Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.3/0366 Komunikační poradenské centrum CEPROS Žadatel: CEPROS, o. s. Partneři: NRZP, ERC-Č kontaktní osoba: Josef Ježek, mobil: 603473435,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0366 Komunikační poradenské centrum CEPROS Žadatel: CEPROS, o. s. Partneři: NRZP, ERC-Č kontaktní osoba: Josef Ježek, mobil: 603473435,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0366 Komunikační poradenské centrum CEPROS Žadatel: CEPROS, o. s. Partneři: NRZP, ERC-Č kontaktní osoba: Josef Ježek, mobil: 603473435, e-mail: info@cepros.info www.cepros.info CENTRUM PRO PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Krátký popis záměru projektu Realizace poradenských služeb, odborných konzultací a praktických návodů msp vč. OSVČ a jejich zaměstnancům v oblastech: -vnější komunikace (P.R.) -komunikační a prezentační dovednosti -informační technologie (IT) jako nástroje rozvoje, prezentace a komunikace firem s obch. partnery, médii, veřejností a jako nástroje při hledání nových inf. zdrojů

3 3 1 Zaměření projektu Problémy řešené projektem -rozvoj počítačové gramotnosti a využívání IT vč. internetu při podnikání -rozvoj komunikačních dovedností i vlastní osobnosti -P.R. v plném slova smyslu, řešení krizové komunikace, apod. -podpora osob se ZP

4 4 1 Zaměření projektu Logický rámec projektu - z technických důvodů v písemné příloze

5 5 1 Zaměření projektu Náklady projektu na lidi (osobní náklady + dodávky) - 2.495.000 Kč Náklady projektu na vybavení, místností, přístrojů, apod. - 1.233.000 Kč

6 6 1 Zaměření projektu Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků -silné malé a střední podnikání: ekonomický, ale i sociální základ společnosti (viz vyspělé státy) -posílení konkurenceschopnosti msp – dlouhodobý stabilní a udržitelný rozvoj -podpora ekonomických aktivit osob s handicapem a tedy jejich plnohodnotného zapojení do společnosti

7 7 2 Cílové skupiny Cílové skupiny: -zaměstnanci -OSVČ -zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé)

8 8 2 Cílové skupiny Přínosy pro cílovou skupinu Projekt pomůže cíl.skupinám zvládnout a zdokonalit efektivitu řízení a osvojit si - komunikační a prezentační schopnosti - strategii, techniky a nástroje P.R - znalosti v oblasti IT Projekt do svých cíl. skupin zahrnul i osoby se ZP - mobilní poradenské služby (v místě jejich bydliště, pracoviště, apod.)

9 9 2 Cílové skupiny Zapojení (motivace) cílových skupin -partner projektu – NRZP ČR (odb.garant) -oslovujeme další organizace osob se ZP -oslovení AMSP, HK hl.m.Prahy -zpětná vazba ze strany klientů

10 10 2 Cílové skupiny Doprovodná opatření pro cílové skupiny (stravovaní, babysiting, asistence pro hendikepované, doprava…) - nejsou

11 11 2 Cílové skupiny Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2? - 31 % („nominální“ hodnota)

12 12 3 Typy činností Typy činností realizované projektem -konzultace -mobilní konzultace -www stránky

13 13 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení -pravidelné porady realizačního týmu (1 až 2 x měsíčně) -vyhodnocování ze strany konzultantů (měs. přehledy činnosti) -zpětná vazba ze strany klientů -ad hoc individuální porady s konzultanty Hodnocení: -průběžné čerpání rozpočtu -sledování monitorovacích ukazatelů -vyhodnocování kvality a užitečnosti konzultací

14 14 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Složení realizačního týmu -příjemce – předseda o.s., manažer projektu -partneři – předsedové partnerských organizací -konzultanti Velikost týmu – 5 osob Nakupované služby: -konzultace -účetní služby -internet

15 15 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Dosavadní zkušenosti s řízením projektu: -pravidelné porady realizačního týmu -vyhodnocování – viz výše -komunikace – operativní (osobní, telefon, e-mail) -závěr: zkušenosti s řízením projektu díky přístupu zúčastěných dobré Problémy: - vyhledávání klientely mezi osobami se ZP (na rozdíl od osob bez handicapu) – ne vždy tyto osoby jeví zájem o změnu

16 16 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Popis hlavních rizik, prevence, řešení problémů Rizika: -nedostatek klientely -pozdní příchod plateb -změna pravidel během hry Řešení: -aktivní vyhledávání a oslovování potenciální klientely (zejm. osoby se ZP) Změna harmonogramu: -posun mobilních konzultací (pozdější nákup vozidla vzhledem k nutnosti vyjasnit parametry – DPH, apod.)

