Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

2 Účetnictví je systém uspořádání a evidence informací takovým způsobem, aby věrně zobrazily stav majetku, závazků, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dané účetní jednotky Předmětem účetnictví jsou veškeré změny sledovaných skutečností Metodické prvky upravuje legislativa každé země Účetnictví ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

3 Funkce účetnictví informační (prvotní) registrační daňová kontrolní důkazní ochrany majetku Uživatelé účetnictví Interní: Manažeři Vlastníci Zaměstnanci odpovědní za část výkonů nebo hospodaření s majetkem Interní audit OdboryExterní: Stát – kontrolní orgány, poskytovatelé dotací Banky, investoři, obchodní partneři Účetnictví - funkce ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

4 účetní zápisy musí být prováděny tak, aby zajistily úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost a přehlednost účetnictví a zároveň věrné zobrazení všech evidovaných skutečností Účetní zásady ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

5 ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT CASH FLOW VÝKAZ MAJETKU – přehled o změnách kapitálu Účetní výkazy ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

6 Vazby mezi výkazy ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

7 náklady – představují peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu výnosů, jde o snížení ekonomického prospěchu spojeného s celkovou činností podniku náklady – představují peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu výnosů, jde o snížení ekonomického prospěchu spojeného s celkovou činností podniku výnosy – jsou vyčíslením = finančním vyjádřením výkonů podniku, a to z veškerých činností podniku za určité období, jde o zvýšení ekonomického prospěchu vyčíslí se bez ohledu na to, zda v daném období došlo k úhradě. výnosy – jsou vyčíslením = finančním vyjádřením výkonů podniku, a to z veškerých činností podniku za určité období, jde o zvýšení ekonomického prospěchu vyčíslí se bez ohledu na to, zda v daném období došlo k úhradě. odlišení dvou dalších pojmů: odlišení dvou dalších pojmů: výdaje – skutečný pohyb peněžních prostředků, snížení „hotovosti“(= vešketé úbytky na běžných účtech a v pokladně) výdaje – skutečný pohyb peněžních prostředků, snížení „hotovosti“(= vešketé úbytky na běžných účtech a v pokladně) příjmy – …………..? příjmy – …………..? Náklady v účetnictví ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

8 Rozpočty – příjmová a výdajová strana rozpočtů Rozpočty projektů v žádostech o dotace – požadované výdaje nutné k realizaci projektu (vybudování sociální firmy) Položky rozpočtu projektu – přizpůsobené cílům projektu a podmínkám donátora (vyloučení některých nákladových položek donátorem ) Rozpočet projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

9 Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Cestovní náhrady 3. Zařízení a vybavení (max. 20% - upřesní zadavatel výzvy) 4. Služby (max. 49% - upřesněno výzvou) 5. Stavební úpravy (do 40 tis. Kč – upřesněno zadavatelem výzvy) 6. Přímá podpora (20% kromě mzdových příspěvků – upřesněno výzvou) 7. Křížové financování (– v některých výzvách nelze uplatnit!! Nepřímé náklady – náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu; náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají ale v rámci běžných činností organizace v souvislosti s realizací a administrací projektu Telefon a internet Část cestovních náhrad (pro osoby které nejsou cílovou skupinou – např. manažeři) Vedení účetnictví Právní a daňové poradenství další Rozpočet projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

10  Náklady spojené s administrací projektu podrobně vymezené v Metodice způsobilých výdajů  Náklady vymezené jako nepřímé nelze zahrnout do přímých nákladů projektu ( v rozpočtu)  Neprokazují se pomocí účetních dokladů poskytovateli podpory  Jejich výše se odvozuje od výše přímých nákladů  Konkrétní procentní podíl je uveden ve výzvě a bude také stanoven v grantové smlouvě Nepřímé náklady projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

11 Prokazují se dokladem o skutečně vynaložených výdajích Sledují se podle jednotlivých nákladových druhů v položkách rozpočtu Sledují se v účetnictví odděleně podle jednotlivých položek v rozpočtu za účelem vyčíslení jejich výše a vyhodnocení čerpání rozpočtu (analytická evidence, střediska,…) Přímé náklady projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

12 Náklady které nesouvisí s realizací projektu Náklady, které zadavatel výzvy označil jako neuznatelné pro jednotlivé výzvy v metodických příručkách Náklady, které nelze prokázat platným účetním (daňovým) dokladem Neuznatelné náklady projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

13 Obsahují příjmovou i výdajovou stránku projektu Zahrnují výpočty, které prokazují reálnost dosažení plánovaných příjmů (bod zvratu, návratnost, rentabilita) Zahrnují období realizace projektu i následující období udržitelnosti projektu Finanční plány ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz


Stáhnout ppt "Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google