Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik Ing. Štěpánka Lubinová Partner:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik Ing. Štěpánka Lubinová Partner:"— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik Ing. Štěpánka Lubinová Partner: Kontis s.r.o. Ing. Štěpánka Lubinová, mobil: 605 881 826, info@centrumdynamik.cz www.centrumdynamik.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Zaměření projektu Hlavním záměrem projektu je vytvořit zázemí pro realizaci informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit pro podnikatelské subjekty z Prahy a vytvoření prostředí pro navazování obchodních kontaktů.

3 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost  Podceňování významu celoživotního systematického vzdělávání zaměstnanců  Nedostatečná počítačová gramotnost  Nedostatečná a podceňovaná znalost moderních metod řízení jako např. marketingu, plánování a controllingu, rozvoje lidských zdrojů apod. Hlavní řešené otázky:

4 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Aktivity Hlavní cíle mítinky, indiv. konzultace tvorba a úprava vzděl. programů semináře, kurzy, workshopy mezin. školicí programy zlepšit dostupnost informací zlepšit postoj k moderním formám řízení poskytnout konkr. vzděl. aktivity výchova vlastních lektorů zlepšit informovanost o EU

5 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Proč z veřejných prostředků?  Finanční nedostupnost poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP  menší prostor pro vytváření monopolů,  širší sortiment výrobků a služeb,  snižování nezaměstnanosti.

6 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Cílové skupiny Přibližně 95 % cílové skupiny tvoří drobné podnikatelské subjekty, a to především z Prahy 12 (území JPD2), zbylých cca 5 % cílové skupiny jsou zaměstnanci velkých firem z téhož území.

7 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Klienti informačních a poradenských aktivit Účastníci vzdělávacích aktivit Zájemci o nově vytvořené vzdělávací programy Zdroj informací pro další průběh projektu a analytických dat Cílové skupiny - zapojení

8 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Cílové skupiny – doprovodná opatření Omezena pouze na stravné, a to pouze u aktivit, trvajících déle než 5 hodin Do budoucna počítá projekt s úhradou také noclehu – u vícedenních mezinárodních školicích programů

9 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Typy činností/aktivit V současné době jsou již realizovány tyto činnosti: Informační mítinky v rámci publicity Informační mítinky tématické Individuální konzultace Semináře s náplní moderních forem řízení Tvorba e-learningových programů Semináře pro výchovu nových školitelů Semináře s náplní informačních technologií

10 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Vnitřní postupy řízení Realizační tým: Z původně zamýšlených 7 členů realizačního týmu je v tuto chvíli v projektu zapojeno již 5 osob. Za realizátora: koordinátor/lektor a administrativní pracovník. Za partnera: programátor, projektant/metodik a lektor.

11 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Vnitřní postupy řízení Dosavadní průběh: Pravidelně 1x měsíčně probíhá porada s partnerem plus operativně pracovní jednání ke konkrétním tématům. Interní porady u realizátora: pravidelně 1x měsíčně plus operativně cca 1x týdně.

12 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Rizika, problémy Rizika  opatření  prevence : Časový výpadek v úvodu (později přidělené prostory)  zkrácena doba org. a tech. přípravy projektu  není nutná, stav již setrvá do konce projektu Výpadek části cílových skupin  cca ½ úbytku byla nahrazena novými subjekty, zbytek je v jednání  změna způsobu publicity a prezentace projektu  změna výběru cílových skupin

13 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Rizika, problémy Rizika  opatření  prevence : Odlišnosti v poptávce  průběžná aktualizace nabídky podle potřeb CS  dotazníky s poptávkou, vyplněné klienty Nevyřešená problematika DPH  návrh odpovídajícího snížení plán. výstupů a výsledků  do budoucna jednoznačná metodika

14 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Zajištění publicity Dosavadní publicita:  2x informační letáky – roznáška Českou poštou, Praha 12, 2.000 ks  účinnost mizivá  3x direct mailing – cca 100 kontaktů  účinnost mizivá  Inzerce v médiích – MFD – 4x  účinnost mizivá  osobní kontakty – od srpna  účinnost 70% s. klientů  www stránky – od srpna  účinnost 30% souč. klientů Opatření: nedůvěra v projekty obecně  nutný osobní kontakt nejlépe funguje kombinace os. kontaktu + www stránek

15 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Výstupy a výsledky Výchozí hodnota Plánovaný stav Současný stav Podpořené osoby064432 Podpořené organizace 05124 Org., jejichž zam. byli vyškoleni 035 Počet nových, inov. produktů 091

16 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Další výstupy a výsledky:  Ze 644 podpoř. osob: plán = 202 účastníci kurzů nyní = 8 Horizontální témata:  Rovné příležitosti: z dosavadních 32 podpoř. osob = 17 žen  Místní iniciativy: z dosavadních 24 podpoř. org. = 24 z regionu hl. m. Prahy, z toho 6 z JPD2 Partnerství:  Realizace 1 mítinku, 2 kurzů, tvorba 1 vzděl. programu

17 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Doporučení pro programovací období 2007 - 2013 Přenositelné úspěchy:  Modulární výuka – nabídka detailních segmentů  Výuka formou e-learningu  Tvorba e-learningových programů  Setkání realizátorů projektů - vzájemné využití služeb Budoucí projekty:  Lépe propracovaná metodika  Zlepšení publicity ze strany orgánů EU v ČR a poskytovatelů dotací  Poskytování informací prostřednictvím Eurocenter

18 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Děkuji za pozornost a těším se na příští setkání!


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik Ing. Štěpánka Lubinová Partner:"

Podobné prezentace


Reklamy Google