17 17 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Přenositelné (nové) zkušenosti s řízením projektu: - zásadní nové zkušenosti s řízení projektu nejsou

18 18 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu -osobní oslovování potenciálních partnerů -internetová reklama – bude zadána po příchodu další platby -leták: připraven, realizace po příchodu další platby

19 19 5 Zajištění publicity - leták Chcete, aby Vaše živnost / firma lépe prosperovala? Jste malý, střední podnik, OSVČ nebo jejich zaměstnanec? Nyní máte jedinečnou možnost ! Naše poradenské služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ, a to díky podpoře z Evropského sociálního fondu a národních zdrojů. V čem se můžete zdokonalit? 1) Komunikační a prezentační dovednosti: Rétorika, prezentace, image osobnosti, etika efektivní komunikace 2) Vnější komunikace (Public Relations): Komunikační strategie a nástroje, pravidla komunikace s médii, mediální trénink a krizová komunikace, internetové projekty, mediální výstupy, tiskové konference a zprávy 3) Využití informačních technologií (IT) ve vnější komunikaci, při rozvoji podnikání a hledání informačních zdrojů: IT jako důležitý marketingový nástroj (reklama, zdroj informací o trhu a moderní prostředek komunikace Specifické IT služby a programy pro osoby se ZP, IT jako pomocník osob se zdravotním handicapem Zaujala Vás naše nabídka, chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! KOMUNIKAČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM CEPROS telefon / fax/ záznamník: 283 842 134 e-mail: info@cepros.infoinfo@cepros.info mobil: 775 64 11 80, 775 11 88 77 kancelář: Praha 8 - Libeň, V Zahradách 13 (po - pá 9.00 - 17.00)

20 20 5 Zajištění publicity Funkce webu: -http:// www.cepros.infowww.cepros.info Podrobné informace o: -náplni programu (obsah konzultací) -možnosti konzumace služeb projektu -kontakty -otázky a odpovědi

21 21 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni, inovované produkty) Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)? Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 033056 ORGANIZACE04012 PRODUKTY055

22 22 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu -především podpora osob se ZP (větší šance na uplatnění) -vznik nových produktů – odborné konzultační služby

23 23 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Horizontální témata -rovné příležitosti (podpora osob s handicapem) -informační společnost (rozvoj znalostí IT a zejména internetu)

24 24 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Partnerství -partnerství vyplývající z projektu -nově navazovaná partnerství (další organizace osob s handicapem, podnikatelské organizace)

25 25 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Stručná charakteristika nejzajímavějších činností RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti: -mobilní konzultace („konzultant do domu“) -tématika konzultací (kromě IT i komunikační a prezentační dovednosti a P.R.)

26 26 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů -zjednodušení monitorovacích zpráv (neopakování údajů v „různých kolonkách“) -kombinace přehledu čerpání rozpočtu a rozpočtových úprav -další platba dle očekávaných výdajů, nikoli dle minulého období

27 27 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů (podání žádosti, změna vah hodnocení, elektronická komunikace a administrace...) -vytvořit „metropolitní region“ pro programy (tedy Praha + celé nebo část Středních Čech -zkvalitnění a především unifikace používaného SW (nesmyslné variace žádostí) -zvážit, zda potřebujeme tolik plenit naše lesy či zda žijeme spíše v e-době


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0366 Komunikační poradenské centrum CEPROS Žadatel: CEPROS, o. s. Partneři: NRZP, ERC-Č kontaktní osoba: Josef Ježek, mobil: 603473435,"

Podobné prezentace


Reklamy Google