Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní měnová politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní měnová politika"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní měnová politika

2 Forma platidel Měna Zlato Zboží

3 Měna peněžní jednotka používaná danou zemí k finančním operacím.

4 Formy měny v ZOB Valuty – cizí měna v hotovosti
Mince Bankovky Devize – cizí měna v bezhotovostní podobě Pohledávky v cizí měně Šeky Směnky Zůstatky na účtech

5 Kurz měny Poměr hodnoty tuzemské měny vůči hodnotě měny cizí

6 Změny kurzu – co ovlivňuje kurz
Saldo obchodní a platební bilance při aktivním saldu se kurz stabilizuje nebo roste při pasivním saldu kurz klesá Výše úrokových sazeb při růstu úrokových sazeb kurz roste při poklesu úrokových sazeb klesá

7 Rozsáhlý nákup a prodej měn
při nákupu roste poptávka, kurz roste při prodeji roste nabídka, kurz klesá Aktuální události v zemi politickými, ekonomickými, jako jsou vládní krize, stávky velkých podniků, výsledky voleb, občanské nepokoje, ekonomické výsledky státu

8 Domácí úkol Sledujte po dobu jednoho měsíce hodnoty kurzu (ČNB)
Denní kurzy zapište do tabulky v Excelu Z tabulky vytvořte spojnicový graf Pošlete mailem Měny státu: Austrálie, Anglie, Dánsko, Euro, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Nový Zéland, Polsko, Švýcarsko, USA

9 Metody stanovení kurzu
Kurz měn se stanovuje při vzájemných obchodech bank a na burzách 2 metody Kotace Fixing

10 KOTACE = hodnota kurzu v okamžiku obchodu – dohodnutá cena měny mezi nakupujícím a prodávajícím. Další stanovení kurzu (další kotace) může přijít za den, za hodinu, za minutu.  FIXING = „zafixování“ kurzu pro stanovení hodnoty na kurzovním lístku. Kurz ČNB je zafixován v 18,00 hod a je platný pro danou měnu v následující den od 0,00 do 24,00 hod.

11 Kurzovní lístek ČNB Ke každé měně jeden (střední) kurz Slouží
pro obchody emisní banky s ostatními bankami pro propočty cizích měn v účetnictví pro propočty cizích měn v celnictví pro státní statistiku

12 Kurzovní lístek ostatních bank
Ke každé měně je více kurzů: Kurz prodej x kurz střed x kurz nákup Kurz deviz x kurz valut

13 Kurz prodej x kurz střed x kurz nákup
kurz střed používá k mezibankovním operacím kurz nákup pro uskutečnění nákupu cizí měny kurz prodej pro uskutečnění prodeje cizí měny Kurz nákup je nižší než kurz prodej rozdíl mezi oběma kurzy umožňuje bance hradit náklady spojené s obchodováním s cizími měnami

14 Kurz deviz x kurz valut kurz deviz pro bezhotovostní platby
kurz valut pro hotovostní platby Kurz deviz je pro klienty příznivější než kurz valut Placení valutami vyvolává vyšší náklady při manipulaci (doprava, ochrana, pojištění).

15 Směnitelnost měn Z hlediska směnitelnosti dělíme měny na:
Volně směnitelné Omezeně směnitelné Vázané Zúčtovací

16 Měna volně směnitelná použitelná ke směně a k placení v kterémkoliv státě Např.: USD, EUR

17 Měna omezeně směnitelná
použitelná ke směně / placení v některých státech Banka není povinna přijmout cizí měnu, která není v jejím státě obvyklá, například česká koruna nebude obvyklá v Kanadě, ale bude bez problémů přijímána v Polsku Např.: CZK

18 Měna vázaná Obíhá jen uvnitř státu Není součástí burzovních operací
Nedochází k jejich kotování Jejich směna je státem limitována, lze je směnit na základě schválené žádosti, výše směny stát limituje Např. KLDR, Tunisko, Egypt

19 Zúčtovací měna používá se na vyjádření pohledávek a závazků
Např.: zlatý frank v mezinárodním poštovním styku

20 Domácí úkol V průběhu 14 dní sledujte ve dvojicích změny kurzů zadané měny u vámi zvolené banky. První z dvojice bude zaznamenávat kurzy deviz, druhý kurzy valut (nákup, prodej i střed). Výsledky zpracujte do tabulky, u každé měny určete pro sledované období nejnižší a nejvyšší kurz. Vypracujte graf, kde zaznamenáte časový vývoj jednotlivých kurzů.

