního a motivovaného klienta. Rizika: nefunguje s nemotivovanými, neaktivními a nekompetentními klienty (což je velká řada klientů) - v kontextu kontroly.

9 Přístup orientovaný na úkoly – šest kroků
Příprava (zjištění legitimity intervence – zjištění kontextu pomoci, v kontextu kontroly je odmítnut). Explorace problému (1. až 6. schůzka) – vyjasnění a seřazení klientových problémů. Dohoda o cílech (4. až 7. schůzka) – výstupem smlouva – kdo udělá co, za jakých podmínek a do kdy. Plnění úkolů (7. až 10. schůzka) – podpora a motivace klienta k plnění úkolů. Ukončení (2 až 3 kontakty) – rozhovory o pokrocích a fungování klienta bez pracovnice Vyhodnocení – hodnocení úspěšnosti práce

10 Použitá literatura: JANEBOVÁ, R. Teorie a metody sociální práce – reflexivní přístup. Pracovní materiál pro skripta. 2013, s (12) NAVRÁTIL, P. Přístup orientovaný na úkoly. In MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, str (7)


Stáhnout ppt "Ekosystémová perspektiva. Přístup orientovaný na úkoly."

Podobné prezentace


Reklamy Google