Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko informací a poradenství ČSVTS CZ 04.3.07/4.1.02.3/0377 Český svaz vědeckotechnických společností Hospodářská komora hl.m.Prahy Ing. Pavel Čihák,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko informací a poradenství ČSVTS CZ 04.3.07/4.1.02.3/0377 Český svaz vědeckotechnických společností Hospodářská komora hl.m.Prahy Ing. Pavel Čihák,"— Transkript prezentace:

1 Středisko informací a poradenství ČSVTS CZ 04.3.07/4.1.02.3/0377 Český svaz vědeckotechnických společností Hospodářská komora hl.m.Prahy Ing. Pavel Čihák, MUDr.Mgr. Petr Struk Ing. Milan Dezort 723470505 sip-csvts@centrum.cz www.sip-csvts.cz LOGO zadatele Male ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Projekt řeší následující problémy nedostatečnou informovanost malých a středních podniků (MSP) o možnosti čerpat podporu z rozvojových programů ČR a EU, nedostatečné znalosti projektového řízení, taktiky a administrace předkládání návrhů na projekty Cílem projektu je především poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům pražských MSP, členům ČSVTS, Hospodářské komory hl.m. Prahy (HKP) znalosti, které jim umožní efektivní zapojení do národních rozvojových programů a do programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU Poskytnout Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků - vztah podnikatelského (privátního) a veřejného zájmu na projektu

3 3 rozvíjet informační, poradenský a vzdělávací potenciál ČSVTS a HKP poskytnout speciální a projektové poradenství pilotnímu vzorku klientů z cílové skupiny vytvořit neformální, účelně kooperující síť konzultantů v ČSVTS a HKP Splnění cílů projektu přispěje k efektivnímu zvýšení čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU podnikatelskými subjekty a k rozvoji podnikatelského sektoru v ČR

4 4 2 Cílové skupiny Pražské MSP a samostatně výdělečně činné osoby získají přehledné a aktuální informace o podnikatelském prostředí a o možnostech podpory z národních zdrojů a rozvojových programů EU, budou pro ně organizovány semináře, speciální a projektové poradenství, konzultace a asistence podávání projektů Členské organizace ČSVTS a HKP získají mimo shora uvedených přehledných a aktuálních informací možnost uplatnění svých poradenských a školitelských kapacit v rámci projektových aktivit Široké veřejnosti budou nabídnuty příležitosti dalšího vzdělávání

5 5 3 Typy činností Zřízení střediska informací a poradenství (SIP) – informační a projektové kanceláře Systém multimediální prezentace SIP ve vestibulu budovy ČSVTS Kolokvium za účasti zástupců ČSVTS, HKP a zástupců podnikatelské veřejnosti Semináře SIP ČSVTS pro podnikatelskou veřejnost Metodiky šesti základních oblastí týkajících se návrhů projektů a projektového řízení Návrh koncepce poradenství a vzdělávání Proškolení pracovníků ČSVTS v přípravě projektů

6 6 4 Vnitřní postupy řízení Projekt bude řízen a garantován tříčlennou Koordinační radou tvořenou zástupci členů konsorcia – garanty. Projekt bude realizovat tým vedený projektovým manažerem. V týmu dále budou asistenti projektu a odborní konzultanti. Projektový manažer odpovídá za koordinaci a řízení prací na projektu, vede kompletní projektovou dokumentaci a předkládá pravidelné čtvrtletní monitorovací zprávy o průběhu projektu a dosažených výsledcích a výstupech. Koordinační rada provádí kontrolu kvality řešení projektu, jeho termínové plnění a monitoring.

7 7 5 Zajištění publicity Projekt využije ke své propagaci stávajících komunikačních prostředků cest členů konsorcia ČSVTS a HKP. Byly vytvořeny webové stránky projektu www…… Služby projektu budou inzerovány jak v hromadných sdělovacích prostředcích tak i v odborných, profesních a místních médiích. Lay- out inzerátů bude mít jednotný charakter a bude využit i při tisku informačních letáků. Konsorcium využije k prezentaci svých četných a těsných kontaktů s představiteli různých seskupení MSP. Ve spolupráci s těmito seskupeními budou od XI/2006 jako součást projektu pořádány semináře, seznamující širší skupinu zájemců ze všech cílových skupin s projektem. K propagaci projektu přispějí i osvědčené akce HKP a ČSVTS.

8 8 6 Výstupy a výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet podpořených organizací, počet podpořených (proškolených) osob, nově vytvořené produkty) Hlavní vytvořené produkty – informační videoprogram, prezentační panel se širokoúhlou projekcí, 8 vzorových osnov ke každému typovému semináři vč. sylabů, 6 metodik, koncepce vzdělávání a poradenství Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 03000 ORGANIZACE 0503 PRODUKTY 0140

9 9 7 Další Výstupy/výsledky Horizontální Témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu Koncepce poradenství ČSVTS Koncepce vzdělávání ČSVTS Horizontální témata Poradenství a semináře projektu usnadní uplatnění podnikajících žen, zejména těch, které pečují o děti či jiné závislé osoby. Projekt se zaměřuje i na podporu udržitelného rozvoje a energetiku formou seminářů a příslušného speciálního a projektového poradenství.

10 10 Při seminářích a vzdělávacích akcích budou využity nové prezentační formy, charakteristické pro informační společnost, zejména prvky a postupy e-learningu. Projekt podpoří místní iniciativy prostřednictvím poradenství a vzdělávání všem zájemcům z MSP Partnerství Partnerství při organizaci seminářů a vzdělávacích akcí Partnerství při tvorbě metodik Partnerství při realizaci multimediální prezentace

11 11 8 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Nejzajímavější činnosti z hlediska inovativnosti a přenositelnosti Spojení poradenských a vzdělávacích kapacit institucí z nichž jedna je primárně zaměřená na oblast vědeckotechnického rozvoje a inovací a druhá na podporu podnikání Aktivizace stávajících ne zcela využitých kapacit pro speciální poradenství a vzdělávání Transfer teoretického know-how do praktické podnikatelské reality Distanční formy vzdělávání – e-learning a technologická demonstrace

12 12 Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů – urychlení kontrolního procesu Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů - snížení počtu monitorovacích zpráv zdokonalení SW


Stáhnout ppt "Středisko informací a poradenství ČSVTS CZ 04.3.07/4.1.02.3/0377 Český svaz vědeckotechnických společností Hospodářská komora hl.m.Prahy Ing. Pavel Čihák,"

Podobné prezentace


Reklamy Google