Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.3/0369 HARBOUR centrum pro poradenství v řízení lidských zdrojů a tvorbě projektů PERSONA GRATA v.o.s. 774 574 915, 777 574 905 Vodičkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0369 HARBOUR centrum pro poradenství v řízení lidských zdrojů a tvorbě projektů PERSONA GRATA v.o.s. 774 574 915, 777 574 905 Vodičkova."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.3/0369 HARBOUR centrum pro poradenství v řízení lidských zdrojů a tvorbě projektů PERSONA GRATA v.o.s. 774 574 915, 777 574 905 Vodičkova 33, 110 00 Praha 1 www.personagrata.cz/harbourwww.personagrata.cz/harbour tel./fax: 224 231 587 esf@personagrata.czesf@personagrata.cz Partneři projektu:

2 2 Zaměření projektu Záměr projektu  vytvoření poradenského centra pro zaměstnavatele, zaměstnance a OSVČ v centru Prahy 1, Vodičkově ul. 33  Poskytování poradenských služeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů

3 3 Zaměření projektu Konkrétní cíle  Vytvoření a stabilizace poradenského centra pro podnikatele  Tvorba metodických materiálů pro podnikatele - "Tvorba projektu po vstupu do EU" - "Efektivní řízení lidských zdrojů v malé firmě" - "Jak zahájit podnikání" Hlavní aktivity Centrum bilanční diagnostiky Assessment centrum Development centrum Centrum projektového poradenství Podmínky účasti v projektu  účast podnikatelských subjektů působících na území hl.města Prahy  účast malých a středních podniků: do 250 zaměstnanců čistý roční obrat nižší než 50 mil. EUR

4 4 Zaměření projektu Hrubý odhad investic:  do lidí (“software“): 2 200tis. Kč  do vybavení, místností, přístrojů („hardware“): 700tis. Kč Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků  jiné a nové podmínky ČR po vstupu do EU  výrazné strukturální změny celé společnosti  potřeba získávat nové informace  nutnost naučit se novým způsobům řízení firmy  potřeba podnikatelských subjektů přizpůsobit se požadavkům trhu  potřeba podpory konkurenceschopnosti  nedostupnost služeb pro MSP

5 5 Cílové skupiny  Zaměstnavatelé  Zaměstnanci  OSVČ  Zájemci o zahájení podnikání Přínosy pro cílovou skupinu Projekt Harbour poskytne všem cílovým skupinám zázemí pro získávání informací a kompetencí. Zde pražské podnikatelské subjekty získají informace a poradenské procesy k řízení lidských zdrojů, k posuzování způsobilosti a k rozvoji zaměstnanců, začínající podnikatelé poradenské služby potřebné pro zahájení podnikání a rozvíjející se podnikatelé poradenství pro tvorbu projektových záměrů. Zapojení cílových skupin V roce 2005 byl společností PERSONA GRATA v.o.s. proveden průzkum zájmu firem o služby v oblasti RLZ a projektového poradenství. Ze 72 dotazovaných subjektů projevilo zájem o poradenské služby 67, tedy 93%. Cílové skupiny jsou dále oslovovány jednak prostřednictvím médií, jednak po linii jejich profesního sdružování - asociací, komor a zájmových uskupení. Z prvních reakcí je možno konstatovat, že zájem bude vetší než využitelná kapacita projektu,

6 6 Typy činností Typy činností realizované projektem Poradenská činnost  analýzy osobnostních předpokladů  profesní diagnostika  identifikace rozvojových potřeb, rozvojové programy - konzultace  poradenské služby k základním podnikatelským činnostem  projekty podporované EU – semináře, konference Projektová činnost  konzultace, příprava a tvorba podnikatelských projektů  příprava a tvorba projektů s využitím finanční podpory zemí EU Tvorba materiálů, publikace  Příručky pro podnikatele

7 7 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení Složení realizačního týmu  vedoucí projektu  vedoucí psycholog - analytik  asistent projektu  technik HW/SW  tým poradců, konzultantů – právník, sociolog, informatik, ekonom, projektant  psycholog specialista  asistent psychologického pracoviště  administrativní pracovník Partneři  Martia a.s.  EFG CZ spol. s r.o.

8 8 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Řízení projektu  pravidelné porady realizačního týmu  koordinace základních aktivit projektu  přesně definované pravomoce jednotlivých členů týmu  definovaná odpovědnost členů týmu  průběžné vyhodnocování cílů  vnitřní informační systém – součást databázového systému na internetu Hlavní rizika projektu  časové zvládnutí aktivit projektu  nezvládnutí finančních toků vzhledem k striktně formulovaným oprávněným nákladům  obava ostatních článků systému z konkurenčního působení aktivit projektu

9 9 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Prevence, přijatá opatření a řešení problémů  vypracování časového harmonogramu  dodržování a monitorování harmonogramu  detailní kontrola finančních toků (supervize)  odborné a přesné zpracování účetních dokladů  rezerva finančních zdrojů (možnost debetního režimu)  konference projektu představující pozitivní dopad projektu na podnikatelské prostředí

10 10 Zajištění publicity Zajištění publicity projektu  Články MF Dnes, Listy Prahy  Konference 22.11.2006  pracovní setkání  fotografie, film  Letáky  Prezentace projektu na webu  webové stránky: http://www.personagrata.cz/harbour

11 11 Výstupy a výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni, inovované produkty) - Aktivity probíhají, dosud nebyly ukončeny jednotlivé etapy Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY300(68) ORGANIZACE40(9) PRODUKTY3(3)

12 12 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Stručná charakteristika nejzajímavějších činností RLZ z hlediska inovativnosti a přenositelnosti… -Personální audity, celoživotní učení Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů -Diskuzní platforma na webu Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů (podání žádosti, změna vah hodnocení, elektronická komunikace a administrace...) - Veřejná výběrová řízení


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.3/0369 HARBOUR centrum pro poradenství v řízení lidských zdrojů a tvorbě projektů PERSONA GRATA v.o.s. 774 574 915, 777 574 905 Vodičkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google