Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2"— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2
Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací CZ /4.2.01/0018 Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií ČVUT Fakulta strojní LAA ČR, VZLÚ Tomáš Kostroun, tel

2 1 Zdůvodnění projektu Kompozitní konstrukce – moderní technologie
Cíl : sjednocení teoretických znalostí, technického vybavení a praktických zkušeností s poznatky a požadavky dohledacího úřadu pro potřeby vývoje, výroby a certifikace konstrukcí sportovních létajících zařízení. Řešení: vybudování samostatných pracovišť pro tenzometrii, ultrazvukovou a modální analýzu kompozitních konstrukcí, modernizace výukových prostor, zajištění stáží, provoz informačního portálu.

3 Pracoviště ultrazvuku

4 Výuka a pracoviště tenzometrů

5 Pracoviště modální analýzy

6 1 Zdůvodnění projektu Investice : Personální – 2.250.000 Kč
Služby – Kč Vybavení – Kč Poptávka komerčních firem po pracovnících kvalifikovaných v oblasti kompozitů. Roztříštěnost servisních a výzkumných pracovišť dosud brzdí inovace a nízká úroveň znalostí brzdí rozvoj této moderní technologie.

7 2 Cílové skupiny Cílové skupiny
Zaměstnanci – zvýšení odborné úrovně a kvality výuky Studenti, doktorandi, mladí vědečtí pracovníci – prohloubení praktických dovedností, integrace teoretických a praktických znalostí, získání schopností uplatnitelných při zakládání spin-off firem Řídící pracovníci, zájemci o založení firem – celoživotní vzdělávání Zapojení cílových skupin Výuka semináře, informační portál

8 3 Typy činností Typy činností realizované projektem
Výuka – laboratorní cvičení Samostatná práce studentů na projektech Stáže ve výrobním podniku Odborné semináře Informační portál

9 4 Vnitřní postupy řízení

10 4 Vnitřní postupy řízení
Zkušenosti - ČVUT – vysoká škola s akreditovanými studijními programy a programy celoživotní vzdělávání; významné vzdělávací a vědecké pracoviště - VZLÚ – dlouholeté zkušenosti s řešením obdobných projektů financovaných také z prostředků grantových agentur Rizika - materiálně technická – systémový přístup, kvalitní smlouvy, pojištění - personální – proškolení zúčastněných osob, pojištění - informační – registrace ve vyhledávačích, propagace v odborném tisku Hodnocení - protokoly vypracované proškolenými osobami - počet účastníků semináře - návštěvnost internetového informačního portálu

11 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu
- Stálá prezentace v budově ČVUT - Pořádání odborných seminářů - Články v odborném tisku - Internetový portál - Příspěvky na konferencích pořádaných ČVUT funkce webu – e-learnig, databáze materiálů, databáze článků,...

12 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace
Přidaná hodnota financování projetu z ESF - Navázání spolupráce mezi vzdělávací institucí, průmyslovými podniky a dohledacím úřadem - Zvýšení objemu praktické činnosti studentů - Vznik pracoviště pro praxi studentů V čem je projekt inovativní Kompozity – nejmodernější technologie v materiálech ČR – významný výrobce primárních konstrukcí z kompozitů - Komplexní přístup k problematice kompozitů + volně přístupný informační portál Multiplikační efekty projektu - Celoživotní vzdělávání zlepší znalosti, zrychlí rozvoj technologií a přispěje ke zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti kompozitních konstrukcí

13 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů
Udržitelnost činností projektu Výuka – pokračování formou celofakultního volitelného předmětu Pracoviště – financováno z prostředků FS ČVUT a komerční činnosti Externí pracoviště – financováno partnerem Informační server – financováno FS ČVUT Semináře – hrazeno z účastnických poplatků

14 8 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav
Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (inovované produkty) Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)? Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 2 1377 12 ORGANIZACE 3 PRODUKTY 1 8

15 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství
Další výstupy/výsledky projektu Vyškolení a certifikace lektorů ultrazvukové defektoskopie Horizontální témata Udržitelný rozvoj – efektivní nakládání s ekologicky problematickým materiálem Informační společnost – celoživotní vzdělávání pracovníků prostřednictvím informačního portálu Partnerství Navázání spolupráce s výrobními podniky Vznik podkladů pro předpisovou bázi v oblasti kompozitních konstrukcí letadel

16 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Zjednodušení prokazování režijních nákladů


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2"

Podobné prezentace


Reklamy Google