21 Vliv kurzu na ekonomiku státu
Při kotování a fixingu dochází ke změnám kurzů: Zhodnocení měny (revalvace) Znehodnocení měny (devalvace) Při pohybu kurzu dochází u bank a jiných institucích ke kurzovním ziskům a ztrátám.

22 Vypočítej Firma Intertex vyvezla do Francie koberce za 10.000 EUR.
V den fakturace byl kurz EUR 1 = CZK 32,25. V den úhrady byl kurz EUR 1 = CZK 32,15 Jaký je kurzovní rozdíl?

23 Inflace a ZOB Definice pokles kupní síly peněz vede k nárůstu cen v oběhu více peněz než zboží a služeb. Omezuje vývoz – domácí zboží je příliš drahé, snižuje se jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích Podporuje dovoz – zahraniční zboží je možné prodat za vyšší cenu, dovozce má vyšší zisky

24 Deflace a ZOB Definice Opak inflace Na trhu je více zboží než peněz Nejčastěji jde o krátkodobý jev, kdy stát silně zabrzdil inflaci Podporuje vývoz – na domácím trhu je přebytek zboží, které výrobci musí prodat v zahraničí Omezuje dovoz – i bez dalšího dovozu je na trhu přebytek zboží, u zahraničního zboží se snižuje koupěschopnost

25 Devalvace a ZOB Definice Podpora vývozu
Znehodnocení měny Pokles kurzu vůči některým nebo všem měnám Vliv dlouhodobější inflace nebo pasivního salda platební bilance Za jednotku domácí měny dostaneme méně jednotek měny cizí Vede ke zvýšení cen na domácím trhu Podpora vývozu Pro kupujícího - za zboží zaplatí v cizí měně méně Pro prodávajícího - při zachování ceny v tuzemské měně nabízí cenu v cizí měně nižší, je schopen prodat i méně kvalitní zboží, při zachování výše zahraniční měny, pak v přepočtu na tuzemskou měnu vydělá více. Omezení dovozu – zahraniční zboží se zdraží, v přepočtu na tuzemskou měnu je cena vyšší. Kurzovní rozdíly Pro vývozce kurzovní zisky Pro dovozce kurzovní ztráty

26 Příklad V roce 2000 činil kurz USD 1 = CZK 28,30
Cena 1 ks zboží je 100 CZK Jak bude reagovat ZOB?

27 řešení Za 1 USD zaplatím více CZK = devalvace Vývoz poroste
Dovoz klesá

28 28,3 30,25 A. vývoz 1. zachování stejné ceny v CZK kurz 1 kurz 2
Prodávající (ČR) 100,00 Kč Kupující (zahraničí) 3,53 USD 3,31 USD výsledek pro prodávajícího stejná prodejní cena stejný HV pro kupujícího nižší nákupní cena větší poptávka toleruje i nižší kvalitu celkem obchod roste

29 vyšší prodejní cena vyšší HV
A. vývoz 2. zachování stejné ceny v USD kurz 1 kurz 2 28,3 30,25 Prodávající (ČR) 100,00 Kč 106,78 Kč Kupující (Zahraničí) 3,53 USD výsledek pro prodávajícího vyšší prodejní cena vyšší HV pro kupujícího stejná nákupní cena celkem obchod roste

30 nižší prodejní cena nižší HV
B. dovoz 1. zachování stejné ceny v CZK kurz 1 kurz 2 28,3 30,25 Kupující (ČR) 100,00 Kč Prodávající (zahraničí) 3,53 USD 3,31 USD výsledek pro kupujícího stejná nákupní cena pro prodávajícího nižší prodejní cena nižší HV celkem obchod klesá

31 Stejná prodejní cena stejný HV
B. dovoz 2. zachování stejné ceny v USD kurz 1 kurz 2 28,3 30,25 Kupující (ČR) 100,00 Kč 106,78 Kč Prodávající (zahraničí) 3,53 USD výsledek pro kupujícího vyšší nákupní cena poptávka klesá pro prodávajícího Stejná prodejní cena stejný HV celkem obchod klesá

32 Vypočítej V lednu 2004 činil kurz EUR 1 = 32,15
V prosinci 2004 činil kurz EUR 1 = 35,05 Smluvní cena jednoho koberce činí 3000,- CZK Vyřeš vývoz Při zachování stejné ceny v Kč Při zachování stejné ceny v EUR Vyřeš dovoz

33 Revalvace a ZOB Definice
Zhodnocení měny Zvýšení kurzu Nastává, pokud v domácí zemi je nižší inflace než v zemích okolních  Za jednotku domácí měny dostaneme více jednotek měny cizí Omezení vývozu – při nezměněné domácí měně se pro zahraničního kupce výrobek zdražuje Podpora dovozu – zahraniční zboží se zlevní Kurzovní rozdíly kurzovních ztrát pro vývozce kurzovní zisky pro dovozce

34 Příklad V roce 2004 činil kurz USD1 = CZK 32,30
Cena 1 ks zboží je 100 CZK

35 řešení Za 1 USD zaplatím méně CZK = revalvace Vývoz klesá Dovoz roste

36 32,3 31,75 A. vývoz 1. zachování stejné ceny v CZK kurz 1 kurz 2
Prodávající (ČR) 100,00 Kč Kupující (zahraničí) 3,09 USD 3,15 USD výsledek pro prodávajícího stejná prodejní cena stejný HV pro kupujícího Vyšší nákupní cena menší poptávka celkem obchod klesá

37 Nižší prodejní cena nižší HV
A. vývoz 2. zachování stejné ceny v USD kurz 1 kurz 2 32,3 31,75 Prodávající (ČR) 100,00 Kč 98,11 Kč Kupující (Zahraničí) 3,09 USD výsledek pro prodávajícího Nižší prodejní cena nižší HV pro kupujícího stejná nákupní cena celkem obchod klesá

38 Vyšší prodejní cena vyšší HV
B. dovoz 1. zachování stejné ceny v CZK kurz 1 kurz 2 32,3 31,75 Kupující (ČR) 100,00 Kč Prodávající (zahraničí) 3,09 USD 3,15 USD výsledek pro kupujícího stejná nákupní cena pro prodávajícího Vyšší prodejní cena vyšší HV celkem obchod roste

39 32,3 31,75 B. dovoz 2. zachování stejné ceny v USD kurz 1 kurz 2
Kupující (ČR) 100,00 Kč 98,11 Kč Prodávající (zahraničí) 3,09 USD výsledek pro kupujícího Nižší nákupní cena poptávka roste toleruje i nižší kvalitu pro prodávajícího Stejná prodejní cena stejný HV celkem obchod roste

40 Vypočítej V lednu 2004 činil kurz EUR 1 = 32,15
V červenci 2005 činil kurz EUR 1 = 32,05 Smluvní cena jednoho koberce činí 3000,- CZK Vyřeš vývoz Při zachování stejné ceny v Kč Při zachování stejné ceny v EUR Vyřeš dovoz

41 Pomůcka pro zapamatování
Deflace a devalvace omezuje dovoz

42 Písemka 

43 Možné otázky: Co je měna Jaké znáš formy měn Co je kurz
Co kurz ovlivňuje Jak se kurz stanovuje Co je kotace Co je fixing Co je směnitelnost měn Co je měna volně směnitelná + příklad Co je měna omezeně směnitelná + příklad Co je měna vázaná + příklad Co je měna zúčtovací + příklad Co je devalvace Co je revalvace Co je inflace Co je deflace Jaký vliv na ZOB má revalvace Jaký vliv na ZOB má devalvace Jaký vliv na ZOB má inflace Jaký vliv na ZOB má deflace Početní příklady na změny kurzu


Stáhnout ppt "Mezinárodní měnová politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google